Här är trafikreglerna som gäller för cyklister

Trafikreglerna som gäller för dig som cyklist.
Foto: Shutterstock
Visste du att om du cyklar på en gågata så får du inte cykla fortare än de som går?
Foto: Shutterstock

Irriterar du dig på cyklister i trafiken?

Eller känner du dig själv osäker hur du ska förhålla dig till dina medtrafikanter?

Då kan det vara bra att kolla in polisen i Jämtland som på Facebook klart och tydligt redogör för vad som gäller när du tar cykeln i stället för bilen.

Allt om bilar har tidigare skrivit om reglerna som cyklister måste följa - däribland hjälmtvång på barn under 15 år och att en cykel ALLTID måste vara utrustad med ringklocka och bromsar. 

Men trots att man är förberedd inför resan så kan det bli lite rörigt under.

Hur ska man egentligen förhålla sig till sina andra medtrafikanter? Och vilka trafikregler gäller för dig som cyklist? 

Missförstånd i trafiken kan leda till irritation såväl som förödande olyckor. Så låt oss en gång för alla gå igenom vad det är för trafikregler som gäller för cyklister.

LÄS MER: VTI avslöjar myten om snabba cyklister

"Du ska alltid iaktta väjningsplikt"

Polisen i Jämtland har nämligen på sitt Facebook-konto skrivit ett inlägg där de klart och tydligt redogör för vad det är som gäller och vilka rekommendationer som kan vara lämpliga att följa. 

Myndigheten skriver att när du cyklar så gäller "nästan alltid" samma regler som när du kör bil. 

"Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid iaktta väjningsplikt - den gäller nästan alltid. När du inte har väjningsplikt ska du ändå ta hänsyn till andra. Om du däremot leder din cykel över vägen, gäller bestämmelserna för gående. Du får endast korsa vägen om det kan ske utan fara för den övriga trafiken."

LÄS MER: Ny studie: cykla och sms:a är inte farligt

Trafikreglerna som cyklister ska följa

I Facebook-inlägget härnedan kan du ta del av hela inlägget. Här följer ett axplock av de trafikregler som gäller för cyklister:

Om du cyklar på en gågata får du INTE cykla fortare än personerna som går. Du ska alltid släppa förbi personer som går. 

Om du ska svänga åt vänster måste du sträcka ut din arm.

På en cykelbana ska du cykla på höger sida. En eventuell omkörning görs på vänster sida. 

Se dig för noga innan du kör över vägen vid en cykelpassage eller en cykelöverfart. 

Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men det är olämpligt att cykla där. Det är rekommenderat att du leder cykeln och då gäller samma trafikregler som för gående. 

Skulle du korsa vägen på ett övergångsställe cyklandes så har du alltid väjningsplikt mot gående och fordon på vägen. Du ska släppa förbi bilar. Var försiktig. 

https://www.facebook.com/polisenjamtland/photos/a.1239401259486710.1073741828.1237639269662909/1407294662697368/?type=3&theater
Annons: