Så vill partierna göra med din bil

Foto: CARSTEN KOALL / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Den 9 september är det val, och det finns många brinnande heta frågor på bilområdet. De flesta riksdagspartier är överens om att miljözoner behövs, vill bygga ut laddinfrastrukturen och rusta upp järnvägen.

Men det finns stora skillnader gällande när partierna vill införa miljözoner och om det kan bli aktuellt med förbud av försäljning av fossila bränslen eller bilar som kör på bensin och diesel.

Det här vill de olika riksdagspartierna göra med din bil.

”Satsar tre miljarder mer än regeringen på el och biogas”

Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson, Centerpartiet.

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen från trafiken?

– Grön bilbonus. Den stora skillnaden mot regeringens bonus malus-system är dels att du ska få upp till 100 000 kronor i stället för 60 000, och dels att du ska få det vid köpet i stället för på skatten över tre år. Det här ger en större psykologisk effekt vilket hjälper bilköparna att fatta rätt beslut.

– Förnybara alternativ. Vi satsar närmare 3 miljarder mer än regeringen på direkta styrmedel för laddstationer och att utveckla biogasen. Lägger också mer pengar på tågen för att göra det enklare att tågpendla, samt satsar på utbyggt bredband så att man ska kunna ta jobbmötet online i stället för att åka bil.

– Klimatbonus till åkerier. För att minska utsläppen från tunga fordon ger vi en bonus till de åkerier som visar att de minskar utsläppen genom till exempel att tanka smart och köra ruttoptimerat. Vill även ge en bonus för de åkerier som köper miljövänliga lastbilar.

Vad tycker ni om miljözoner?

– Vi är mycket positiva till miljözoner, och har ett helt paket med åtgärder som kommuner ska få besluta om. Vi vill exempelvis att kommuner ska få undanta miljöbilar från trängelskatt och kunna ge dem speciella parkeringsplatser.

”Värna kärnkraften och satsa på forskning och innovation”

Lars Tysklind, klimatpolitisk talesperson, Liberalerna.

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen från trafiken?

– Förbättra laddinfrastrukturen. Vi vill gå in och styra med politiska medel för att få fram den infrastruktur som krävs för att elektrifiera fordonsflottan. Fortsätt värna kärnkraften för att försäkra koldioxidfri elproduktion när det i framtiden kommer att krävas ännu mer el.

– Reformera reseavdraget. I dag är reseavdraget rent avståndsbaserat, vi har ett förslag för ett nytt system. Där det finns god tillgång till kollektivtrafik ska det finnas mindre tillgång till reseavdraget. Det här skulle leda till att färre använde bilen.

– Satsa på forskning och innovation. När elbilarna blir fler måste vi öka återvinningen av batterier och de ovanliga metaller som finns där, då är forskningen nyckeln. Ser satsningar på forskning som klimatinvesteringar.

Vad tycker ni om miljözoner?

– Vi är positiva till miljözoner för att få en bättre luftkvalité i städerna. Det vi så här långt vet om regeringens förslag ligger i linje med vad vi vill ha.

”Krav på förnybara drivmedel vid upphandling av kollektivtrafik”

Robert Halef, infrastrukturpolitisk talesperson, Kristdemokraterna.

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen från trafiken?

– Stora satsningar på laddinfrastruktur. För att få fler att investera i elbilar krävs det att det går att ladda bilen ute i landet. Vi har satsat rejält på att stödja det i våra budgetar.

– Effektivare transporter. Vi vill ha större och tyngre lastbilar som kör på biodrivmedel. Har i riksdagen drivit på för att göra det möjligt med lastbilar på upp till 74 ton på de vägar som håller för det. Vill göra det möjligt med fler transporter på tåg genom att bygga södra och västa stambanan och göra det möjligt med längre godståg.

– Bättre kollektivtrafik som kör förnybart. All upphandling av kollektivtrafik ska ha krav på förnybara drivmedel. Vi vill också öka utbyggnaden av båttrafiken för att göra det möjligt med mer kollektivtrafik på vattnet.

Vad tycker ni om miljözoner?

– Miljözoner kan vara en bra lösning om luftkvalitén är för dålig. Men vi vill inte ha permanenta miljözoner utan de ska bara finnas där de verkligen behövs. Regeringen går för snabbt fram med sitt förslag, det blir mycket begränsande och drabbar många privatpersoner och familjer hårt.

”Minska bilberoendet med kollektivtrafik och bilpooler”

Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson, Moderaterna.

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen från trafiken?

– Morötter för miljöbilar. Vi tror på stimulanser snarare än straff och vill till exempel ha billigare parkeringsplatser för miljöklassade bilar. Det handlar också om att bygga ut laddinfrastrukturen och att elektrifiera våra stora vägar.

– Mer biobränsle. Vi vill se hårda krav på inblandning av biobränsle, det är en viktig åtgärd för att nå klimatmålen utan att behöva byta ut hela fordonsflottan.

– Minska bilberoendet. Det handlar om mer sammanhängande cykelstråk som underhålls året om, pålitlig kollektivtrafik och bättre förutsättningar för bilpooler. Vi vill se särskilda parkeringsplatser för bilpooler. Kan vi koppla ihop en bra kollektivtrafik med bilpooler och hyrcyklar kan vi minska bilberoendet.

Vad tycker ni om miljözoner?

– På sikt kan miljözoner vara ett verktyg, men det förslag som regeringen har lagt går alldeles för fort fram. Att genomdriva en så drastisk förändring på två-fyra år är inte att ge människor en ärlig chans. Att straffa dieselbilsägare är fel väg att gå.

”Hjälp andra länder minska beroendet av fossila bränslen”

Martin Kinnunen, klimatpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna.

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen från trafiken?

– Vi vill inte stirra oss blinda på fordonssektorn, utan vill se insatser där de minskar utsläppen som mest. Det är en synvinkel som delas av bland andra Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet.

– Därför vill vi till exempel hjälpa andra länder med att minska beroendet av fossila bränslen. Vi måste få till en snabbare teknikutveckling globalt, elbilarna måste bli billigare för att slå ut de fossila bränslena.

– Mer resurser till forskning är det klart mest effektiva sättet att minska utsläppen. Vi tror att teknikutvecklingen kommer att lösa problemen på sikt, men då måste politiken stödja den.

Vad tycker ni om miljözoner?

– Vi behöver inte miljözoner i Sverige, vår luft är internationellt sett bra. Skulle situationen bli akut kan det vara aktuellt med tillfälliga regleringar, men vi är mycket kritiska mot regeringens drastiska förslag om miljözoner. Det innebär mångmiljardkostnader i kapitalförstöring när bilar blir värdelösa. Miljözonerna blir en viktig valfråga.

”Stoppa försäljning av diesel- och bensinbilar år 2025”

Jens Holm, klimatpolitisk talesperson, Vänsterpartiet

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen från trafiken?

– Stoppa nybilsförsäljning av diesel- och bensinbilar år 2025. Genom ett förbud skulle Sverige sända en tydlig signal till marknaden att här är det bara miljöbilar som gäller. Ett förbud skulle möjliggöra en större satsning på el- och gasbilar.

– Bättre förutsättningar för kollektivtrafik, cykel och gång. Vänsterpartiet vill anslå mycket mer pengar till kollektivtrafiken för att bygga ut den och på sikt införa nolltaxa. I samhällsplanering ska cykling och gång alltid vara prioriterat, i stället för i dag när det är på bilismens villkor.

– Utökat bonus malus-system. Dagens system är bra men måste utvecklas, det ska kosta mer att köpa en bil med stora utsläpp och mer bonus om man köper miljövänligt. Vill också ha ett bidrag för att efter ett köp kunna bygga om motorn till en miljövänligare variant. Bidraget ska täcka hälften av kostnaden för ombyggnationen.

Vad tycker ni om miljözoner?

– Folkhälsan och miljön måste gå först, när det finns bilar med så stora utsläpp av kväveoxider och partiklar är det rimligt att begränsa dem. Vi är positiva till regeringens förslag men vi tycker att de går för långsamt fram. Vi vill ha miljözonerna helt på plats till 2020.

”Mer pengar till tågen gör att färre behöver ta bilen”

Pia Nilsson, gruppledare i trafikutskottet, Socialdemokraterna.

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen från trafiken?

– Mer pengar till tågen. Vi satsar många miljarder på att bygga nya objekt eftersom det är så trångt på de banor vi har i dag. Vi utökar också resurserna till järnvägsunderhållet med ytterligare 40 miljarder de kommande 12 åren för att tågen ska gå i tid. Vi vet att färre tar bilen om tågen är bra och går i tid.

– Ställ om fordonsflottan. Det gör vi genom det bonus malus-system som träder i kraft 1 juli i år.

– Påskynda bränslebytet. Vi ska fasa ut fossila bränslen och fasa in biodrivmedel. Målet är 50 procent biodrivmedel i biltanken år 2030.

Vad tycker ni om miljözoner?

– Miljözoner kan vara är ett instrument för i första hand större städer att använda för att få bukt med betydande luftföroreningar. Regeringens förslag ger den möjligheten, men vi tycker att det är viktigt att det finns en övergångsperiod till 2022 innan den är på plats fullt ut.

”Kollektivtrafik och cykel måste komma först när vi investerar i infrastruktur”

Karolina Skog, miljöminister, Miljöpartiet.

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen från trafiken?

– Stopp för fossila drivmedel till vägtrafiken 2030. Under mandatperioden har regeringen tvingat drivmedelsföretagen att blanda in mer biodrivmedel för varje år. Det vill vi växla upp så att den sista droppen fossilt drivmedel till vägtrafiken säljs 2030. 

– Prioritera kollektivtrafik och cykel. När vi investerar i ny infrastruktur måste tåg, kollektivtrafik och cykel komma först. Vi vill bygga höghastighetsbanor mellan Stockholm och Malmö samt Stockholm och Göteborg samtidigt som vi rekordsatsar på att rusta upp den befintliga järnvägen. Vi stöder också kommunala satsningar på cykel- och kollektivtrafik genom stadsmiljöavtalen, som nu är på 1 miljard varje år.

– Möjliggöra för fler elbilar. Det ska vara lätt att ladda en elbil, både hemma och på andra ställen. Till sommaren införs ett nytt miljöbilsstöd som gör det billigare att köpa bilar med riktigt låga utsläpp och dyrare att köpa bilar med höga utsläpp. Systemet kan i framtiden behöva skärpas.

Vad tycker ni om miljözoner?

– För oss är det självklart att barns rätt till ren luft väger tyngre än rätten att köra alla bilar på alla gator. Det är en hälsofråga som kommer att rädda liv. Det förslag som regeringen lagt fram är nödvändigt och en bra avvägning mellan behovet av kraftiga styrmedel och att ge bilisterna en chans att ställa om.

Annons: