Diesel – därför kan det vara både bra och dåligt

Foto: ERIK SIMANDER/TT NYHETSBYRÅN

Från miljöproblemens räddning till en rejäl baksmälla. 

Dieselbilarna har visat sig släppa ut betydligt mer av skadliga kväveoxider och partiklar än tillverkarnas egna utsagor. 

Nu ställs högre krav på dieselbilar och förbud är att vänta i ett flertal storstäder. 

Därför kan diesel vara bra för miljön – men dåligt för människan. 

Debatten om dieselbilar rasar i Sverige.

Efter att temperaturen runtom i världen fortsatt att stiga krävdes åtgärder. Räddningen inom bilbranschen stavades diesel som sågs åtminstone som en del av lösningen på problemet. Bränslet är trots allt energieffektivare än bensin och bättre för växthuseffekten då varje förbränd liter diesel släpper ut mindre koldioxid än varje uppeldad liter bensin. 

Miljöpremier infördes – sedan kom bakslaget. 

Diesel visade sig, vid förbränning, släppa ut mer skadliga partiklar och högre halt av kväveoxider än vad man först trodde. 

Diesel – från hyllat till sågat

Allt briserade sommaren 2015 i samband med dieselskandalen med Volkswagen i spetsen. Tyska biltillverkarens fordon visade sig kunna känna av när den utsattes för tester och bilarna kunde därmed förefalla sig uppnå utsläppskraven när de skulle certifieras. 

Dieseln var trots allt inte bra för miljön sett till det mindre perspektivet. Samtidigt som utsläpp av växthusgasen koldioxid minskar, så ökar nämligen utsläppen av kväveoxid och skadliga partiklar. 

Kort sagt kan man säga att dieselmotorer är bra för växthuseffekten och den globala miljön, men desto sämre på det lokala planet.  

– Om du går runt på Hornsgatan i Stockholm och får i dig partiklar så är det ett lokalt problem som inte kommer få isen på Nordpolen att smälta, säger Andreas Cronhjort, universitetslektor i förbränningsmotorteknik på KTH. 

– Men om Peking, till exempel, släpper ut mycket koldioxid så blir det ett problem för dig i Stockholm. Då kommer du få högre vattenstånd och vatten rinner ner i tunnelbanan. 

LÄS MER: 9 knep – så undviker du nya skattehöjningen   

Fördelar och nackdelar med diesel

Partiklarna består i grund och botten av sot med diverse rester från olja och förbränning. 

– Dels smutsar det ner vilket är ett estetiskt problem, dels är många av de här sakerna som följer med farliga när man får in dem i kroppen, säger Andreas Cronhjort. 

Kväveoxiderna bidrar till smog i städerna. När den kemiska föreningen reagerar med fukt så bildas salpetersyra och salpetersyrlighet som i sin tur fräter och skadar byggnader. Men det kan också irritera dina andningsvägar. 

– Lungorna och hela andningsapparaten tar stryk av att få i sig kväveoxider och de syror som bildas av dem, säger Andreas Cronhjort. 

LÄS MER: 10 tips – så gör du ditt livs bästa bilaffär 

"Tekniskt svårt och högre pris"

På bensinmotorer har man sedan lång tid tillbaka använt sig av trevägskatalysatorer som hanterar kväveoxider och kolmonoxid. Men det är svårare att hitta en liknande lösning för dieselmotorer. 

– Kväveoxider och partiklar är inte direkt dieselns trumfkort. Vad kväveoxiden beträffar så är det en teknisk utmaning för dieselmotorn som är svårare än i en bensinmotor. Det är lite klurigare att få till en enkel och billig välfungerande rening på en dieselmotor, säger Andreas Cronhjort. 

– Sen leder det till ett högre pris. Frågan är alltså om kunden vill betala det priset, för det är kunden som kommer åka dit på det. 

Diesel – fördelar och nackdelar

Fördelar: 


Släpper ut mindre koldioxid

Koldioxid är en växthusgas som bidrar till den ökande temperaturen på jorden. Mängden som släpps ut påverkar alla oavsett var på jorden man befinner sig. Koldioxid är dåligt för växthuseffekten och därmed den globala uppvärmningen. 


Nackdelar:

Släpper ut mer kväveoxid

Kväveoxider är en gas som bidrar till smog. De är vidare giftiga och reagerar med fukt i luften och bildar salpetersyra och salpetersyrlighet som i sin tur irriterar människans andningsvägar. Lungor och luftvägar riskerar då att ta stryk. De skadar dessutom växter, djur, byggnader och annan infrastuktur. Släpper ut partiklar

Partiklarna består av sot med rester från olja och förbränning. Det smutsar ner staden och är farligt om man får in det i kroppen. Utsläpp av partiklar är dock ett lokalt problem och påverkar inte den globala uppvärmningen.

Fossilt eller förnyelsebart bränsle?

När du väljer dieselmotor får du också välja på fossilt eller förnyelsebart bränsle. Växthuseffekten påverkas inte när man kör på biobränsle – det vill säga förnyelsebar bränsle – eftersom växterna man odlar för att göra bränsle tar upp koldioxid från atmosfären och omvandlar det till nytt bränsle och därmed sluter kretsloppet.

Om du däremot väljer råolja – det vill säga fossila bränslen – så tar ombildningen miljontals år och kretsloppet blir därmed längre. Således påverkar det även växthuseffekten. 

LÄS MER: Så påverkas du av höjda bensinpriserna 2018 

Annons: