Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE
Allt om bilar>Trafik

Publicerad 18 jun 2018 16:30

7 vanliga fel svenskar gör i trafiken

Att inte köra för fort och absolut inte onykter är självklart för de allra flesta.
Men det finns mycket annat att också hålla koll på i trafiken.
Här ger Anders Ericsson, som länge arbetat som trafikpolis, sina bästa tips för att inte bryta mot de vanliga trafikbrotten.

1. Ligga i fel körfält

Är hastighetsbegränsningen över 70 km/h ska du ligga i det körfält som är ledigt längst till höger. Undantaget är givetvis om du kör om, men då ska du tillbaka till körfältet längst till höger så fort som möjligt.
– Många tycker att det är skönt att hela tiden ligga till vänster, det är som att man får ett körfält för sig själv. Men det är inte tillåtet, du ska ligga till höger, säger Anders Ericsson.
Bötesbelopp: 500 kronor

 

2. Korta avstånd

Att inte hålla avståndet kan ge upphov till farliga situationer och allvarliga skador. Tresekundersregeln är en bra tumregel för att hålla rätt avstånd, liksom att hålla koll på kantreflexstolparna. Tre stolpars avstånd är lagom vid landsvägskörning.
– Din reaktionstid är i bästa fall en sekund, och sen tillkommer ju bromssträckan till det. Är avståndet kortare än det rekommenderade har du nästan ingen chans att hinna stanna och det kan ge upphov till stora skador. Polisen omhändertar körkortet direkt på platsen om avståndet är under en halv sekund för lätta fordon som personbilar. Handlar det om tunga fordon som lastbilar omhändertas det redan vid en sekund, säger Anders Ericsson.
Bötesbelopp: 2 000 kronor

 

3. Slalomkörning

Foto: Jocke Berglund/Airpictures

Är det mycket trafik och flera körfält kanske det kan kännas frestande att utnyttja luckorna och köra slalom mellan körfälten. Det är dock inte tillåtet, och är ett vanligt trafikbrott.
– Slalomkörning är inte okej, du ska hela tiden ligga i ditt körfält om du inte kör om. Dessutom är det ofta höga hastigheter och korta avstånd inblandade där, säger Anders Ericsson.
Bötesbelopp: 1 000 kronor

 

4. Körning på vägrenen

Foto: ALEXANDER CARLSSON GT/EXPRESSEN

Vägrenen är inte ett körfält utan en säkerhetszon som bara får användas av långsamtgående fordon. Undantagen är om du av någon anledning måste köra betydligt långsammare än andra fordon eller för att underlätta en omkörning. Men undantagen gäller inte om det är en heldragen linje vid vägrenen.

– Vägrenen används av vissa som ett extra körfält för att köra om, men det är inte meningen att man ska köra där om det inte är en nödsituation, säger Anders Ericsson.
Bötesbelopp: Upp till 1500 kronor

 

5. Slarv med stopplikten

Foto: Lasse Svensson

Vid en stoppskylt ska bilen stå helt still – att rulla sakta är inte tillåtet. Är det kö vid skylten måste alla bilar stanna, du kan inte bara hänga på framförvarande bil. Här kan du bli av med körkortet om du slarvar.
– Det är väldigt vanligt med slarv med stopplikten. Många rullar förbi lite nonchalant och andra tror kanske att de stannat utan att de faktiskt gjort det, säger Anders Ericsson.
Bötesbelopp: 2 500 kronor

 

6. Omkörning på fel sida

Foto: Colourbox

Är hastighetsbegränsningen 70 km/h eller lägre är omkörning tillåten även i det högra körfältet. Men är hastighetsbegränsningen över 70 km/h skall omkörning ske till vänster. Man får också köra om på höger sida om det är tät köbildning, om det finns olika körfält i anslutning till en korsning eller om det finns körfältsvägvisare som visar olika färdmål. 

– Man började tillåta omkörning på båda sidor på vägar med lägre hastighet för att få bättre flyt i trafiken. Men många lever kvar i tanken att omkörning på insidan aldrig får ske, och då blir det lätt en incident. Man ser kanske inte bilen som kör om i spegeln och förväntar sig inte heller att den ska vara där. Det finns också de som nonchalerar reglerna och kör om på insidan där det inte är tillåtet. Det kan lätt leda till olyckor, säger Anders Ericsson.
Bötesbelopp: 1 000 kronor

 

 

7. Heldragen linje

Foto: Dmitry Perov

En heldragen linje får inte korsas om det inte finns en streckad linje till höger om den eller om du måste väja för ett hinder. Trots det finns det trafikanter som ser den heldragna linjen som en rekommendation och inte som ett krav.
– Det är väldigt vanligt att man passerar lite kors och tvärs, bryter sig in utan att följa anvisningarna. Ofta är det personer som sätter i system att korsa heldragna linjer, kommer man undan med det en gång gör man det nog gärna igen. Det orsakar onödiga incidenter och skapar dessutom stor irritation hos andra, vilket höjer risken ytterligare, säger Anders Ericsson.
Bötesbelopp: 1 500 kronor