Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Snöröjning lönar sig  visar beräkningar

Plogade vägar lönar sig.
Foto: Jens L'Estrade
Att snåla in på snöröjning kostar samhället stora pengar.
Foto: Samuel Unéus

Nu är det bevisat.

Att inte ploga bort snö och salta bort is på våra vägar kostar pengar.

Det är Statens väg- och trafikforsningsinstitut, VTI, som i samarbete med Trafikverket låtit forskare göra modeller för att beräkna kostnader för vinterväghållning.

- Vi har för första gången kunnat beräkna vad det skulle kosta samhället och trafikanterna om man sänker eller höjer driftstandarden på delar av vägnätet genom att ändra strategin för saltning, plogning och sandning, säger Anna Arvidsson, forskare på VTI i ett pressmeddelande.

Olyckor dyrast

I en rapport redovisar forskare sju jämförelser mellan olika sätt att sköta vägarna. Resultaten visar att de totala samhällsekonomiska kostnaderna ökar för samtliga jämförelser som gjorts för sänkningar av standardklassen på vägen.

Olyckorna står för den största kostnadsökningen. När en väg inte plogas ordentligt eller inte saltas ökar risken för att olyckor sker.

Ökade restider kostar

Det tar också längre tid att köra på dåligt plogad väg och restidskostnader står också för en stor del av de totala kostnaderna För alla jämförelser som gjorts har den kostnaden ökat på grund av det försämrade väglaget.

VTI och Trafikverket kallar sin beräkningsmetod för Vintermodellen och där finns kostnader för olyckor, framkomlighet, fordon, korrosion, miljö och väghållning.

Annons: