ANNONS
X
EXPRESSEN.SE

Skatten på husbilar kommer att sänkas

Publicerad 5 jan 2016 14.43
Det blir billigare att äga husbil i år.

Det blir billigare att äga husbil i år.

Foto: Dmitry Naumov

Förändrad skatt på husbilar.

Det blir resultatet av att Transportstyrelsen har ändrat formlerna som används för att bestämma fordons koldioxidvärde.

Troligen blir skattejusteringarna mest nedåt.

Ändringarna i formlerna gäller från årsskiftet.

Förutom husbilar omfattar de även lätta lastbilar samt personbilar som importerats begagnade från länder utanför EU.

– Totalt kan mellan 45 000 och 50 000 bilar komma att beröras, säger Linda Norberg, utredare på Transportstyrelsen till Allt om bilar.

Skatten kommer att ändras både uppåt och nedåt,  men förmodligen inte på något dramatiskt vis. Mestadels väntas det bli sänkningar - av mindre storlek – när det gäller husbilar.

Transportstyrelsen står för framtagandet av formlerna medan Skatteverket svarar för den skattetekniska biten.

Nyare bilar beskattas utifrån sina koldioxidutsläpp vid blandad körning. Uppgiften brukar lämnas av fordonstillverkaren i samband med att bilen registreras. För vissa fordon - bland annat husbilar – saknas dock den uppgiften.

HUSVAGN: Så får du drömvagnen för fyndpris

Schablonberäkning uppdateras

Ifall koldioxidvärdet saknas beräknas ett värde utifrån vissa tekniska uppgifter på bilen. Den tidigare uträkningsformlen har varit oförändrad sedan 2010. I och med det har ingen hänsyn tagits till den allmänna teknikutvecklingen de senaste åren.

Det är orsaken till att Transportstyrelsen nu sett över formlerna.

– Teknisk utveckling och optimering av bilar sker kontinuerligt. I takt med det kan parametrarna, som påverkar koldioxidutsläppen, ändras. En formel som schablonmässigt beräknar koldioxidutsläppen behöver därför uppdateras med jämna mellanrum, säger Linda Norberg.

Gäller från nästa fordonsskatt

När det gäller husbilar finns inga krav, enligt gemensamma EU-regler, att uppmäta koldioxidutsläpp. Ifall uppgifterna lämnas avser de normalt bara husbilens ursprunliga chassi, och inte den färdigbyggda husbilen. Det innebär felaktiga värden.

Transportstyrelsen har därför - i samråd med Skatteverket – beslutat att inte registrera eventuella koldioxidvärden. Följden blir att alla husbilar beskattas skönmässigt.

– Ändringarna kommer inte att vara retroaktiva utan gäller från och med nästa fordonsskatt, säger Linda Norberg till Allt om bilar.

LÄS MER: Så påverkas du av nya bränsleskatten – vi har räknat på exempel