Se upp på bilservicen – så vanligt är fusket

FUSK VANLIGT. Motormännen underkänner fem granskade oberoende bilverkstäder.

Motormännen har granskat fem oberoende verkstäder som ingår i välkända servicekedjor. Alla verkstäderna fick underkänt. De följde inte biltillverkarnas anvisningar och krav för hur en service ska gå till.

Motormännens gransking ger de fria verkstäderna underkänt. Fyra av de fem undersökta verkstäderna lämnade inte ut  serviceprotokoll vilket krävs för att bilens eventuella garantier ska  gälla. Ingen av de fem verkstäderna fyllde heller i serviceboken, vilket  ska göras. Bilister som råkat ut för en oseriös verkstad riskerar att hämta ut en bil där garantierna inte längre gäller.

Allt måste dokumenteras

För att fabriksgarantin ska gälla måste verkstäderna utföra servicen enligt biltillverkarens rekommendationer. Om det inte görs, eller om de har en bristfällig dokumentation kan bilägaren drabbas. Det måste finnas ordentliga serviceprotokoll tillsammans med stämplar i serviceboken. Allt ska vara tydligt dokumenterat vad som har gjorts och vilka reservdelar som har använts.

– Att verkstäderna inte ens lämnar ut serviceprotokoll när man har gjort en service är under all kritik. Det måste ju ändå vara ett minimikrav som alla ska klara av. Här måste verkstäderna bli bättre. Branschen måste dessutom enas om en lägsta nivå på hur ett serviceprotokoll ska se ut, säger Milos Kosijer teknisk expert på Motormännen.

”Systematiskt fusk”

– Vi har nu endast undersökt fem verkstäder men det är mycket allvarligt att verkstäderna så här systematiskt fuskar med servicen. Det är på gränsen till bedrägeri att luras på detta sätt. Många som lämnar in bilen litar på verkstäderna och har få möjligheter att kontrollera vad som har gjorts efter att bilen har varit på service, säger Milos Kosijer.

Bilbranschen var den bransch som hade näst mest anmälningar till allmänna reklamationsnämnden förra året. 2012 anmäldes 1 974 företag i motorbranschen till allmänna reklamationsnämnden av missnöjda bilägare. Fler än fyra av tio fick rätt. Är man missnöjd med verkstadens arbete så säg till direkt. Gärna både skriftligt och muntligt, råder Motormännen.

”Fixa inget själv”

–  Klaga direkt och fixa inget själv, kräv alltid att verkstaden gör allt servicearbete. Håll inne betalning, ta hjälp av Motormännen eller den lokala konsumentvägledaren. Fungerar inte det så anmäl verkstaden till allmänna reklamationsnämnden, men förhoppningsvis ska man inte behöva gå långt avslutar, Milos Kosijer.

Så undviker du att bli lurad

  När du lämnar in bilen 
Begär ett kostnadsförslag skriftligt. Det är viktigt att du får papper på priset och hur lång tid reparationen kommer att ta och vad som ingår.

När bilen är på verkstaden – 
Var nåbar. Se till att verkstaden kan få tag på dig. De är skyldiga att diskutera tilläggsarbeten med dig om det inte handlar om enklare och billigare saker.

När bilen är klar
 – Kontrollera tillsammans med verkstaden att de har skrivit ett komplett serviceprotokoll, fyllt i serviceboken och skrivit ut kompletta kvitton. Har verkstaden lämnat en prisuppgift så får det faktiska priset inte bli mer än 15 procent dyrare.

Spara allt. Kvitton, mejl, serviceprotokoll, prisförslag med mera. Kan vara helt avgörande vid en eventuell framtida tvist. Är du missnöjd med något? Klaga direkt.


Källa: Motormännen

PRENUMERERA PÅ ALLT OM BILAR

Annons: