Så skyddar du dig mot tjuven

Tipset för att inte få bilen stulen är lika enkelt som svårt:

Ha koll på nyckeln.

  Nyckelstölder har blivit ett problem, säger Henrik Santesson, utredare på Brå.

Varje år stjäls över 50 000 bilar i Sverige och det sker närmare 150 000 bilinbrott.  Bara för försäkringsbolagen kostar bilbrotten nära två miljarder om året. Därtill kommer stora kostnader för de drabbade privatpersonerna och för polisen. I fjol startade Brottsförebyggande rådet, Brå, ett projekt på uppdrag av regeringen för att minska bilbrotten. Bland annat utreds hur parkeringsplatserna ska bli säkrare och hur elektroniska stöldskydd kan installeras på äldre bilar. Men bilägarna kan göra mycket för att undvika brott. Sedan 1998 ska alla nya bilar som säljs i Sverige ha så kallad immobiliser, ett elektroniskt stöldskydd som gör att bilen inte kan startas när nyckeln tagits ur.  

Använd rattkrycka

 I äldre bilar kan man sätta in elektroniskt stöldskydd i efterhand. Och gärna använda rattkrycka. – Det borde vara vanligare. Men det är ju lite besvär att sätta dit kryckan varje gång man lämnar bilen, säger Jan-Peter Alm, säkerhetsinformatör på stöldskyddsföreningen. Eftersom de nyare bilarna inte går att tjuvkoppla blir bilnyckeln eftertraktad. Och nyckelstölderna ökar, enligt Brå. – De stjäls vid inbrott eller av ficktjuvar. De är uppfinningsrika, säger Henrik Santesson. Tjuven kan till exempel följa efter en bilägare som nyss parkerat, stjäla nyckeln och därefter bilen.  

De 10 bästa råden:

1 Datorer och märkesglasögon lockar tjuven. Lämna aldrig något synligt i bilen.  2  Rattkryckan - gör det omöjligt att vrida ratten mer än max ett halvt varv.  3  Immobiliser - bryter kretsar i bilens elektronik så den inte går att starta.  4  Använd alltid garage när du parkerar, eller parkera där det är väl upplyst.  5  Välj helst bevakade p-platser.  6 Skaffa billarm. Det kan avskräcka tjuven.  7  Montera hjullås - minst ett på varje hjul. Framför allt om du har stöldbegärliga fälgar.  8  Märk bilrutorna med registreringsnummer. Även fälgar, spoilers och andra tillbehör kan märkas.  9  Undvik stöldbegärlig utrustning. Väg för- och nackdelar när du investerar i en ny stereo.  10  Lämna aldrig bilen med nyckeln i. Ha alltid uppsikt över nyckeln så att den inte blir stulen.  Källa: Brottsförebyggande rådet

Annons: