Bilvård - så farligt är det att tvätta bilen på gatan

I Jönköping riskerar du att få betala 10 000 kronor om du fultvättar bilen på gatan.
Foto: Cameron Whitman
En mängd miljögifter rinner rakt ut i naturen om du tvättar på uppfarten

Att tvätta bilen på gatan är ingen bra idé.

Här får du veta varför.

Med tvättvattnet följer smuts som innehåller däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial, giftiga tungmetaller och tensider. När det rinner ut i naturen - via dagvattenbrunnen - förorenar det mark och vatten och skadar djur och växter.

Du utsätter din hud för giftiga bensin- och dieselavlagringar.

Du riskerar att andas in farliga partiklar av tungmetaller och damm.

Det finns risk att du kan få böta. Kolla med din kommun. I många kommuner är det förbjudet att tvätta bilen på gatan. I till exempel Jönköpings kommun kan det kosta 10 000 kronor i böter.

Varje så kallad fultvätt - där bilen tvättas på gatan utan några miljöskydd - beräknas kosta naturen 200 kronor i form av skador och föroreningar.

Varje år rinner fyra ton tungmetaller och 2 000 ton olja rakt ut i den svenska naturen – på grund av biltvättar på gatan.

Om du helt saknar möjlighet att tvätta bilen på en biltvätt är det bättre att välja gräsmattan istället för gatan. Detta eftersom det giftiga vattnet då inte rinner ner i dagvattenbrunnen.

LÄS MER: Så gör du bilen vårfin i helgen

 

PRENUMERERA PÅ ALLT OM BILAR

Annons: