Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE

Publicerad 7 apr 2016 11:30

Ny studie: så många svenskar kör för fort

Foto: Sanna Dolck

Det körs för fort på svenska vägar.

Allra sämst sköter sig bilisterna på 40-vägar.

Där håller mindre än hälften hastighetsgränsen.

Hastighetsundersökningen har genomförts av NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) under september förra året. Sammanlagt kontrollerades hastigheten på cirka 1,5 miljoner fordon fördelade mellan 69 mätpunkter i 23 tätorter i Sverige.

Vägarna i undersökningen låg inom det kommunala huvudvägnätet. Hastighetsgränserna låg inom spannet 40 kilometer i timmen upp till 70 kilometer i timmen.

"Måste bli bättre"

Totalt hölls hastighetsgränsen av 64 procent av fordonen i undersökningen. På 40-vägar var det sämst. Bara 44 procent av fordonsförarna körde 40 kilometer i timmen eller lägre.

På vägar med 50 kilometer i timmen som hastighetsgräns höll 66 procent hastigheten. På 60-vägar 75 procent och på 70-vägar hölls hastighetsgränsen av 72 procent av fordonen.

För att nå riksdagens mål om en halvering av antalet dödade personer i trafiken från 2007 till 2020 måste framförallt hastighetsefterlevnaden på vägar med lägre hastighetsbegränsningar blir bättre.

– Hur länge ska vi nöja oss med att konstatera att folk kör för fort och att för många dödas och skadas i våra tätorter? Om vi ska lyckas halvera antalet dödade i vägtrafiken till 2020 måste hastighetsefterlevnaden bli mycket bättre - och det börjar bli bråttom, säger Marie Nordén, generalsekreterare för NTF.

LÄS MER: Så fungerar okända vapnet i fartkameran

Kan bli fler fartkameror

Enligt NTF behöver 80 procent av all trafik 2020 hålla hastighetsgränsen om riksdagens mål ska kunna bli verklighet. Dit är det ännu långt, närmare bestämt 16 procent.

För att minska gapet mellan dagens 64 procents hastighetsefterlevare upp till målet 80 procent föreslår NTF i första hand att polisen genomför många fler hastighetskontroller.

Ifall det inte är möjligt är fler fartkameror ett alternativ, anser organisationen. Liksom, eventuellt, lägre försäkringsavgifter.

– Vi måste våga premiera nya verktyg. Vi börjar se ett nytänkande inom försäkringsbranschen där man med belönande system vill påverka hastighet och aggressivitet i trafiken eftersom man vet att en lugnare trafik ger färre olyckor, säger Marie Nordén och fortsätter:

– För att ändra fordonsförarnas attityder och beteende krävs det krafttag. Vi måste få människor att förstå vilka risker man utsätter sig själv och andra för när man kör fortare än vad skylten tillåter.

Här kan du värdera din bil – helt gratis!