Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE

Publicerad 22 okt 2009 11:01

Uppdaterad 22 okt 2009 11:02

Miljözoner i fler städer utreds

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att undersöka om fler kommuner kan införa miljözoner för olika typer av fordon och motorredskap.
Miljözoner finns i dag i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö och Lund, där tunga äldre dieseldrivna fordon med höga utsläppshalter inte får köra. Detta för att minska luftföroreningarna och bullret i tätorterna.
Regeringen vill att Transportstyrelsen utreder om miljözoner för andra fordonstyper än i dag, exempelvis personbilar eller arbetsmaskiner, kan vara ett bra sätt att minska utsläpp och buller i tätorterna.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2010.