Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE

Publicerad 8 mar 2016 13:14

Kvinnor färdas mer miljövänligt än män

Ifall männen skulle börja resa som kvinnorna skulle koldioxidutsläppen i en stad som Malmö minska med 31 procent.

Det bedöms samtidigt att det skulle innebära en vinst på 300 miljoner kronor för minskade miljöeffekter och buller samt färre olyckor.

Ifall männen skulle börja resa som kvinnorna skulle koldioxidutsläppen i en stad som Malmö minska med 31 procent. Det bedöms samtidigt att det skulle innebära en vinst på 300 miljoner kronor för minskade miljöeffekter och buller samt färre olyckor.

Foto: Joel Carillet

CO2-utsläppen i städer skulle minska med 31 procent om män skulle färdas som kvinnor.

För männen gäller bilen i första hand medan kvinnorna gärna använder cykeln eller bussen.

Det visar en undersökning av Trafikanalys.

Männen kör bil 34,7 kilometer en genomsnittlig dag. Kvinnorna nöjer sig med 16,7 kilometer bilkörning per dag.

Trafikanalys nationella resvaneundersökning 2011-2014 visar också att mäns resande i högre grad än kvinnors är förknippat till arbete. Kvinnor ägnar sig mer åt inköps- och serviceärenden.

Män gör inte bara fler inrikes långväga resor än kvinnor. En större andel görs dessutom med bil medan kvinnor i högre utsträckning använder tåg och buss.

Män är betydligt oftare inblandade i svåra trafikolyckor än kvinnor. 2014 dödades 218 män i trafiken jämfört med 67 kvinnor.

CO2-utsläppen skulle minska dramatiskt

Ifall männen skulle börja resa som kvinnorna skulle koldioxidutsläppen i en stad som Malmö minska med 31 procent.

Det bedöms samtidigt att det skulle innebära en vinst på 300 miljoner kronor för minskade miljöeffekter och buller samt färre olyckor.

Detta betyder dock inte att transportsektorns utmaningar direkt skulle lösa sig om männen började resa som kvinnorna. Enligt den färska klimatrapporten från Trafikverket behöver bilismen och lastbilstrafiken minska med 30 procent fram till 2030 för att klimatmålen ska nås.

LISTA: Sveriges 10 populäraste supermiljöbilar

Bilberoendet måste minska

Männen behöver inte bara börja resa mer som kvinnor. Både kvinnor och män behöver minska sitt bilberoende och övergå till kollektiva färdmedel eller cykel. Eller varför inte promenera.

Idag är det i gruppen unga kvinnor som bilanvändningen ökar mest i Sverige - även om de står för en liten andel av det totala bilresandet.

– Planering som gynnar gång, cykel och kollektivtrafik är inte bara bra ur klimat- och hälsoperspektiv utan även ett verktyg för att främja ett mer jämställt transportsystem för alla, säger Johanna Grant, ordförande för motororganisationen Gröna Bilister.

GRATIS BILVÄRDERING: Se värdet på din bil här – snabbt och enkelt!