Så fixar du körkortet – hela vägen råd för råd

Foto: Jan Wiridén

Vägen till ett körkort har flera anhalter.

Så här ser den ut - vägen till ett körkort för personbil.

1. KÖRKORTSTILLSTÅND

Det första som krävs. Du behöver ett giltigt körkortstillstånd för att få övningsköra och göra förarprov för detta B-körkort, som gäller för personbil och lätt lastbil (med en totalvikt på upp till 3 500 kilo). För att få körkortstillstånd måste du uppfylla vissa personliga och medicinska krav. Om du uppfyller kraven eller inte avgörs av Transportstyrelsen. Den söker i olika register.

Personliga krav

Du ska anses vara pålitlig ur nykterhetssynpunkt och antas komma att följa trafikreglerna – dessutom visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Om du till exempel har blivit omhändertagen för fylleri eller begått något brott ligger det dig kraftigt i fatet. Det görs en individuell helhetsbedömning. Om det behövs kan uppgifter begäras in från sociala myndigheter.

Medicinska krav

Här ligger fokus i första hand på synen. Det krävs att du har minst 0,5 i synskärpa, vilket innebär att du ska kunna se bokstäverna på - minst - översta halvan på optikertavlan. Du kan bli godkänd även om du är blind på ett öga. Däremot får du inte vara totalt nattblind. Demenssjukdom eller drogmissbruk diskvalificerar dig också.

2. TEORIUTBILDNING

Många tycker att teorin är krånglig och tråkig. Men att läsa teori är ett måste för att få körkort. Genom teorikunskaperna lär du dig att kunna köra med omdöme och klara av spelreglerna i trafiken. Dessutom att kunna hantera besvärliga situationer och problem du ställs inför på vägarna. Om du väljer att teoriutbilda dig på trafikskola får du studiematerialet på skolan. Vill du däremot läsa på egen hand kan du få tag på studiematerialet på olika sätt:

Beställ direkt från Sveriges trafikskolors riksförbund eller Trafikutbildarnas riksorganisation.

Kontakta någon trafikskola på din hemort.

Låna på ett bibliotek.

Köp i någon vanlig bokhandel eller i en bokhandel på nätet.

Låna eller köp av någon kompis som håller på att ta eller som nyligen tagit körkort. Tänk på att materialet snabbt kan bli inaktuellt.

3. ÖVNINGSKÖRNING

För att få övningsköra för B-körkort ska du:

Vara minst 16 år - om du bara ska övningsköra med personbil.

Vara minst 17 år och sex månader om du ska övningsköra med lätt lastbil.

Vara minst 17 år och sex månader om du ska övningsköra med tillkopplat lätt släpfordon.

Ha ett giltigt körkortstillstånd som omfattar den behörighet du ska övningsköra för.

Tänker du övningsköra på trafikskola kan det vara bra att fråga personalen hur undervisningen är upplagd. Varje trafikskola har en undervisningsplan. Den beskriver hur deras utbildning ska leda fram till kursplanens mål.

Vill du övningsköra privat måste du – till att börja med – gå en introduktionsutbildning. Den är på minst tre timmar. Du får bland annat lära du hur mycket körsättet betyder för att minska bensinförbrukningen och koldioxidutsläppen. Du får också information om handledarens ansvar vid övningskörningen. Dessutom får du veta vilka krav och bedömningar som gäller vid kommande körkortsprov.

Om intensivkurser

Allt fler väljer att ta intensivkurser i körkortsutbildning. Då kombineras teori- och körlektioner under en kort tid: mellan en och fyra veckor. Utbudet på nätet av intensivkurs-arrangörer är mycket stort.

4. RISKUTBILDNING

Är obligatorisk och omfattar två delar. Första delen handlar om alkohol, andra droger samt riskfyllda beteenden. Andra delen handlar om hastighet, säkerhet och körning under speciella förhållanden. Om du utbildar dig på trafikskola anmäler skolan dig till riskutbildningen. Om du utbildar dig privat måste du själv kontakta utbildaren där du vill göra din riskutbildning.

5. KÖRKORTSPROVET

Det är nu det är upp till bevis. Körkortsprovet består av två delar - kunskapsprov (teoriprov) och körprov. Båda proven ska bokas vid samma tillfälle och ligga nära varandra i tid - inom två veckor. Det första provet är alltid kunskapsprovet. Även om du inte blir godkänd på kunskapsprovet ska du genomföra körprovet som planerat. Ett godkänt körprov är giltigt i två månader. Därför är det viktigt att snabbt boka en ny tid för kunskapsprovet om det underkänns - om du klarar körprovet förstås.

Om kunskapsprovet

Kunskapsprovet består av 70 frågor varav fem är testfrågor som ska utvärderas. Testfrågorna räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 52 av de 65 frågorna som ingår i provet. Provtiden är 50 minuter. De flesta frågorna handlar om:

Fordonskännedom och manövrering.

Miljö.

Trafiksäkerhet.

Trafikregler.

Personliga förutsättningar.

Direkt efter kunskapsprovet får du ett skriftligt besked på hur det gått. Är det godkänt skickas reultatet till Transportstyrelsen. Är det underkänt får du ett skriftligt besked som visar inom vilka områden du inte har klarat frågorna.

Om körprovet

Du kör uppkörningen tillsammans med en så kallad förarprövare och ska kunna visa att du har tillräckligt kunskap inom följande fem områden.

Säkerhetskontroll.

Manövrering.

Miljö och sparsam körning.

Trafikregler.

Trafiksäkerhet och beteende.

Du behöver inte vara helt igenom perfekt. Om du gör ett litet misstag som inte påverkar trafiksäkerheten nämnvärt kan du bli godkänd ändå. Kanske kan vara skönt att veta. Nervösa är de flesta ändå inför detta moment.

6. UTLÄMNING AV KÖRKORT

Ifall du klarar dig igenom allt detta med godkänt resultat får du detta körkört - under förutsättning av dy fyllt 18 år och bor permanent i Sverige, eller har studerat här i minst ett halvår.  När ditt körkort är tillverkat skickas det ut med rekommenderad post (REK) till ett av postens ombud. När du ska hämta ut ditt nytillverkade körkort måste du göra det personligen. Du måste också kunna styrka din identitet med en godkänd och giltig legitimation.

7. PRISET

Priset för att ta ett körkort varierar kraftigt beroende på förkunskaperna hos den som ska ta det. I snitt hamnar kostnaden på cirka 15 000 kronor totalt. Då räknas det med att personen tar 11 körlektioner på mellan 50 och 70 minuter. En körlektion kostar cirka 800 kronor i timmen. Kostnaden för de obligatoriska momenten är cirka 4000 kronor. Dit räknas bland annat synundersökning för 150 kronor, 325 kronor för teoriprovet och 800 kronor för uppkörningen. Priset för körkortet i sig är inte speciellt högt. Eller vad sägs om 150 kronor..?

Källa: kortkortsportalen.se, kortonline.se

PRENUMERERA PÅ ALLT OM BILAR

Annons: