Allt fler kuggas i körkortsprov

Inte ens hälften klarar teoriprovet – samma sak gäller dem som kör upp.
Foto: Claus Gertsen /Tt

Allt fler missar i kör- och kunskapsprov när de försöker ta körkort.

Enligt en studie beror det på att en övertro på det egna kunnandet hos körkortstagarna.

Allt färre klarar av att ta körkort på första försöket. Nu är det fler än hälften som missar minst en gång på kör- eller kunskapsprov.

Det är Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som kommer med den nya statistiken.

Anledningen till de sämre siffrorna för svenska körkortstagare är, enligt VTI, en övertro på den egna förmågan. Den slutsatsen dras eftersom många av de som misslyckats på körprovet inte tycker att de gjort något allvarlig fel, alternativt anser att personen de kört upp för har varit för hård.

Andra orsaker till att antalet omprov ökar är bristen på förberedelse, avsaknad av översatt utbildningsmaterial och att man inte förstått varför provet blev underkänt.

LÄS MER: Körde utan körkort – till uppkörningen

Positivt att övningsköra tidigt

När det gäller kunskapsprovet har språket en viss betydelse.

– De som gör kunskapsprovet på annat språk än svenska upplever att de är lugnare inför provet men misslyckas oftare på grund av att det var svårare än de trodde. De är inte tillräckligt förberedda helt enkelt, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

För körprovet är det positiva siffror för de som börjat övningsköra tidigt.

– Att ta körkort är en långsiktig investering där jag önskar att fler förbereder sig bättre för att bli en trafiksäker och miljömedveten förare. Det handlar om att lära för livet och inte bara för provet, säger Kristina Hagberg chef på Trafikverket Förarprov.

Så många kuggas

Under en längre tid har godkännandefrekvensen för körprov och kunskapsprov för körkortsbehörighet B (personbil) stadigt sjunkit. Antalet godkända kunskapsprov var 55,6 procent år 2010 jämfört med 47,7 procent 2015. Trenden var densamma när det gäller körprov, under 2010 var det 54,6 procent som klarade dessa prov medan den siffran hade sjunkit till 49,8 procent fem år senare.

Studien av VTI gjordes på beställning av Trafikverket.

FAKTA

Så ska fler ta körkort direkt

* Den obligatoriska introduktionsutbildningen bör på ett bättre sätt förmedla ett bra upplägg av förarutbildningen

* Kombinera privat utbildning och utbildning på trafikskola under hela utbildningsperioden

* Mängdträning är viktigt eftersom de som börjar övningsköra tidigt har högre godkännande

* Självvärdering bör ingå som ett självklart element under hela utbildningen

* Förbättring av språkmöjligheter som till exempel översatt utbildningsmaterial och möjlighet att gå de obligatoriska delarna (introduktionsutbildning och riskutbildning) på det egna språket

* Åtgärder för att öka körkortstagarens förståelse för provresultatet

* Översyn av tidsramen för det sammanhållna förarprovet behörighet B

Källa: Trafikverket

Annons: