Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sifo: Svenskar litar mer på taxiförare än bilförsäljare

Äldre karikatyr av bilförsäljare. Men Sifos undersökning visar att förtroendet fortfarande är lågt för bilhandlare hos svenskarna.
Foto: SHUTTERSTOCK
Foto: SHUTTERSTOCK
Foto: SHUTTERSTOCK

Svenskarna har lågt förtroende för yrkesgruppen bilförsäljare – bara politiker har sämre. Det visar en undersökning gjord av Kantar Sifo, på uppdrag av fordonsmarknadsplatsen Wayke.

– Förtroendefrågan handlar om osäkerhet i kombination med att det är näst största investeringen ett hushåll gör, säger Tommy Letzén, vd på Motorbranschens Riksförbund.

Det sades ganska ofta förr att bilförsäljare inte var att lita på. Viss tyckte till och med att de var längst ner på svarta listan över andra människors förtroende för olika yrkesgrupper.

Men hur är det nu? I en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Wayke (Motorbranschens Riksförbunds marknadsplats för bilar) är faktiskt inte bilförsäljare längst ner på listan. Där finns i stället politiker.

Men att säga att förtroendet är förbättrat vore nog att ta i, yrkesgruppen bilförsäljare är näst sämst.

– Förtroendefrågan handlar om osäkerhet i kombination med att det är näst största investeringen ett hushåll gör. Komplexitetsgraden i bilen ökar så att man inte längre själv kan eller har en kompis som kan bedöma om det är en schyst begagnad bil. Osäkerheten ökar och man känner sig utelämnad till andras kompetens och då handlar det om förtroende och personlig relation, säger Tommy Letzén, vd på MRF.

Som du kan se i faktarutan över de (av Kantar Sifo) utvalda yrkesgrupperna så toppar bibliotekarierna förtroendelistan hos svenskarna. Och bilförsäljare är till och med slagna av taxichaufförer, en yrkesgrupp som fått ta emot en del kritik genom åren.

Svenskarnas förtroende för yrkesgrupper

1. Bibliotekarier – medelvärde 4,1 poäng

2. Läkare – 3,8

3. Lärare – 3,7

4. Advokat – 3,2

5. Personlig tränare – 3,1

6. Taxichaufför – 2,8

7. Fastighetsmäklare – 2,7

8. Bilförsäljare – 2,5

9. Politiker – 2,3

I perioden 5-12 oktober 2018 genomförde Kantar Sifo 1 010 webbenkäter med bilägare som köpt eller sålt en bil under de senaste fem åren. De fick svara på frågan ”Hur stort förtroende har du för följande yrkesgrupper?” Betyg sattes från 1-5, där 1 stod för Mycket litet förtroende och 5 för Mycket stort förtroende.

LÄS ÄVEN: Guide till att köpa bil – 10 saker att tänka på 

Storstadsbor sämre förtroende för bilhandlare

Undersökningen visar att kvinnor generells sett har större förtroende för alla yrkesgrupper än män, med undantag för läkare.

Personer som bor på landsbygden har ett något bättre förtroende för bilförsäljare jämfört med dem som bor i storstad. 

– Dom bilhandlare som lyckas leverera förtroende och personlig relation är vinnare i en lång affärsrelation. Dessa finns representerade både i städer och på landsbygd. På landsbygden är det mer frekvent att man har mer beröringspunkter med varandra  i andra sammanhang som skola, idrottsföreningen eller affären. I storstaden är flödena  och hastigheten större vilket gör att det inte är säkert att man kan bibehålla den personliga relationen, säger Tommy Letzén.

Men när det gäller ålder och årlig inkomst så är skillnaderna små – där är de låga förtroendet för bilhandlarna ungefär på samma nivå hur gammal den svarande än är eller hur stor inkomst den har.

– Bilbranschen har kontinuerligt dom senaste åren haft egna skarpa mätetal på kundnöjdhet och alla siffror pekar på bra värden och uppåtgående trend så jag hoppas att vi till sist kan få bort den negativa klangen och låg placering i yrkesgruppsranking, avslutar Tommy Letzén.

Så gjordes undersökningen: För att fånga upp olika argument kring bilaffärer genomförde Kantar Sifo först 16 kvalitativa telefonintervjuer med bilägare som har köpt eller sålt en begagnad bil. I syfte att generalisera resultaten från de kvalitativa intervjuerna genomfördes en efterföljande kvantitativ uppföljning. Resultatet från de kvalitativa telefonintervjuerna låg till grund för det kvantitativa frågeformuläret.

I perioden 5-12 oktober 2018 genomfördes 1 010 webbenkäter med bilägare som köpt eller sålt en bil under de senaste fem åren. Webbenkäten genomfördes i Kantar Sifos panel och tog i snitt 7,5 minuter att fylla i.

Annons: