Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Köpa bil – det här måste du veta innan

Köpa bil privat eller hos bilhandlare. Dina rättigheter och skyldigheter ändras mycket beroende på vad du väljer.
Foto: ISTOCKPHOTO

Här är de bästa tipsen för dig som ska köpa bil, oavsett om du ska köpa bilen privat eller hos bilhandlare.

Gå igenom vår checklista innan köpet  – för att undvika dyra misstag och få koll på dina rättigheter och skyldigheter.
– Köper du exempelvis en begagnad bil av privatperson är det extra viktigt att du skriver ett bra köpekontrakt, säger Gustav Sandgren, vägledare på Konsumentverket.

Att köpa bil skiljer sig ganska mycket åt beroende på om du köper av privatperson eller bilhandlare. Det påverkar dina rättigheter - men också dina skyldigheter.
Om du köper bil av en bilfirma gäller konsumentköplagen och den är tvingande. Det betyder i klarspråk att bilhandlaren inte får ge dig sämre villkor än det som står i lagen – dit hör bland annat tre års reklamationsrätt.  Du har inte alls samma skydd om du köper av en privatperson.

CHECKLISTA: Köpa begagnad bil privat

Transportstyrelsen kan ge dig många svar om bilen.
Foto: ISTOCKPHOTO

Det finns flera fördelar med att köpa bil privat, som att du oftast kan få ett billigare pris på bilen men också att du får träffa ägaren personligen och kan få direktinformation om bilens historia. Nackdelen är helt klart att du har ett sämre skydd eftersom konsumentköplagen inte gäller. Upptäcker du dolda fel och säljaren inte är överrens med dig kan du tvingas gå till domstol om du exempelvis vill häva köpet.

Här nedan har vi samlat våra bästa köpa bil-tips, kolla igenom listan innan du köper din bil för att försäkra dig om att du inte missat någon viktig punkt.

LISTA: 12 floppar som är smarta köp – bra men bortglömda modeller

√ Äger säljaren verkligen bilen?

Du kan inte hävda god tro om du köper en stulen bil, ansvaret att kolla upp detta ligger på dig, annars riskerar du att bilen lämnas tillbaka till den rättmätiga ägaren utan att du ersätts för detta.
Det är superenkelt att kolla upp detta via Transportstyrelsen, förslagsvis på webben eller via deras automatiska telefonservice som är öppen dygnet runt.

√ Finns det några fordonsrelaterade skulder på bilen?

Vissa skulder kan numera vara knutna till bilar, exempelvis trängselavgift, parkeringsböter, broavgifter och fordonsskatt. I värsta fall kan det betyda att Kronofogden tar din nya bil i anspråk för att täcka upp för skulderna som samlats på bilen.
Detta kan du inte kolla upp via webben, du måste ringa Transportstyrelsens kundtjänst eller den automatiska telefonservicen som är öppen dygnet runt på 0771-14 15 16.

√ Är bilen belånad?

För dig som köpare är det viktigt att veta om bilen är belånad eftersom den kan vara köpt med förbehåll om återtaganderätt. Risken är att du inte bara köper bilen utan även övertar skulden eller lånet som är kopplat till bilen. Även det här kan du få svar på från Transportstyrelsen.
– Om bilen är belånad är det viktigt att det skrivs in i köpeavtalet att det är säljaren som även fortsättningsvis bär ansvaret för eventuella skulder, säger Gustav Sandgren, vägledare på Konsumentverkets upplysningstjänst "Hallå konsument".

Det här kan du få svar på från Transportstyrelsen

 Uppgifter om bilens nuvarande ägare.
 

 Hur långt bilen hade gått vid den senaste besiktningen.
 

 Om bilen är besiktigad eller belagd med körförbud.
 

 Hur många ägare bilen har haft.
 

 Om bilen är köpt med förbehåll om återtaganderätt (kredit).
 

 Om det finns några obetalda fordonsrelaterade skulder knutna till bilen (kan bara lämnas ut via kundtjänst eller den automatiska telefonservicen).
 

 Vad bilskatten ligger på per år och även tekniska specifikationer om årsmodell etc.
 

√ Nöjd dig inte med bara ett kvitto

Ett skriftligt avtal är alltid bäst, även om det rent juridiskt är bindande även med muntliga avtal. Det svåra då är dock att den som hävdar att man kommit överens om något också måste kunna bevisa det.
– Ta inte bara ett kvitto utan skriv ett ordentligt kontrakt. Det tjänar bägge parter på. Om ord står mot ord kommer man ingenstans med ett muntligt avtal, då krävs en inspelning. Det funkar sällan att ta hjälp av vittnen som hört vad man sagt. Det måste i så fall vara ett opartiskt vittne och inte en närstående, säger Gustav Sandgren på Konsumentverket.

√ Bra att ha med i köpekontraktet för bilen

På Konsumentverkets hemsida kan du ladda ner en mall på köpekontrakt för personbil.
Foto: Konsumentverket

  Uppgifter om säljare och köpare: namn, adress, telefonnummer, personnummer och vilken typ av legitimation som använts.
 

 Det avtalade priset och hur betalningen ska gå till (om pengarna ska föras över till konto uppge kontonummer).
 

 Årsmodell på bilen och hur många mil den har gått.
 

 Alla kända fel som säljaren upplyst om.
 

 Om säljaren åtar sig att fixa något fel på bilen innan köpet ska det också stå med.
 

 Reparationer, utbytta delar och andra förbättrande arbeten på bilen som säljaren upplyst om.
 

 Antal nycklar som finns till bilen och hur många som överlämnas.
 

 Att säljaren även fortsättningsvis bär ansvaret för eventuella skulder som är knutna till bilen.
 

 Leveransdatum.
 

 Underskrifter från båda parter och datumuppgift.
 

 Kvittering, det vill säga ytterligare en underskrift från säljaren, för slutbetalning (och även delbetalning om det är aktuellt).
 

Konsumentverkets avtalsmall

 På Konsumentverket hemsida kan du ladda ner en mall på köpeavtal för personbil. Det går att fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Du hittar mallen här.
 

 I Konsumentverkets mall finns den här formuleringen med, den är bra att använda även om du upprättar ett eget köpekontrakt:
 

Säljaren intygar att fordonet och utrustningen är säljarens egendom, att de är till fullo betalda och inte föremål för någon tvångs- eller säkerhetsåtgärd, samt att fordonet inte är belagt med körförbud. Vidare intygar säljaren att fordonet och utrustningen vid försäljningstillfället motsvarar vad som angivits i detta kontrakt och därtill fogade handlingar.

√ Säljs bilen i befintligt skick?

Om du köper bil av en bilhandlare som i kontraktet skriver att "bilen säljs i befintligt skick" blir det en ganska verkningslös friskrivning. Eftersom konsumentköplagen är tvingande kan firman inte avtala bort sitt ansvar gentemot dig som köpare.
– Men två privatpersoner kan avtala om i princip vad som helst, om båda är överens om att bilen säljs i befintligt skick är det vad som gäller, och det blir en relativt stark friskrivning, säger Gustav Sandgren på Konsumentverket.
Friskrivningen är dock inte totalt, det kan visa sig att bilen har extra allvarliga fel som var omöjliga för dig att förutse eller upptäcka, och som köparen ändå bär ansvar för.
– Det är omöjligt att ge något konkret exempel för vad som är ett sådant extra allvarligt fel, eftersom det skiljer sig så mycket beroende på bilens ålder och allmänna skick, säger Gustav Sandgren.

√ Undersökningsplikt när du ska köpa begagnad bil

Gustav Sandgren, vägledare på Konsumentverkets upplysningstjänst "Hallå konsument".
Foto: Pressbild

Det här med undersökningsplikt har många missuppfattat. Du som köpare har faktiskt inte per automatik undersökningsplikt innan du köper bilen.
– Det finns ingen undersökningsplikt före köpet om man inte blivit uppmanad till det. Däremot har man en undersökningsplikt efter köpet, när man kommit hem med bilen. Då måste man gå igenom den relativt direkt. Det går alltså inte att ställa bilen i garaget ett år och sen vända sig till säljaren med upptäckta fel, säger Gustav Sandgren på Konsumentverket.
Är det däremot så att köparen uppmanat dig att undersöka bilen före köpet så ändras förutsättningarna – då får du som köpare nämligen undersökningsplikt redan före köpet.
– Då är det så klart viktigt att du gör en noggrann kontroll av bilen eftersom du inte i efterhand kan klaga på sådant som du rimligtvis borde ha upptäckt, säger Gustav Sandgren.

LÄS MER: Verkliga ägarkostnader för 12 populära kombis – enorma skillnader

√ Ägarbyte - så går det till

När bilen byter ägare ska det meddelas till Transportstyrelsen - och det finns tre olika sätt att göra det.
– Vid alla tre sätten är det viktigt att du säkerställer att den du har att göra med är den som han eller hon utger sig för att vara, säger Mikael Andersson, pressansvarig på Transportstyrelsen.
Numera kan du anmäla ägarbytet både på Transportstyrelsens webb eller via gratisappen "Mina fordon". Då kontrolleras automatiskt vissa viktiga uppgifter och du får direkt feedback om ägarbytet gått igenom eller inte.
– I processen kontrolleras bland annat att registreringsbeviset är det senast utfärdade, att fordonet inte är efterlyst, att de unika körkortsreferensnummer som måste anges inte är kopplade till förlustanmälda körkort och att allt är i sin ordning. Om det är något som inte stämmer avbryts ägarbytesanmälan, säger Mikael Andersson.
Det vanligaste är dock fortfarande att använda bilens registreringsbevis och skicka in anmälan via post.
– Gör man en anmälan om ägarbyte den här vägen brukar jag rekommendera att både säljare och köpare tillsammans lägger handlingen på brevlådan, för då vet båda att det är gjort, säger Mikael Andersson.

√ Ångerrätt vid bilköp av privatperson

Har du skrivit på ett avtal om att köpa en bil av privatperson men ännu inte betalat bilen och fått den levererad är du ändå bunden av avtalet. Du har bara rätt att ångra köpet om du och säljaren gjort upp om detta innan.


LÄS MER: 11 sämsta bilköpen på Blocket

√ Teckna försäkring dag ett

Enligt lag måste alla bilar i trafik ha minst trafikskadeförsäkring . Har du inte det måste du betala en avgift på drygt 100 kronor per dag till trafikförsäkringsföreningen.
Det finns en allmän missuppfattning om att man under ett begränsat antal dagar kan köra på den gamla ägarens försäkring - men det är fel. Med andra ord - du behöver teckna en försäkring från dag ett.

LÄS MER: Så väljer du bäst bilförsäkring

Generellt kostar bilarna mer hos en bilhandlare – men du som köpare får större trygghet tack vare konsumentköplagen.
Foto: ISTOCKPHOTO

CHECKLISTA: Köpa bil av bilhandlare 

Bilpriserna hos bilfirmor är generellt högre än om du köper av privatperson. Det kan vara en nackdel, men du får en stor fördel i och med det skydd som konsumentköplagen ger dig när du köper bil av bilhandlare. Här går vi igenom de viktigaste sakerna att ha koll på innan du handlar av en bilfirma.

√ Du har alltid reklamationsrätt i tre år

Oavsett om du skriver under ett köpeavtal där det står att bilen säljs utan garantier så kan bilfirman inte avtala bort din reklamationsrätt. Om du upptäcker fel, som fanns där när du köpte bilen, har du rätt att vända dig till bilfirman för att få felen åtgärdade. Om firman inte kan göra det inom rimlig tid har du rätt att kräva att köpet hävs.
– Det här gäller fel som du inte blev informerade om innan köpet och som inte beror på dig eller ditt användande av bilen. Alltså fel som på ett eller annat sätt fanns där när du köpte bilen och som du inte kunde förvänta dig utifrån bilens pris, allmänna skick och antal mil som den har gått, säger Gustav Sandgren på Konsumentverket.
Det är just formuleringen "fel som du hade kunnat förvänta dig" som är avgörande. Köper du exempelvis en väldigt billig bil så kan du räkna med att det finns fel på den bilen och därför blir det svårare för dig att hävda din reklamationsrätt än om du exempelvis köpt en bil för 200 000 kronor.

Dina rättigheter enligt konsumentköplagen

 Bilhandlaren ansvarar för fel som fanns på bilen när du köpte den eller när den levererades till dig.
Visar sig felet inom sex månader är grundregeln att det antas ha funnits där när du köpte bilen – om företaget inte kan bevisa motsatsen.
Visar sig felet efter sex månader är bevisbördan din, det vill säga att det är du som ska bevisa att felet fanns på bilen då du köpte den.
 

 Du har rätt att kräva att felet åtgärdas alternativt att du får prisavdrag. Om reparationen drar ut på tiden kan du kräva att köpet hävs.
 

 Bilhandlaren har rätt att i första hand reparera bilen eller ge dig en annan likvärdig bil - om det sker inom rimlig tid och inte leder till extra besvär för dig.
 

 Du måste reklamera inom skälig tid efter att du upptäckte felet (generellt anses två månader vara skälig tid). Reklamationsrätten gäller tre år efter köpet, när den tiden gått förlorar du din rätt att reklamera.
 

Källa: Konsumentverket

√ Skillnad på garanti och reklamationsrätt

En del bilhandlare ger dig garanti på bilköpet - och det ska inte förväxlas med den reklamationsrätt som konsumentköplagen ger dig rätt till oavsett om du blivit lovad någon garanti eller ej.
Om du köper bilen med garanti betyder det att bilhandlaren ansvarar för bilens funktion eller en viss egenskap under en viss tid, det omfattar med andra ord även fel som uppkomer efter att du köpt bilen. Reklamationsrätten omfattar endast fel som fanns på bilen då du köpte den. Garanti är inget du kan kräva enligt lag.

√ Befintligt skick är ingen friskrivning

Om du skrivit under ett köpekontrakt där det står att bilhandlaren säljer bilen i "befintligt skick" är detta en ganska verkningslös friskrivning. Konsumentköplagen gäller ändå och enligt den har du som sagt rätt att reklamera fel i upp till tre år.  

√ Begär en varudeklaration

Om du köper en bil för 30 000 kronor eller mer kan du kräva en varudeklaration som innehåller information om bilens kondition. Du har också rätt att få uppgifter om beräknade reparationskostnader för bilen. Om bilen du ska köpa kostar under 30 000 kronor behöver bilfirman endast ta med uppgifter om bilens säkerhet i varudeklarationen.

√ Köpekontrakt

Se till att allt ni kommer överens om tas med i köpekontraktet.
Foto: ISTOCKPHOTO

Se till att allt ni kommit överens om finns med i köpekontraktet, det vill säga allt från vilka däck som ska ingå i köpet till utlovad eventuell garanti. Om bilen inte levereras till dig direkt vid kontraktsskrivningen är det viktigt att ta med en punkt om tidpunkt för leverans - och hur ni ska hantera det om bilen inte kan levereras enligt avtalet. Det här kan bli extra viktigt då du köper en fabriksny bil och leveransdagen ligger relativt långt bort i tiden.
Om du upptäcker att du skrivit på ett avtal som ger dig sämre rättigheter än vad som sägs i konsumentköplagen betyder det inte att du står utan skydd. Sådana avtalsvillkor blir ogiltiga eftersom lagen är tvingande och inte kan avtalas bort.

√ Sätt det bilförsäljaren säger på papper

Ibland kan man uppleva att en bilförsäljare hyllar bilens alla fördelar lite väl mycket. Om egenskaperna som tillskrivs bilen är viktiga för dig ska du se till att få med dem i köpeavtalet, för har du bara fått den här informationen muntligt kan det bli svårt för dig att bevisa det i en framtida eventuell tvist.

√ Kvitto på handpenning

Om bilen inte levereras till dig omgående och du lämnar en handpenning på bilen är det viktigt att du får ett ordentligt kvitto på att du betalt pengarna. Se också till att ta med i köpeavtalet hur pengarna ska hanteras om du utnyttjar din ångerrätt.

√ Avbeställning vid köp från bilhandlare

Innan bilen levererats till dig har du alltid rätt att avbeställa den. Bilhandlaren kan inte kräva att du genomför köpet - däremot kan företaget kräva ersättning för kostnader som de haft i samband med beställningen. Det här gäller både nya och begagnade bilar.
– Det kan vara bra att ta upp, så man har respekt för att skriver man under ett köpeavtal så kommer man inte ur det gratis, säger Gustav Sandgren.

LISTA: 10 fällor när du väljer ny bil – så undviker du misstagen

√ Ångerrätt - bara när du köper på distans

Ångerrätt har man som konsument bara om man köpt en vara på distans, i det här fallet utanför bilfirmans affärslokal. Det kan vara om du köper bilen via nätet eller om bilfirman kör hem bilen till dig och du skriver på köpeavtalet där. Då har du 14 dagars ångerrätt från det att du fått bilen och enligt huvudregeln ska du ha rätt att häva köpet utan extra kostnad. Vad som gäller om du köper en bil via en auktionssajt på nätet är inte helt klarlagt. Det finns nämligen ett undantag för ångerrätten om man köper varan på en auktion där det också finns möjlighet att lägga bud på plats.

√ Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Det är gratis att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få sin tvist prövad.
Foto: Henrik Montgomery /TT NYHETSBYRÅN

Om du hamnar i en situation där du och bilhandlaren inte kommer överens efter att du köpt bilen kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det kostar dig ingenting att få ARN att pröva tvisten mellan dig och bilhandlaren. Det som är viktigt att komma ihåg är att ARN:s beslut inte är tvingande och att det finns bilhandlare som väljer att helt strunta i ARN:s rekommendationer. Då får man i stället vända sig till tingsrätten och stämma bilfirman.

√ Fördelen med auktoriserade bilhandlare

En auktoriserad bilhandlare är ansluten till MRF, Motorbranschens Riksförbund, och har bland annat förbundit sig att följa ARN:s utslag. MRF går då in som garant för att köparen ska få den ersättning som ARN rekommenderar vid en eventuell tvist.

√ Undersökningsplikt hos bilhandlare

Som konsument har man aldrig någon undersökningsplikt när man köper bilen hos bilhandlare. Man ska kunna lita på det som står i köpekontrakten och i varudeklarationen.

– Men vi rekommenderar ändå köpare att ta en sväng runt bilen och notera synbara fel. Även om man inte har någon undersökningsplikt kan det bli krångligt om man i efterhand vill reklamera något som man med all sannolikhet bör ha sett bara man gått ett varv runt bilen, säger Gustav Sandgren.

LÄS ÄVEN: Köptips – så hittar du rätt begbil på Blocket

Annons: