Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE
Allt om bilar>Köpa ny bil eller sälja din gamla

Publicerad 25 jan 2019 10:50

Bättre för miljön att behålla dieselbilen än köpa ny elbil

Nissan Leaf 2018.

Nissan Leaf 2018.

1/3

Foto: NISSAN

Nissan Qashqai 2014.

Nissan Qashqai 2014.

2/3

Foto: NISSAN

Öivind Andersson, professor Lunds tekniska högskola.

Öivind Andersson, professor Lunds tekniska högskola.

3/3

Foto: ANDERS AHLBERG

Vad är bättre för klimatet – att köra vidare med sin gamla bil eller byta in den mot en ny elbil? En mycket vanlig läsarfråga.

Här ställer vi en fem år gammal diesel mot en helt ny elbil.

Resultat: Dieseln vinner i det korta perspektivet och håller jämna steg med elbilen sett över 20 000 mil – om den tankas med helt förnybar diesel.

Att köra elbil har uppenbara fördelar som tystare gång och inga lokala avgaser. Men är det försvarbart att byta in sin gamla diesel- eller bensinbil för att köpa en ny elbil? Eller är det trots allt bättre för klimatet att köra slut på den gamla bilen? Frågan hör till de allra vanligaste vi får.

För att få hjälp att belysa den på djupet bad vi professor Öivind Andersson vid LTH, Lunds tekniska högskola, räkna på följande exempel:

En Nissan Qashqai diesel från 2014 mot en ny eldriven Nissan Leaf.

– Om jag ville maximera klimatnyttan skulle jag i detta exempel byta bränsle till förnybara HVO100 i stället för att byta bil. När jag sedan kört slut på bilen skulle jag välja mellan elbil eller HVO-bil utifrån behov och användningsområde, säger han.

Försäljningen av nya dieselbilar faller kraftigt. Många har blivit skrämda av dieselskandalen inom Volkswagen och debatten om miljözoner i storstäder och hotande förbud för äldre dieslar.

En liten del av nybilskunderna väljer laddhybrid eller elbil. Men det stora skiftet har skett från diesel till bensin. I fjol såldes 32 062 fler bensinbilar än dieslar. Året före var det tvärtom – då såldes det 36 989 fler dieslar.

LÄS ÄVEN: Forskare varnar för att utsläppen ökar med fler bensinbilar 

Svårt att jämföra dieselfordon med elbilar

Att byta in den gamla dieseln i detta exempel mot en ny bensindriven motsvarighet skulle bli sämre för klimatet, men bättre för närmiljön genom lägre utsläpp av försurande och hälsovådliga kväveoxider.

Men hur blir det om man byter in den mot en ny eldriven Nissan Leaf?

Vi bad Öivind Andersson, professor i förbränningsmotorer vid LTH, räkna på exemplet. Först ska sägas att uppgiften inte är enkel och svaren allt annat än givna.

Utfallet beror på vilka avgränsningar som görs i analysen, hur långt tillbaka i produktionskedjan man går. 

En elbil ger enligt en rad studier upp till dubbelt så stora utsläpp under tillverkningen jämfört med en vanlig bil. Det beror på att gruvbrytning, utvinning och bearbetning av metallerna under batteritillverkningen slukar mycket stora mängder energi. 

Hur stora utsläppen blir beror på var i världen mineralerna bryts, var battericellerna tillverkas och hur hög fossil andel som finns i respektive lands elproduktion. Studier visar på stora spridningar.

LÄS ÄVEN: Elbilar miljövänligare även när elen kommer från kol 

”Enkla beräkningar men skillnaderna är stora”

– Det är möjligt att göra resonemanget oändligt komplicerat — allt beroende på åsikt och filosofi. Jag vill vara tydlig med att siffrorna jag presenterar här bygger på relativt enkla beräkningar, men skillnaderna är så stora att jag inte tror att en fullständig livscykelanalys skulle leda till andra slutsatser, säger Öivind Andersson.

Hur blir det då i vårt exempel? Är det klimatbra att byta in den fem år gamla dieselbilen?

– Utsläppen från tillverkningen av bilen är här ett faktum — de flyter redan omkring någonstans i atmosfären. Om jag fortsätter att köra den fem år till ska jag alltså bara räkna in utsläppen från driften av bilen, baserat på bränsleförbrukningen. 

– Med 1 200 mils årlig körsträcka blir det 11,4 ton CO2 på fem år, eller 190 gram CO2 / km. 

– Men om jag i stället tankar det helt förnybara bränslet HVO100, som Nissan tillåter i sina bilar, blir det bara 1,6 ton CO2 eller 27 gram/km.

Hur står sig de siffrorna jämfört med en ny Leaf?

– Om jag kör den i fem år ska jag räkna in utsläppen från tillverkningen – om jag inte hade köpt bilen skulle den ju inte ha tillverkats. Över de fem första åren blir det 15,6 ton CO2 eller 261 gram/km. 

– Så här långt blir det alltså värre än att köra vidare på diesel och tio gånger värre (!) än att köra på HVO100.

Men hur blir det om man slår ut det över 20 000 mil och i båda fallen tar hänsyn till tillverkningen av bilarna?

– Då kommer elbilen ner i 66 gram/km. Det gäller för dagens batterier.

Hur blir det om batteritillverkningen sker med helt förnybar el, som i Teslas gigafactory?

– Då sjunker utsläppen till 51 gram/km.

Hur faller dieseln ut om den under hela perioden körs på HVO100 respektive den vanliga dieseln MK1?

– Om den körs uteslutande på HVO100 blir det 62 gram/km. Med MK1 blir det 225 gram/km.

Så i en bredare jämförelse blir det i stort sett likvärdigt mellan elbilen och dieseln – om den tankas med HVO100?

– Ja, här har bilen som drivs med förnybart bränsle väl så bra klimatprestanda som elbilen. Vilken man väljer beror väl på var man ska köra. I staden är elbilen vettig. Ska man till fjällen och åka skidor är nog HVO-bilen lämpligare.

– Om jag ville maximera klimatnyttan skulle jag i detta exempel byta bränsle i stället för att byta bil. När jag sedan kört slut på bilen skulle jag välja mellan elbil eller HVO-bil utifrån behov och användningsområde.

Men det råder redan brist på hållbara råvaror till biodrivmedel som HVO100. Hur ska man värdera det? 

– Biobränslen måste vara hållbara om de ska göra någon nytta. Med dagens metoder räcker inte råvarorna till att ersätta allt fossilt bränsle på ett hållbart sätt, så det är en utmaning. Men det finns å andra sidan inte tillräckligt med fossilfri el för att driva världens bilar heller. Vi måste jobba enligt Cajsa Warg-principen. Taga vad man haver.

Hittills har vi bara talat om klimatet. Men hur blir det om man också väger in dieselns negativa påverkan på närmiljö och hälsa genom kväveoxider? 

– Det gör frågan ännu mer komplicerad. Å ena sidan har vi nu en ny körcykel i EU som faktiskt ställer krav på de verkliga utsläppen på vägen. I kombination med ny avgasreningsteknik gör detta nya dieselbilar betydligt renare än de som har ett par år på nacken. Å andra sidan har utsläppen hälsoeffekter även i halter under gränsvärdena för luftkvalitet, speciellt för känsliga personer som barn. 

Hur ska man värdera det?

– Jag skulle säga att dieseln fortsatt är relevant för längre resor, medan el är bäst i stan. Allra bäst är det förstås att ställa bilen och ta cykeln.

Du är professor i förbränningsmotorer, är inte framtiden ändå eldrift? 

– Som forskare ska jag inte driva opinion åt ena eller andra hållet. Jag undviker själv att använda bilen eftersom jag vet att den påverkar människors hälsa och miljö. Däremot har jag en uppgift att nyansera och belysa. 

– Visst har elbilar stora fördelar och de är en viktig del av framtiden, även om de förmodligen inte kommer att täcka alla behov. 

– Främsta fördelen är att de inte ger några lokala utsläpp, och att de med vår nordiska elmix ofta är riktigt klimatsmarta. Men det finns bland annat utmaningar med att få fram tillräckligt med råvaror för att tillverka alla batterier som behövs och den miljöpåverkan som det innebär.

Det råder inte bara brist på hållbara råvaror till biodrivmedel, det är väl brist på fossilfri energi över huvudtaget?

– Ja, två tredjedelar av världens el är fossileldad i dag. Även om den förnybara elen byggs ut kraftigt ökar efterfrågan på el ännu snabbare. 

– IEA tror att den fossila elproduktionen kommer att öka de kommande decennierna. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några utsläppsfria bilar, vad det än står på bakluckan. Alla led från produktionen till återvinningen av bilen bidrar med utsläpp av olika slag.

Hur ska vi klara klimatmålen till 2030 om en sänkning av utsläppen med 70 procent jämfört med 2010?

– Jag tror att det behövs en kombination av åtgärder. Elbilar är en del av ekvationen, åtminstone om batterierna inte är för stora. Förnybara bränslen är en annan. Att köra mindre bil är kanske den viktigaste. Man har missuppfattat problemet om man ser elbilen som en ursäkt för att fortsätta köra som vanligt. En bilresa har alltid miljökonsekvenser, vilken bil man än sitter i.