Kallstarter är en stor miljöbov visar studie

50 mils utsläpp – på bara 30 sekunder vid en kallstart.
Foto: / SHUTTERSTOCK

En bil kan släppa ut lika mycket miljöskadliga utsläpp under de första 30 sekunderna efter en kallstart, som den gör under 50 mils körning.

Det visar en ny amerikansk undersökning.

För att kartlägga de faktiska utsläppen från biltrafiken har ett forskarteam från University of California, Berkeley, Carnegie Mellon samt MIT (Massachusetts institute of technology) genomfört ett test av 25 bensindrivna bilar, inklusive hybrider. Den viktigaste slutsatsen är att nästan alla utsläpp från bilarna kom direkt efter start, när motorn var kall.

Den mest effektiva åtgärden för att minska utsläppen från dagens fossila bilpark är därför att undvika kallstarter, skriver företaget DEFA, som bland annat distribuerar system för elektrisk förvärmning och laddning av fordon, i ett pressmeddelande.

– Det viktigaste med studien är att den visar på en enkel lösning på ett stort miljöproblem - nämligen hur vi ska klara att sänka de miljöskadliga utsläppen från bensin- och dieseldrivna bilar. Vi kan enkelt reducera utsläppen om fler startar bilfärden i en elektriskt förvärmd bil, säger Erik Larsson, försäljnings- och marknadsdirektör på DEFA.

Bilvärmesystem minskar utsläppen betydligt

VTT (den finska statens forskningscentral) genomförde under 2015 en studie som visade att användandet av ett elektriskt bilvärmesystem kan reducera utsläppen från en modern personbil med upp till 71 procent under de första 20 minuternas bilkörning under kalla förhållanden samt reducera bränsleförbrukningen med upp till 32 procent de första fem minuterna.

Samtidigt konstaterar VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i en rapport att användande av elektrisk motorvärmare kan ge betydande miljövinster.

– Förutom negativ inverkan på klimatet leder dålig luftkvalitet till sjukdom och i värsta fall dödsfall, särskilt i storstäderna. På DEFA jobbar vi dagligen med att utveckla konkreta lösningar för att lösa miljöproblemen.

– Ett elektriskt bilvärmesystem som säkerställer att bilen är varm och batteriet fulladdat när den startas ger kraftiga utsläppsminskningar, säger Erik Larsson.

Han efterlyser ett större engagemang för åtgärder som kan minska utsläppen från den existerande bilparken.

– Vi ber politiker och den svenska bilindustrins branschfolk att lyssna till de amerikanska forskarna och tillsammans med oss bidra till att minska antalet kallstarter i Sverige, säger Erik Larsson.

Enligt honom rekommenderar både Energimyndigheten, VTI, Gröna bilister samt Motormännen användning av elektrisk bilvärme för att reducera utsläppen.


LÄS MER: Miljöfarligt att starta en kall bil

Annons: