Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE

Publicerad 7 maj 2015 14:14

Hur långt får jag köra obesiktigat?

Samuel Sköldö, ALLT OM BILARS trafikpolis.

Samuel Sköldö, ALLT OM BILARS trafikpolis.

1/2

Foto: David Jakobsson

Nu kan du fråga trafikpolisen om vad du vill.

Nu kan du fråga trafikpolisen om vad du vill.

2/2

Foto: Ulf Ryd

Trafikpolisen Samuel Sköldö svarar på frågor som rör lagar och regler för bilar och trafik. Mejla till trafikpolisen@expressen.se. Inled ditt mejl med "Polisen".

Mobilsnackande gångtrafikanter

Hej! Jag heter Worla Adadevoh. Jag undrar om gående som använder mobilen vid övergångställen tänker på omgivningen? Tror gående och cyklister att vi bilister kan bromsa hur snabbt som helst?  Jag undrar om gående kan lyfta bort blicken från mobilen vid övergångsställen?

Worla Adadevoh

TRAFIKPOLISEN: Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till hastighet och avstånd till de fordon som närmar sig. Alltså det ligger ett stort ansvar även hos gångtrafikanten att vara uppmärksam på trafiken. 

Krockade med bilen

Hej jag har en fråga. Jag krockade med en bil, varken han eller jag visste hur vi skulle göra för att det skulle bli rätt. Jag tog fram min lapp om skadeanmälan och ville fylla i denna men han i sin tur ville att jag skulle ge honom pengar för skadorna som uppstått på hans bil. Efter mycket om och men så ville jag ringa polisen för att få reda ut detta ordentligt. Då sa han plötsligt att det inte var några problem och att han skulle fixa detta själv. Han satte sig därefter i bilen och åkte. Jag fick inga uppgifter ifrån honom utan har bara hans reg. nr. Det var bara hans bil som var skadad och han hävdade att han köpte bilen i dag och att han inte visste om den var försäkrad. Vad ska jag göra nu?

Lisa

TRAFIKPOLISEN: En trafikant som med eller utan skuld haft del i en trafikolycka skall stanna kvar på platsen, men även att på begäran av någon annan som haft del i trafikolyckan uppge namn och adress och lämna upplysning om händelsen. Om än vägtrafikant med eller utan skuld till trafikolyckan avviker från platsen utan att uppge namn eller adress så kan det även rubriceras som olovligt avvikande från trafikolycksplats. Man kan där dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. 

LÄS MER: Trafiksyndarnas sämsta borförklaringar

Köra för fort med ambulans bakom

Hej! Om jag blir upphunnen på enfilig vajerväg av blinkande fordon, ambulans, brandkår eller polis. Får jag / Ska jag öka farten över tillåten hastighet för att underlätta och kanske rädda liv eller ska jag envist ligga kvar i tillåten hastighet och plockera tills det blir tvåfiligt igen?

Kör väl! Sten

TRAFIKPOLISEN: Om möjligt så ska man köra åt sidan och lämna plats och underlätta för utryckningsfordonet. Vid nödsituation där ambulans eller annat utryckningsfordon påkallar fri väg så finns det rättsfall där förare har ökat farten en aning och blivit stoppade i en kontroll. Vid rättegång har det då åberopats att det på grund av en nödsituation varit försvarligt att överskrida gällande hastighetsbestämmelser. 

Köra obesiktigat - i 60 mil

Hej. Jag har körförbud på min bil och den behöver några reparationer innan den kan bli aktuellt att kontrollbesiktiga den. Får jag köra med bilen till mitt sommarställe där jag har en mekaniker som gärna hjälper mig att repararera bilen. Tanken är att också besiktiga bilen på den orten. Sommarstället ligger 60 mil från där jag bor.

Olle

TRAFIKPOLISEN: Uttrycket ”kortaste lämpliga väg” innebär inte att kontrollbesiktning måste göras hos det närmast belägna besiktningsorganet eller att besöka en lämplig verkstad. Valfrihet råder härvidlag. Uttrycket torde också innebära att om viss från framkomlighetssynpunkt bättre färdväg skulle vara något längre än en kortare men sämre sådan, så är föraren berättigad att välja den längre vägen. Vid en eventuell kontroll utefter färdvägen måste föraren emellertid vara beredd att kunna styrka att han eller hon är på väg att ställa in fordonet till kontrollbesiktning eller verkstad.