Här är det lättast att klara mc-uppkörning

Att ta körkort för tung mc är betydligt lättare på vissa håll i landet än andra.
Foto: Ingram Publishing
Utbildning och motivation kan vara två av orsakerna.
Foto: Niklas Johansson

Störst andel godkända motorcyklister finns längs norrlandskusten, visar statistik från Trafikverket till nyhetsbyrån Siren. Flest uppkörare godkänns i Örnsköldsvik. Där lyckades alla utom en.

Sammanställningen från Trafikverkets förarprovskontor avser årets första sex månader och visar att hela 96,4 procent av dem som körde upp med tung motorcykel i Örnsköldsvik och tillhörande mottagningsorterna Kramfors och Sollefteå godkändes vid uppkörningen. Värre var det längs ostkusten och vid Kalmarkontoret. Där gick endast 57,4 procent av de uppkörande hem med kortet i sin hand.

Lars Lundin, tf enhetschef Trafikverket förarprov, menar att statistiken från halvåret är för kort för att dra några stora slutsatser om varför man lyckas extra bra i Örnsköldsvik.

– Generellt kan man säga att statistiken avser relativt kort tid och relativt få prov eftersom mc-proven börjar först i maj. Men det är också en utbildningsfråga, blir man underkänd är man dåligt utbildad.

Kan det vara så att inspektörerna i Örnsköldsvik är snällare än de i exempelvis Kalmar som har lägst andel godkända?

– Jag vill absolut inte tro det, och hävdar att så inte är fallet. Dels roterar våra inspektörer till viss del i landet för att jämna ut efterfrågan, men också för att inte bli hemmablind. Tidigare har Umeå universitet även gjort en studie som visar att uppkörningar bedöms likvärdigt i landet.

– Tittar vi också på proven för B-kort går det att se tydliga skillnader i storstad och glesbygd. I mindre orter har ungdomar större behov av kortet och därmed också mer motiverade, säger Lars Lundin.

Fler kvinnor kuggas

I riket totalt lyckades 2 353 personer med uppkörningen för tung motorcykel, varav 261 kvinnor. Procentuellt kuggas fler kvinnor vid körprovet jämfört med andelen män, något Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) just nu utreder varför. I teoridelen lyckas nämligen kvinnorna bättre än männen.

I Örnsköldsvik, Skellefteå och Karlstad godkändes däremot samtliga kvinnor som körde upp för motorcykelkortet.

Så många blir godkända – kontor för kontor

Andel godkända körprov, behörighet A (tung motorcykel), i procent (godkända prov/totalt antal prov) januari-juni 2014


Borås: 71,6% (101/141)

Eskilstuna: 83,2% (84/101)

Falun: 82,3% (65/79)

Farsta: 61,2% (191/312)

Gävle: 81,7% (58/71)

Göteborg-Hisingen: 66,8% (165/247)

Halmstad: 74,4% (99/133)

Helsingborg: 69,2 % (72/104)

Jakobsberg: 67,1% (198/295)

Jönköping: 69,1% (159/228)

Kalmar: 57,4% (31/54)

Karlskrona: 80,5% (33/41)

Karlstad: 81,2% (56/69)

Kristianstad: 63,5% (40/63)

Linköping: 75,0% (108/144)

Luleå: 71,6% (63/88)

Malmö: 68,3% (149/218)

Skellefteå: 90,5 (38/42)

Skövde: 70,3% (90/128)

Sundsvall: 82,8% (53/64)

Södertälje: 75,0% (24/32)

Umeå: 86,0% (43/50)

Uppsala: 70,7% (58/82)

Visby: 78,6 % (22/28)

Vänersborg: 78,4% (76/97)

Västerås: 83,1% (118/142)

Växjö: 75,0% (36/48)

Örebro: 70,0% (70/100)

Örnsköldsvik: 96,4% (27/28)

Östersund: 81,3% (26/32)

Hela landet: 72,2% (2 353/3 261)


Källa: Trafikverket

PRENUMERERA PÅ ALLT OM BILAR

Annons: