Sportlov – så packar du bilen inför resan

Undvik att packa tunga saker i takboxen.
Foto: Wojciech Gajda

Dags för sportlov!

Snart kommer vägarna att fyllas av sportlovsfirare på väg till Sälen och andra skidorter.

För att minska risken för olyckor är det viktigt att packa bilen rätt.

Här får du råd om hur du ska stuva in skidorna och den övriga utrustningen på bästa sätt inför sportlovsresan.

Det veckolånga sportlovet spänner över en femveckorsperiod. Det börjar i skolorna i södra Sverige och avslutas i norr. På vägarna till skidorterna i de svenska fjällen blir trafiken stundtals intensiv och köerna långa. Och det är mycket att tänka på i packningen där skidor bara utgör en liten del.

Framförallt gäller det att packa bilen och taxboxen/takräcket rätt. Om packningen skett på ett felaktigt sätt finns risken att lasten kan börja röra sig vid en kraftig inbromsning eller i en skarp kurva. Följderna av det kan bli mycket allvarliga. Men följer du dessa råd packar du rätt:

SÅ PACKAR DU BILEN BÄST

■ Stuva lasten mot ryggstödet och bagageutrymmets sidor.

■ Lägg den tyngsta lasten så långt ner och så långt fram som möjligt i packutrummet.

■ Lägg ingenting på hatthyllan - det kan komma farande vid en häftig inbromsning och orsaka skada.

■ Lasta ingenting tungt ovanför ryggstödet – det kan flyga framåt.

■ Lägg ner last som riskerar att tippa vid kurvor eller inbromsningar.

Varningen: Bara en takbox klarade krocktest i 40 km/h

SÅ PACKAR DU TAKBOXEN BÄST

■Packa skidor och lätta saker tätt ihop.

■ Packa så tätt som möjligt även med det övriga du förvarar i takboxen.

■ Ha inte speciellt tunga saker i takboxen.

■ Kontrollera biltakets maxlast: vikt för takräcke, takbox och last.

■ Kontrollera takboxens maxlast.

SÅ PACKAR DU TAKRÄCKET

■ Lägg den tyngsta och grövsta lasten överst.

■ Surra ihop lasten och fäst ordentligt med spännband.

■ Se till att inga spännband, rep eller presenningar hänger löst.

■ Ordna så att lasten inte stycker ut för långt framför takräcket.

■ Kontrollera maxlasten för tackräcket.

PRENUMERERA PÅ ALLT OM BILAR

Annons: