Körjournal utan krångel elektroniskt

Med en elektronisk körjournal i företagets bilar slipper både firman och föraren krångel och kan spara pengar på kuppen.
Foto: VW

Elektronisk körjournal i bilarna blir allt vanligare.

Inte att undra på - fördelarna är många.

Här får du veta mer om elektroniska körjournaler.

ALLMÄNT OM AUTOMATISK KÖRJOURNAL

En elektronisk körjournal är en enhet som antingen kopplas in utan verktyg i bilens diagnossystem eller som en lös GPS-puck. Den registrerar automatiskt alla körningar - både privata och i tjänsten. Du "tankar" över informationen till en vanlig dator med jämna mellanrum. I samband med kan du komplettera körjournalen med ytterligare nödvändiga uppgifter - exempelvis vilka kunder eller företag du besökt under dagen. Därefter kan du skriva ut den kompletta körjournalen.

I lagtexten finns inget uttryckligt krav på körjournal. En samlad bedömning görs av de olika omständigheterna i varje fall. Enligt rättspraxis är dock körjournal ett viktigt bevismedel vid bedömning av bilförmån och drivmedelsförmån.

Elektronisk körjournal räknas inte till sådan extrautrustning som höjer bilförmånsvärdet.

DÅ BEHÖVS AUTOMATISK KÖRJOURNAL

Vid speciellt följande tre situationer är det mycket bra att ha en detaljerad körjournal, som visar hur bilen har använts.

Om du har fritt drivmedel i samband med bilförmån.

Det är för dina privata resor som du blir beskattad för drivmedelsförmån - under förutsättning att du kan visa hur mycket du har kört i tjänsten. Kan du inte visa hur mycket du har kört i tjänsten förmånsbeskattas du för allt drivmedel.

Om du som förare eller anställd i ett företag har dispositionsrätten till en bil måste du - för att undvika bilförmån - kunna visa att bilen endast använts i "ringa omfattning" för privat körning.

Med "ringa omfattning" menas att bilen har använts för privat körning vid högst tio tillfällen per år. Den sammanlagda körsträckan får vara högst 100 mil. För att det inte ska bli skattepliktig förmån krävs att båda förutsättningarna har uppfyllts. Viktigt att känna till är att resor mellan bostaden och tjänstestället - liksom hemresor på helger från annan ort - normalt räknas som privata resor.

Om du kör 3000 mil eller mer i tjänsten med förmånsbil under kalenderåret.

Du har då möjlighet att få en lägre bilförmån. I första hand är det din arbetsgivare som ska sätta ned bilförmånsvärdet. Om inte det blir gjort har du själv möjlighet att begära nedsättning av bilförmånsvärdet i din inkomstdeklaration. Det kan också bli aktuellt om du haft två eller flera arbestgivare och körsträckan i tjänsten under kalenderåret inte uppgått till 3 000 mil hos någon av arbetsgivarna.

INNEHÅLLET I AUTOMATISK KÖRJOURNAL

En körjournal rekommenderas innehålla följande uppgifter:

 Mätarställning vid årets början.
Datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade.
Ärende samt vilka platser/företag/kontaktpersoner du besökt. (Inte nödvändigt vid privata resor).
Antal körda kilometer.
Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades.
Mätarställning vid årets slut.
 

FÖRDELAR MED AUTOMATISK KÖRJOURNAL

  Du undviker överraskningar vid skatterevisioner med kostsamma skattetillägg som följd.
Visar att fordonen inte används privat alternativt hur mycket de används privat för att underlätta för ekonomiavdelningen.
Förenklar företagets vardag och sparar tid genom att manuell hantering unviks.
Sparar pengar genom att förmånshanteringen blir enklare.
 

RÅD VID VAL AV KÖRJOURNAL

  Undersök betyg och recensioner på respektive körjournals-aktörs mobil appar på Google Play och Apple Itunes Store.
 En hårdvara som inte kräver en krånglig installation med kablar och verktyg är att föredra. Den gör att du lätt kan flytta enheten mellan olika bilar.
 Se till att du får en supporttjänst som enkelt går att nå. Många behöver hjälp, speciellt under den första tiden.
 Försök att få testa kostnadsfritt. Det ger dig en säkerhet att du blir nöjd.
 Undvik långa avtalstider, helst inte över ett år.
 

GRATIS BILVÄRDERING: Se värdet på din bil enkelt här!

PRENUMERERA PÅ ALLT OM BILAR

Annons: