Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE
Allt om bilar>Guider & Tips

Publicerad 23 dec 2015 10:20

Guide: där blir det nya dubbdäcksförbud 2016

I Göteborg är det dubbdäcksförbud på Odinsgatan och Friggagatan.

I Göteborg är det dubbdäcksförbud på Odinsgatan och Friggagatan.

1/2

Foto: Anna-Karin Nilsson

Kungsgatan i Stockholm.

Kungsgatan i Stockholm.

2/2

Foto: Istockphoto.com

Efter årsskiftet utökar Stockholms stad dubbdäcksförbudet till fler gator. På så sätt ska man få ner partikelhalten i luften.

Här är allt du behöver veta om vägarna där du inte får köra med dubb.

Dubbdäcken anses vara den enskilt viktigaste faktorn för att Stockholms stad ska nå det långsiktiga nationella miljökvalitetsmålet för frisk luft. Därför har man beslutat att efter årsskiftet utöka förbudet mot dem till Fleminggatan och Kungsgatan.

Dubbdäcksförbud i Stockholm

För drygt fem år sedan bedömde Trafiknämnden i Stockholm att andelen bilar med dubbdäck behövde minska kraftigt för att staden skulle nå sina mål om frisk luft. Framför allt handlade det om att få ner halterna av små luftburna partiklar – så kallade PM10 – som slits upp från vägbanan när de trafikeras av bilar med dubbdäck. Därför valde man att 2010 införa ett dubbdäcksförbud på Hornsgatan.

Sedan förbudet instiftades har andelen bilar med dubbdäck minskat från 70 till 30 procent på vägen. Även för övriga innerstadsgator och infartsvägar har det skett en minskning med mellan 45 och 55 procent, enligt statistik från Stockholms stad. Men Trafiknämnden anser att det inte är tillräckligt för att Stockholm ska nå det nationella miljökvalitetsmålet för god luftkvalitet, trots att staden lägger ungefär 17 miljoner kronor på dammbindning varje år. För att normen ska klaras utan kostsamma åtgärder måste andelen dubbdäck minska från dagens cirka 50 procent till mellan 20 och 10 procent, uppskattar man.

De nya gatorna med förbud – Fleminggatan och Kungsgatan – har valts ut för att de har höga partikelhalter och för att många fotgängare vistas där. Vägarnas geografiska position anges också som en av anledningarna till beslutet. De ligger båda centralt och förbudet väntas därför även minska andelen dubbdäck på andra kringliggande gator.

Kommunstyrelsen vill se avgift

Det har flera gånger föreslagits att andelen bilar med dubbade vinterdäck i stället ska minskas med en avgift eller skatt. Trafikkontoret anser att det vore den bästa och mest effektiva åtgärden för att få ner halten av PM10 i staden. Det är också i linje med den ståndpunkt som kommunstyrelsen – bestående av företrädare från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ – intagit vid flera tillfällen.

Men regeringen valde tidigare i år att inte beskatta dubbdäcken. I utredningen av förslaget uppskattade man att en dubbskatt årligen skulle kunna rädda tre personer från att dö i förtid. Mot detta vägde man ett förväntat ökat olyckstal, med personskador och trafikstopp som följd. Utöver det skulle vinterväghållningen också behöva förbättras för att motverka olycksriken.

Kommuner har i dag rätt att förbjuda dubbdäck med lokala trafikföreskrifter. Det ansåg man vara tillräckligt när ärendet utreddes.

Förbud i Uppsala och Göteborg

Förutom i Stockholm finns det också dubbdäcksförbud i Uppsala och Göteborg.

I Göteborg handlar det om de centralt belägna vägarna Friggagatan och Odinsgatan. I ett tjänsteutlåtande till trafiknämnden föreslår bland andra trafikdirektör Stefan Eglinger att staden i dagsläget inte ska införa ytterligare förbud mot dubbdäck, rapporterar Göteborgs-Posten. Förslaget motiveras med att utsläppen från lokala källor i staden minskar, vilket man tror beror på införandet av trängselskatt, minskad användning av dubbdäck och dammbindning.

I Uppsala råder det dubbdäcksförbud på Kungsgatan. Där har man för fjärde året i rad klarat EU-gränsen för partiklar i luften, uppger Uppsala Nya Tidning. Enligt reglerna får gränsvärdet överstigas vid 35 dygn, och på Kungsgatan har partikelnivåerna hittills varit för höga under 17 dygn i år.