Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE

Publicerad 23 feb 2016 11:30

Glesare besiktning riskerar att stoppas

Foto: Istockphoto

I höstas föreslog Transportstyrelsen att det skulle räcka med att besiktiga bilar vartannat år.

Besiktningsbranschen slog bakut eftersom det skulle betyda kraftig minskade intäkter.

Men många är kritiska i sina remissvar, bland annat Trafikverket och Motormännen.

Det ska räcka med att besiktiga bilen vartannat år. Den slutsatsen drog Transportstyrelsen i en utredning som ligger till grund för ett förslag om nya besiktningsregler.

– Flera av våra närmaste grannländer som Danmark och Norge har längre kontrollbesiktningsintervall än vad Sverige har i dag utan att trafiksäkerheten blivit lidande, sa Mats Hjälm, utredare på Transportstyrelsen i samband med att förslaget presenterades.

– Många av de problem som fordon har i dag är saker som en fordonsägare ändå ska ha koll på. Det kan vara saker som belysning, vindrutetorkare och däck. Allvarliga trafikolyckor beror inte på att bilar har tekniska brister.

Motstånd från besiktningsbranschen

Förslaget fick mothugg från besiktningsbranschen som är orolig för stora förluster.

Men flera tunga remissinstanser är negativa.

Trafikverket skriver i sitt remissvar att de ”finner en så dramatisk utglesning, som Transportstyrelsen föreslår, olämplig. Med mer avancerade bilar finns goda skäl att tro att den årliga besiktning man i dag har, kommer ha ett än större värde framöver, ett värde för både trafiksäkerheten och trafikens miljöpåverkan”.

Motormännen är oroliga för farliga bilar i sitt remissvar: ”Ett besiktningsintervall på 3-2-1 år eller 4-2-1 år är rimligt, allt annat skapar oförsvarbara säkerhetsrisker vilket enbart kommer att leda till en försämring av trafiksäkerheten”.

Också NTF är besvikna på Transportstyrelsens förslag.

– Jag blir besviken när jag läser förslaget. Det innebär att Sverige lägger sig på EU:s miniminivå för besiktningsintervaller. Eftersom äldre bilar är mer utsatta för olyckor och allvarliga fel har jag mycket svårt att se hur färre besiktningar är förenligt med nollvisionen som ska vara vägledande för trafiksäkerhetsarbete i Sverige, sa NTFs generalsekreterare Marie Nordén i ett pressmeddelande när förslaget presenterades.

"Tror att regeringen fattar ett klokt beslut"

Tord Fornander, ordförande för SWETIC-SF, branschorganisationen för Sveriges kontrollbesiktningsaktörer, hoppas nu att regeringen inte klubbar igenom förslaget.

– Vi kan inte se att svenska bilister har något att tjäna på att Sverige sänker sina trafiksäkerhetsambitioner, säger han i ett pressmeddelande.

– I en riksdagsdebatt nyligen sa infrastrukturminister Anna Johansson att regeringen inte kommer lägga fram förslag på förändring av besiktning, som innebär att trafiksäkerhet och miljökrav åsidosätts. När så tunga aktörer nu kritiserar utredningsförslaget, på just de punkterna, hoppas och tror jag att regeringen kommer fatta ett klokt beslut, avslutar Fornander.