Förslaget som hotade motorhobbyn skrotas

BLIR EJ OLAGLIG. Det kommer att vara tillåtet att ha gamla bilar på tomten även i fortsättningen.
Foto: Judy Kennamer

Nu stoppas naturvårdsverkets förslag till ny skrotbilsförordning. De nya reglerna skulle förbjuda demonterade hobbyfordon, har motororganisationer slagit fast.

– Avsikten är inte att reglera veteranbilsverksamhet och därför kommer vi inte gå vidare med naturvårdsverkets förslag, säger miljöminister Lena Ek.

2010 fick naturvårdsverket i uppdrag att se över hur man hanterar skrotbilar i Sverige. Syftet var att komma tillrätta med illegala bilskrotar, illegal export och de upp till tiotusen övergivna bilar som hittas varje år. I dag är skrotningsverksamhet som anses vara yrkesmässig förbjuden utan tillstånd.

Problemet är det är svårt att bevisa om skrotning är yrkesmässig eller ej. Genom att göra all privat skrotning illegal kunde man komma tillrätta med problemet, tyckte naturvårdsverket. Förslaget fick snabbt kritik – inte minst av Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF – som menade att ett nedmonterat hobbyfordon på gården plötsligt skulle bli olagligt.

Nu stoppas förslaget

Men nu kan svenska motorentusiaster andas ut. Regeringen stoppar naturvårdsverkets förslag.

– Avsikten är inte att reglera veteran- eller sportbilsverksamhet och därför kommer vi inte gå vidare med naturvårdsverkets förslag, säger miljöminister Lena Ek.

Definitionen av bilskrotningsverksamhet förändras inte - hänvisningen är att definitionen är bred, och att hobbyverksamhet inryms.

Däremot vill regeringen se andra åtgärder för att komma tillrätta med de illegala verksamheterna, och en möjlighet är att naturvårdsverket får ta sig an frågan på nytt i en ny utredning.

PRENUMERERA PÅ ALLT OM BILAR

Annons: