Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE

Publicerad 20 jul 2016 09:42

Färre dör i trafiken med mötesfria vägar

Foto: David De Lossy

Mitträfflade tvåfältsvägar, räffling av vägrenar på motorvägar och smala mötesfria vägar.

Det är tre faktorer som markant ökar din säkerhet ute på vägarna, enligt en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut.

På mötesfria vägar har antalet döda och svårt skadade minskat med upp till 71 procent.

Från 2013 till 2015 genomförde Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, projektet "Säker framkomlighet" på uppdrag av Trafikverket. Åtgärderna gällde frästa mitträfflor på 2-fältsvägar, vägrensräffling på motorväg, smala mötesfria vägar och riktningsseparerade vägar. Med "räffling" menas de spåren antingen ute vid vägrenen eller i mittpartiet som syftar till att larma förare som är på väg över mitt- eller sidlinjen.

VTI har nu kommit med en rapport som ger en övergripande bild av åtgärdernas effekter.

Minskad dödlighet

Antalet olyckor har minskat på alla ombyggda sträckor - trots att hastigheten har höjts från 90 km/h till 100 km/h på nästan alla av dem. På de vägar som byggts om till mötesfria vägar, så kallade 2+1-vägar, har antalet döda och svårt skadade minskat med 71 procent.

På vägsträckor mellan korsningar har antalet personskadeolyckor minskat med 36 procent.

– Vi har också studerat det totala utfallet för länk och korsning vilket visar att antalet dödade och svårt skadade minskat med 62 procent, säger Anna Vadeby, forskare på VTI, i ett pressmeddelande.

– Det statistiska underlaget är än så länge för litet för att det ska gå att dra långtgående slutsatser och fortsatt uppföljning rekommenderas för säkrare resultat, men siffrorna indikerar mycket goda resultat.

 LÄS MER: Undersökning – så vanligt är "road rage" i trafiken

"Är en nackdel"

Mitträfflade tvåfältsvägar och räffling av väggrenar är två andra faktorer som gett positiva effekter, enligt den nya rapporten.

– Att införa mitträfflade vägar har resulterat i att antalet dödade och svårt skadade i singelolyckor minskat med 24 procent på vägsträckor mellan korsningar, säger Anna Vadeby.

Antalet döda och svårt skadade på vägsträckor mellan korsningar har minskat med 15 procent om man ser till alla typer av olyckor, men Anna Vadeby medger en konsekvens av räfflor som skulle kunna irritera förare.

– En nackdel med dem är att de skapar ljud när man kör över dem. Ett alternativ för att minska det externa bullret är att använda så kallade sinusräfflor, men vi rekommenderar ytterligare studier kring effekten för förare av tunga fordon, säger hon i pressmeddelandet.

 Sugen på en ny säkrare bil? Se vad du kan få för din gamla här