”Vi ska bekämpa utsläppen – inte bilismen”

Saab 96.
Volvo XC40 Recharge, den svenska biltillverkarens första elbil.
Foto: MICHAEL OWEN BAKER
Foto: MAGIC CAR PICS
Foto: MICHAEL OWEN BAKER

Den 28 oktober är det officiellt bilens dag och fem partier i Riksdagens bilnätverk har skrivit en tvärpolitisk debattartikel/hyllning för att gratulera alla bilister i Sverige.

Bilen är en viktig frihetssymbol i allmänhet men underlättar vardagen för de flesta i synnerhet. Få saker har förändrat världen som bilen. Bilen är en symbol för frihet och innebär att även den ensamstående trebarnsmamman i Ljusdal kan få vardagspusslet att gå ihop.

Idag den 28 oktober är det bilens dag. Det vill vi från Riksdagens bilnätverk uppmärksamma. Vare sig man älskar att köra bil, använder den till att skjutsa barnen med, storhandlar eller åker på semester i, kan vi alla uppskatta den frihet som kommer med bilen. I ett glest befolkat avlångt land som Sverige är bilen en viktig del av vår mobila infrastruktur. Vi som är aktiva i Riksdagens bilnätverk värnar alla transportslag och så ser verkligheten ut för de flesta – inte minst arbetspendlare. Man tar bilen till järnvägsstationen och sedan tåget för den längre sträckan och sedan bilen tillbaka till hemmet.

Innan bilens intåg verkade människor i nära anslutning till hemmet. Transporter var tidsödande och längre resor var nästintill omöjliga. Idag är situationen än annan. Numera kan vi ta bilen och besöka släkt och vänner, köra till och från jobbet eller besöka ett köpcentrum långt borta från hemmet. 

Alla bor inte vid tunnelbanan eller spårvagnen, för en levande landsbygd och ett levande Sverige behöver vi bilen. Ute på landsbygden där bussarna går med lägre turtäthet är bilen avgörande. För unga par – när vattnet har gått i samband med en förlossning och det är 9 mil till närmsta förlossningsavdelning är det återigen bilen som behövs.

Bilen är även en symbol för vuxenliv och ansvar. Samma år du blir myndig har du också tillåtelse att ta körkort. Ett kvitto på att du är mogen för ett större ansvar och bli en del av samhället. Alla minns säkert den dagen utanför Trafikverket när man efter mycket övning stod där med körkortet i handen. Plötsligt låg världen framför fötterna och möjligheterna var till synes oändliga.

Bilen är i ständig utveckling, från den första bilen som drevs av en ångmotor men som kraschade direkt efter start, då ingen kommit på tanken att bromsar behövdes, till dagens högteknologiska bilar du kan ladda över natten och köra över stora delar av landet på en laddning. Sedan bilens era påbörjades har vi kommit en lång väg. Utveckling fortsätter, varje år skapas nya, bättre, mer miljövänliga bilar och fordon. Vi välkomnar denna utveckling och kommer fortsatt verka för att detta ska fortsätta.

Bilen har varit och är en naturlig del av många familjers vardag. Tillsammans ser vi till att utsläppen från bilismen fortsätter att minska – inte minst när nu bilflottan är på väg att bli elektrifierad. Vi ska alltså bekämpa utsläppen – inte bilismen i sig!

Så grattis till oss 5,5 miljoner bilister i Sverige på bilens dag!

Riksdagens Bilnätverk

Per-Arne Håkansson, S, Sofia Westergren, M, Angelica Lundberg, SD, Hans Eklind, KD, Helena Gellerman, L

Annons: