Miljözonerna måste bli mer än en symbolfråga

Daniel Helldén fick som han ville. Det blir miljözoner på Hornsgatan.

Om inget annat bevisar det Helldéns förmåga att baxa igenom kontroversiella politiska beslut.

Jag tycker också att det är rätt att vi får miljözoner.

Men.

Det blir miljözoner på Hornsgatan från och med februari nästa år. Trots ett massivt motstånd och trots krav på Daniel Helldéns avgång och att hela Miljöpartiet i Stockholm bör läggas ner.

Lite allvarligare är att det blir miljözoner på Hornsgatan trots att flera forskare och experter hävdat att det inte kommer att spela någon roll för luftkvaliteten. Det är också min största invändning mot miljözonerna överlag. 

Jag saknar fortfarande en tydlig och klar teknisk analys på hur bra eller dålig luften är. På Hornsgatan och på andra platser där miljözoner kan behövas. Och att den analysen saknas föder misstanken om att miljözonerna mest är en symbolfråga för miljöpartiet och för Daniel Helldén.

Nu får vi miljözonerna och analysen som behövs nu är hur mycket luften förbättras. Vilket blir ett problem eftersom vi inte har så mycket att jämföra med. Det går redan nu att höra hur Helldén tar åt sig äran för den bättre luftkvaliteten i Stockholm och hur oppositionen svarar med att det inte alls har något med Helldéns åtgärder att göra.

LÄS ÄVEN: Politikerna tog beslutet – miljözon i Stockholm 

Vi kan också se miljözonerna som början på en större omgörning av trafiken i Stockholm. Många trafikanter är irriterade över hur situationen är i dag. Jag har de senaste veckorna kört ohälsosamt mycket i centrala Stockholm och det är smått kaotiskt.

Det är för mig inget snack om att vi behöver fler elektrifierade fordon, mer av separering av olika fordon och överlag färre bilar i centrala Stockholm. Ja, jag menar allvar. För mig är till exempel Kungsgatan, Hamngatan och Stureplan ett större trafikproblem än Hornsgatan. Här är det så tydligt att bilarna inte har en plats och vi behöver en genomträngande analys av hur trafikflödena ska se ut i framtiden. 

Det är också helt orimligt att så mycket tung trafik ska passera centrala Stockholm under rusningstid. Att vartannat fordon på väg in i stan söderifrån klockan 09.00 är en lastbil är helt ohållbart. Så kan vi inte ha det.

Ett andra problem med de nya miljözonerna är förstås övervakningen. Det finns redan i dag miljözoner för tung trafik men det verkar inte hjälpa det minsta – varken för luftkvaliteten eller trafikinfarkten.

Så jag hoppas verkligen att Daniel Helldéns nya miljözoner blir något mer än en symbolfråga.

LÄS ÄVEN: ”Därför har alla fel om moderna elbilar” 

Annons: