Du kan bli lurad på E85-bränslet – men det gör inget

Foto: LUDVIG THUNMAN

Då och då kommer det ett mejl som får mig att reagera.

En läsare som påstod sig ha kontrollerat andelen etanol i bränslet E85 var ett sådant.

Och en rad frågor krävde sina svar.

Enligt läsaren var det allt för mycket etanol i det E85 bränsle han testat på flera mackar i Stockholmsområdet. Det kunde handla om allt från E90 till E98 i pumparna som påstod att de sålde E85.

Men spelade det någon roll?

Och vem skulle tjäna på det?

VTI hänvisade till Transportstyrelsen som de påstod hade tillsynsansvaret, alltså att se till att det var rätt bränsle i tankarna. Och det hade faktiskt Transportstyrelsen – men bara för bensin och diesel. Kontrollen av bränslekvalitet görs med stickprov men för det mesta litar Transportstyrelsen på att bränsletillverkarna inte pytsar i soppa som förstår bilarna.

Kontrollerar bara förnybart – inte tvärtom

Kontrollen handlar i praktiken om att se till att det är tillräckligt mycket förnybara bränslen i vanlig bensin och diesel. Inte tvärtom så att säga. Och E85 kontrollerades inte alls – i alla fall inte av Transportstyrelsen.

Nästa stopp blev Energimyndigheten som mest såg till att hålla ordning på hur mycket bränsle som såldes, hur stor iblandningen av förnybara bränslen var. Enligt Energimyndigheten skulle nog bilägaren upptäcka om det var fel bränsle i pumpen.

Svenska petroliuminstitutet kunde berätta hur mycket en liter etanol kostar per liter, hur mycket en liter bensin kostar på ett ungefär och hur olika tullar fungerar.

Enligt SPI kostar en liter etanol som produceras i Europa cirka fem, sex kronor. Etanol som importeras till Europa kostar tre, fyra kronor men beläggs efter det med en tull är varje land kan besluta att tullen ska vara en till två kronor. Sverige har lagt sig på två kronor. EU har tuffa krav på etanol som kan härledas till matproduktion så därför är det fördelaktigt att använda etanol från svensk skog. 

Världsmarknadspriset på bensin varierar kraftigt men en vedertagen sanning är att priset till konsument ligger på fem, sex kronor – resten är skatter och avgifter.

LÄS MER: Bussen som blivit billigare – inte bilen 

Bilen tar inte skada

Ford – som storsatsar på etanolkonverterade bilar igen och bland annat marknadsför sin suv Kuga med E85 hårt. Kuga slipper förhöjd fordonsskatt. Fords motoringenjörer berättar att eftersom det i vanlig bensin är fem procent etanol, med EU-krav på mer på sikt, så är dagens motorer redan anpassade till etanoldrift. Den enda faktiska justeringen på Kuga har skett i insprutningen där det krävs ett högre bränsleflöde. Ford påstår att de inte testat för E100 men att motorn inte ska ta skada.

Läsarens påstående att oljebolagen kör med E98 i stället för E85 kan därmed bemötas med följande:

Det skulle vara tekniskt möjligt att pumpa ut E100 ur E85-mackarna – ingen skulle märka det om det skedde medvetet.

Det skulle vara i princip lika dyrt att spetsa soppan med mer bensin – eller etanol – än vad siffran på pumpen säger. Priset per liter är ungefär lika dyrt då etanol är skattebefriad. Är det något vi ska gissa så är det att bensinen är billigare i inköp, för tillverkaren, än etanol. 

LÄS MER: Ford satsar på E85-bilar 

Kan handla om 200 miljoner kronor per år

Och bilägaren skulle bara märka att bilen drog mer bränsle om det var en större andel etanol i tanken än avsett.

Men det finns också ett intressant räkneexempel som visar att någon faktiskt skulle kunna tjäna pengar på att luras.

Enligt SPI säljs det cirka 2,5 miljoner kubikmeter E85 varje år. Det betyder att om bensinen var en krona billigare per liter än etanol i inköp till tillverkaren och vi tänker att tillverkaren fuskar upp till E100 under sommarhalvåret skulle det ge en total förtjänst på cirka 200 miljoner kronor per år. 

Jag kan också tänka mig att någon, till exempel Transportstyrelsen, åläggs att göra stickprov även på E85 och alla andra typer av bränslen vi har.

Annons: