Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE
Allt om bilar>Debatt

Publicerad 14 mar 2018 10:49

Dieselförbud och miljözoner är EU:s fel – eller förtjänst

Det är många som tycker om förbud mot diesel- och bensinbilar.

Många tycker att biltillverkarna lurats och att det är orättvist att bilarna ska förbjudas i storstäderna.

Några hävdar också att klimathotet inte existerar och att allt är andras fel.

Men tyck vad ni vill – det är politikerna som bestämmer.

Hur omställningen till ett fossilfritt samhälle ska gå till bestäms av våra politiker – i Sverige och i EU. Som ni ser ovan är det politikerna som sätter gränser, bestämmer böter och därmed avgör vilka bilar som tillverkas och hur vi använder dem.

Biltillverkarna kommer aldrig att ta något samhällsansvar eller påverka utvecklingen åt något annat håll än att de ska kunna sälja fler bilar och tjäna mer pengar. Det är i en demokrati politikernas uppdrag att parera och balansera vinstintressen och människors behov med klimat- och miljöpåverkan.

Men vi kan hoppa över allt det där med hur en demokrati fungerar och gå direkt rakt på sak:

* EU har bestämt hur bilars bränsleförbrukning ska mätas och vilka gränsvärden som ska gälla för alla bilar. Vi kan sen tycka att vissa bilar är renare än andra, att metoder är fel eller att de inte stämmer. Men EU har bestämt hur mätningarna ska gå till. Exakt. De har också nu bestämt hur mätningarna ska göras om och hur gränsvärden ska skärpas.

* EU har också bestämt hur luftkvaliteten ska mätas i våra städer. Vilka partiklar som är dåliga för hälsan och vilka gränsvärden som ska gälla. Alltså när luften betecknas som smutsig eller ren.

* EU har hittat på ett bötessystem för biltillverkare som släpper ut för mycket och för städer som har för smutsig luft. Det är koldioxidutsläppen som pressar biltillverkarna och partikelutsläppen som pressar städerna. 

* EU har också bestämt att produktionen av biodrivmedel inte får ske på bekostnad av matproduktion och produktionen av biodrivmedel av restprodukter till sånt som är skadligt för miljön inte heller ska premieras. EU vill alltså inte premiera sån tillverkning som kan belasta miljö eller skada människor. Det var bland annat det här som fällde etanolförsöket i Sverige. Att Sverige behövde söka ett gruppundantag för att få fortsätta subventionera etanol var inte hållbart i längden. 

* Enligt Svenska Miljöinstitutets senaste rapport – presenterad i dag - kostar det mer att producera biodrivmedel än fossila drivmedel. Högre iblandning av biodrivmedel – för att klara miljömålen – i bensin och diesel kommer därför att driva upp kostnaden per liter. Enligt rapporten kan också tillgången på bioråvara påverka kostnaden och därmed vad det kostar att sänka miljöpåverkan via ökad iblandning.

SE MER: Är dieselbilen död? 

Krav på kraftbolag och batterier

Allt är alltså EU:s fel – eller förtjänst. För de flesta av oss är ändå överens om att klimathotet är på riktigt och att luften i städerna måste bli bättre för att vi inte ska dö för tidigt i sjukdomar som cancer.

Många som hört av sig de senaste veckorna pekar på att elproduktionen och batteriproduktionen också smutsar ner. Helt rätt. Men krav på rening finns även på kraftbolagen och batteritillverkarna. Skillnaden är att kraven då inte direkt landar i din och min bränslepump. Det kan absolut bli fråga om en högre energiskatt i framtiden och att skatten på något sätt står i proportion till miljöpåverkan och det skulle kunna öka priset för att ladda en bil med el. 

LÄS MER: Vi kan behöva förbjuda bensin- och dieselbilar 

Jag tycker ändå att om vi kan få renare bränslen – biodrivmedel, vätgas eller el - och därmed bli av med en del tryck på varje konsument så är det bra. Vi kan flytta utsläppsdebatten från dig och mig till energibolagen, producenterna.

I Kina har myndigheterna bestämt att omställningen till elbilar ska gå snabbt. Det är drivet av luftkvaliteten i stora kinesiska städer. Det är en intressant fallstudie i vad vi i nästa steg ska göra ut utsläpp från kolkraftverk och batterifabriker. Men det är en helt annan artikel.

Du och jag – vi ska se till att rösta på rätt politiker i valet i höst. Till att börja med.