Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE
Allt om bilar>Bilnyheter

Publicerad 28 aug 2018 16:23

Ny undersökning: Majoritet av svenskarna för miljözoner

Köerna ringlar sig långa längs Essingeleden i Stockholm.

Köerna ringlar sig långa längs Essingeleden i Stockholm.

Foto: SUVAD MRKONJIC

En majoritet av svenskarna, och en majoritet av de ledande riksdagskandidaterna, är positiva till miljözoner som ett verktyg för att få renare luft i storstäderna.

Det visar en färsk undersökning från IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Om det ska införas eller inte är en fråga för varje enskild kommun att svara på, svarar statsminister Stefan Löfvén i undersökningen.

Miljözoner har varit en het fråga under hela våren och bland andra miljöpartiet i Stockholm har kämpat hårt för att göra det möjligt för kommuner med dålig luft att ta till ett förbud mot bilar med stora utsläpp. 

Andra har kämpat emot och menar att miljözoner inte kommer att ge bättre luft, att luften inte är så dålig och att det svenska transportsystemet, med privatbilismen, inte klarar ett förbud.

Men en färsk undersökning från IVL Miljöinstitutet, som presenteras nu dagarna före valet, visar att en majoritet av svenskarna är positiva till miljözoner.

LÄS MER: Det här vill partierna med bil- och transportpolitiken 

Mer accepterat

Undersökningen visar att 65 procent av svenskarna är positiva och bara 29 procent är negativa. Bland ledande riksdagskandidater är 53 procent positiva till att kommuner med dålig luft inför miljözoner.

– Frågan verkar ha blivit mer accepterad eftersom en majoritet av de ledande riksdagskandidaterna är positiva till att kommuner med dålig luft faktiskt kan införa miljözoner med förbud för personbilar med höga utsläpp av hälsoskadliga ämnen, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

 I mars i år beslutade regeringen att låta kommunerna få avgöra om det behövs miljözoner eller inte. Ett förslag har presenterats men det saknas fortfarande formella beslut och riktlinjer om hur zonerna ska utformas och när de ska få införas. Zonerna ska kunna införas redan 2020.

LÄS MER: Viktigt att inte glömma ilskan från i våras 

Förbud del av dagen

Anders Roth kan se att zonerna införs på lite olika sätt för att förbättra luftkvaliteten.

– En åtgärd för att minska utsläppen är att förbjuda personbilar med höga utsläpp att köra inom vissa områden i städerna, så kallade miljözoner, säger Anders Roth. För att göra ett förbud så träffsäkert som möjligt bör städerna även få möjlighet att införa zonerna bara under dagar med dålig luft.

Hittills har partierna pratat tyst om miljözoner i valrörelsen. Men så här svarade några av partiledarna i undersökningen:

Statsminister Stefan Löfven (S):

"Regeringen har gjort det möjligt för kommuner att införa miljözoner för att minska utsläppen av hälsoskadliga ämnen om de anser att detta är bästa vägen att gå. Om det ska införas eller inte är en fråga för varje enskild kommun att svara på.”

Annie Lööf (C):

"Centerpartiet ser positivt på att stärka det lokala inflytandet. Det gäller också miljö- och klimatpolitiken. Att kommuner fått möjlighet att införa miljözoner, är just en möjlighet och behovetbeslutas baserat på hur luftföroreningarna ser ut lokalt. Om miljözoner beslutas lokalt är det också viktigt med framförhållning så att privatpersoners ekonomi inte ändras drastiskt över en natt.”

Ebba Busch Thor (KD):

”Kommuner bör ges möjligheten att inom visa ramar införa särskilda miljözoner där luften är som sämst. Utformningen av miljözoner kan ske på olika sätt och måste anpassas lokalt. Dieselbilar bör inte förbjudas enbart för att de är dieselbilar. De bilar som släpper ut hälsofarliga avgaser på ett sådant sätt att det leder till dålig luftkvalitet bör kunna begränsas i en stadskärna, men bilar som nyligen varit klassade som miljöbilar bör då inte omfattas. Det är viktigt att bilarnas utlovade miljöprestanda också gäller i praktiken och att biltillverkarna hålls ansvariga för detta.”

 Gustav Fridolin (MP):

”För Miljöpartiet är det självklart att människors rätt att andas ren luft måste gå före bilisters önskan att köra precis alla sorters bilar på alla stadens gator. Städerna måste vara till för människorna, inte för bilarna.”

Fotnot. Om undersökningen: IVL Svenska Miljöinstitutet lät, via pr-byrån Westanders ”Stora valenkäten”, 532 riksdagskandidater på valbar plats svara på nedanstående fråga: Anser du att kommuner/städer med dålig luft bör införa miljözoner med förbud för personbilar med höga utsläpp av hälsoskadliga ämnen? Av de som fick enkäten svarade 56 procent, 297 kandidater. Valenkäten genomfördes som en elektronisk enkät under perioden 22 maj – 18 juni 2018. Genom undersökningsföretaget Sifo ställde IVL under perioden 29 maj – 6 juni motsvarande fråga i en webbenkät till 1 000 personer inom allmänheten.