Forskare: Skrota bilen efter elva år – för miljöns skull

Gamla kära kärror utgör ett hot mot miljön, menar forskare vid Chalmers industriteknik.
Foto: Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Bilen har en optimal livslängd på elva år. 

Det menar forskare som har undersökt fördelarna med att kontinuerligt byta ut kärran mot en ny, med senaste miljövänliga teknik.

– Vi har mycket att vinna på att korta livstiden för en stor del av den befintliga fordonsflottan, säger Lars Nykvist, vd på Kvdbil.

När är det optimalt att - ur ett miljöperspektiv - skrota den gamla bilen och köpa en ny? Den frågan ställde sig forskare vid Chalmers industriteknik på uppdrag av bilauktionssajten Kvdbil.

Svaret är möjligtvis något kontroversiellt.

Vinster i kortad livslängd

För förutsatt att bilen återvinns samt byts ut mot en nyare bensindriven bil med bättre bränsleeffekt, är svaret elva år.

Forskarna understryker att beräkningarna är hypotesiska utifrån den kunskapsbas och data som finns tillgänglig för närvarande.

– Det visade sig att vi har mycket att vinna på att korta livstiden för en stor del av den befintliga fordonsflottan, säger Lars Nykvist, vd på Kvdbil.

Undersökningen i siffror

2 miljoner bilar i Sverige är mer än tio år gamla

400 000 ton CO2-ekvivalenter per år skulle sparas in, om dessa ersattes med nyare modeller med samma drivmedelsform

Att jämföra med de 550 000 ton CO2-ekvivalenter som inrikesflyget stod för år 2017

0,5 procent ökade utsläppen från vägtrafiken med under 2018


Källa: Chalmers industritekniks beräkningar, på uppdrag av Kvdbil

Utsläppen ökade 2018

Under 2018 ökade den svenska vägtrafikens utsläpp av koldioxid. Hela nio av tio bilar går fortfarande på bensin eller diesel, uppger Kvdbil. Och andelen rena elbilar väntas inte utgöra mer än sex procent år 2030, enligt myndigheten Trafikanalys.

”Trafikverket konstaterar att de styrmedel vi har i dag i bästa fall kommer bidra till att utsläppen minskar med 35 procent”, skriver Kvdbil i ett pressmeddelande. 

Målet är en minskning med 70 procent år 2030, jämfört med 2010.

Efterlyser kretslopp

Vad är då lösningen? Kvdbil menar att det behövs ett mer slutet kretslopp för bilar.

- Vi uppmanar politiker, fordonstillverkare, återvinningsindustri, bilförsäljare, banker, finansieringsföretag och andra aktörer till ökat samspel för att minska bilberget och dess klimatpåverkan. 

– Det som behövs är hållbara systemlösningar utan att det medför stora kostnader för den enskilde och för staten. Tillsammans är jag övertygad om att vi kan klara det, säger Lars Nykvist.

Annons:
Annons: