Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Forskare: Osympatiska män kör oftare BMW-bilar

BMW 5-serie.
Audi RS6.

Är Audi- och BMW-förare mer själviska i trafiken? Enligt en ny forskningsrapport är svaret ja på den frågan. 

– De som var mer ovänliga till sin personlighet hade en större dragning till statusbilar, säger Jan-Erik Lönnqvist, professor i socialpsykologi vid Helsingfors universitet.

Ofta hängs Audi– och BMW-förare, till viss del även Mercedes-förare, ut som trafikdårar som har svårt att hålla sig till regelboken och gärna tar sig större frihet, även om långt ifrån alla förare av dessa båda märken är just trafikdårar. Men kan det ligga någon sanning bakom påståendet, eller är anklagelserna helt felaktiga?

Tidigare forskning har visat att förare med dyra bilar oftare bryter mot trafikregler än förare som inte kör lika fullt dyra bilar. Ofta har slutsatsen varit att förmögenhet, som förare av dyrare bilar förmodas ha, anses ha en korrumperande effekt på människan, vilket inte bara leder till konsumtion av statusprylar utan även till oetiskt agerande i diverse situationer.

1 892 finska bilägare deltog i studien

Jan-Erik Lönnqvist, professor i socialpsykologi vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, var inte nöjd med den förklaringen utan ville titta djupare på fenomenet.

– Jag hade personligen lagt märke till att det väldigt ofta är snabba tyska bilar som kör mot rött, som inte ger väg åt fotgängare och som allmänt taget kör hänsynslöst och för fort, säger Jan-Erik Lönnqvist.

Han ville i stället se om det fanns ett samband mellan människotyp och dyra bilar som bryter mot trafikregler, oavsett ekonomisk status. Till sin hjälp tog han 1 892 finska bilägare som fick svara på frågor om vilka bilar de kör, hur deras konsumtionsmönster och förmögenheter ser ut, samt svara på frågor som kartlägger deras personlighet.

När samtliga svar inkommit analyserades dessa enligt den så kallade femfaktormodellen, den dominerande modell inom personlighetspsykologi som ger en beskrivning av hur våra personligheter är sammansatta av fem olika personlighetsdrag; öppenhet, samvetsgrannhet, emotionell stabilitet, utåtriktning och vänlighet.

Jan-Erik Lönnqvist skriver i sin rapport att analysen kom fram till ett entydigt svar: självcentrerade män som är stridslystna, omedgörliga, osympatiska och empatilösa äger i klart större utsträckning statusbilar som Audi, BMW och Mercedes.

– De här personlighetsdragen förklarar viljan att äga statusprodukter och samma personlighetsdrag förklarar också varför de oftare än andra bryter mot trafikregler, säger Lönnqvist som samtidigt påpekar att pengar ändå är en faktor som måste vägas in.

– Men vi kunde ändå se att de som var mer ovänliga till sin personlighet hade en större dragning till statusbilar. Det är personer som ofta tycker att de är bättre än andra och som vill att det ska synas utåt.

Även välorganiserade människor dras till premiumbilar

Forskningsanalysen gav även ett annat svar som Jan-Erik Lönnqvist beskriver som överraskande – en annan personlighetstyp som dras till dyrare statusbilar likt Audi, BMW och Mercedes, nämligen de samvetsgranna, som generellt ses som duktiga, ambitiösa, pålitliga och välorganiserade. De anses vara personer som är måna om att sköta om sig själva och sin hälsa, samtidigt som de vanligtvis utmärker sig i arbetslivet.

– Antagligen förklaras den här kopplingen av deras kvalitetstänk, att de uppskattar hög kvalitet. Alla bilmärken har ju en viss image och genom att köra med en pålitlig bil signalerar de samtidigt utåt att de är pålitliga, säger Lönnqvist.

Ett tredje svar som analysen gav var att både män och kvinnor som är av den samvetsgranna personlighetstypen dras till dyrare så kallade premiumbilar. Men när det gäller den självcentrerade typen så fanns ingen koppling till kvinnor, bara till män.

Jan-Erik Lönnqvist har inte svar på varför det är så, men har en teori om att kvinnor inte ser bilen som en statuspryl på samma sätt som män gör.

Han anser också att det genomförs för lite forskning enligt femfaktormodellen när det kommer till lyxkonsumtion.

– Det skulle vara fint om det fanns fler alternativa sätt att konsumera på som visar på status och som är hållbara, i stället för de slag av ytlig lyxkonsumtion som vi så ofta ser med negativa konsekvenser. Vi ser ju redan att det håller på att bli något av en statusgrej att köra elbil, medan det inte längre är lika tufft med stadsjeepar som förorenar maximalt mycket.

Hela forskningsrapporten kan du läsa här – det kostar dock att ta del av den.

Annons:
Annons: