Experterna överens: ny kilometerskatt bra idé

– Ett nytt skattesystem kan vara aktuellt efter 2025, säger IVL:s Anders Roth.
Foto: OLLE SPORRONG

ALMEDALEN. Skatt på bensin och diesel är en stor inkomstkälla för staten.

Men när omställningen till elbilar slår till med full kraft minskas skattebasen.

Under politikerveckan i Almedalen debatterades frågan och flera experter är överens om att en ny kilometerskatt är en bra idé.

IVL Svenska Miljöinstitutet utreder just nu hur framtidens beskattning av bilar ska se ut. Utredningen ska presenteras i november och ska ge politikerna verktyg för att gå vidare och presentera ett eget förslag. 

IVL:s Anders Roth arbetar med utredningen men menar att ett nytt skattesystem kan vara aktuellt först efter 2025.

Principen med skatt per körd kilometer öppnar för nya möjligheter att utjämna skillnaderna mellan stad och land.

– Vi som miljöforskningsinstitut vill gärna ta fram idéer och tankar för en miljöbättre trafik och vi vad gäller biltrafiken att vi har högre kostnader för buller, olyckor och utsläpp i städer än vad vi har i landsbygden och dagens beskattning av bränsle skulle kunna fungera bättre, säger Anders Roth.

– Får vi också billigare fordon så kanske vi får en situation med ökade trängselproblem i städerna. Då kom tankarna om ett framtida skattesystem som har kilometerskatt som bas i stället. Den ska då vara lite mer effektiv, det ska vara billigare att köra i Torsby än i Stockholm, det är viktigt. För att introducera elbilar skulle en kilometerskatt kunna vara lägre för elbilar.

LÄS MER: En majoritet av svenskarna för miljözoner 

Kan bli en mer rättvis skatt

Även Volvos strategichef Mårten Levenstam tycker att kilometerskatt är en spännande idé.

– Fördelningspolitik och rättviseaspekter ska man fundera igenom. Trängselskatt är till exempel en rak skatt där jag betalar lika mycket som en ensamstående mamma som måste ta bilen till jobbet. Det tycker inte jag är rättvist. 

Ola Hansén, senior klimat- och energiexpert, Världsnaturfonden WWF, anser att vi behöver bryta trenden med allt mer trafik för att klara målet på en 70-procentig minskning av utsläppen från transportsektorn till 2030 jämfört med nivåerna 2010.

– Det blir väldigt svårt att nå med fortsatt ökade trafikmängder, vi behöver bryta den kurvan och helst ska trafikmängden minska, säger Hansén.

Annons:
Annons: