Elbilar miljövänligare även när elen kommer från kol

I Sverige är nästan all el redan förnybar. Men i länder som Kina kommer mycket av den från kolkraft.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN
När mer el blir förnybar, till exempel via vindkraft, minskar utsläppen från elbilar. Och det kommer gå snabbt, enligt en ny studie.
Foto: ANNA HÅLLAMS / EXPRESSEN

Att elbilar är bättre för miljön än bensin- och dieselbilar vet de flesta. Men gäller det även om den drivs på el från kolkraft? Svaret är ja, enligt en ny studie från Bloomberg New Energy Finance (BNEF). 

Att elbilar som drivs på el från förnybar energi är mer miljövänliga än bensin- eller dieselbilar är det ingen tvekan om. En ny studie visar nu att även om elen till stor del kommer från kolkraft, som till exempel i Kina, blir utsläppen ändå mindre än för bilar med förbrukningsmotorer. Det rapporterar Bloomberg.

– När en bil med förbränningsmotor rullar ut från fabriken är dess utsläpp per kilometer fast, medan utsläppen från en elbil minskar varje år när elnätet blir renare, säger Colin McKerracher, en av forskarna på BNEF.

Redan i dag är alltså utsläppen från en elbil i Kina mindre än för en bil med förbränningsmotor, men inte med någon stor marginal. Studien visar dock att utsläppen per elbil i Kina kommer mer än halveras till 2040. Detta eftersom elen framöver i större utsträckning kommer komma från förnybara källor.

LÄS MER: Hur bra är egentligen elbilen för miljön? 

Utsläppen från elbilar kommer minska med minst tre procent per år

Globalt är 38 procent av elen i dag nollutsläppsel, alltså från helt förnybara källor. Enligt studien kommer den andelen att vara 63 procent 2040. Det, i kombination med mer energieffektiva elbilar, gör att forskarna förutser en minskning i utsläpp från elbilar med mellan tre och tio procent till 2040. Under samma tid kommer utsläppen från bensin- och dieselbilar enligt studien minska med strax under två procent per år.

En faktor som studien inte tar hänsyn till är tillverkningen av bilen. Där har tidigare studier visat att miljöpåverkan från elbilar är större, framför allt på grund av batteriet. Samma studier har dock visat att elbilen ändå blir miljövänligare ur ett livscykelperspektiv.

LÄS MER: Här avslöjas barnarbetet bakom elbilarna

Annons:
Annons: