Därför tillåts inte de giftfria limmen till din bil

Foto: Fotolia

VEBERÖD/STOCKHOLM. När tänkte du på din vindruta senast?

Nej, visste väl det. Den finns där men syns inte.

Men trots att den går att se rakt igenom döljer den farliga gifter, kartellbildning, EU:s konkurrenslagar och gruppundantag, biltillverkarnas kontrollbehov och en hel bransch desperata försök att behålla sin position.

Och det är du som betalar med din försäkring.

När jag kliver in på företaget Veidecs kontor i lilla Veberöd i Skåne är det knäpptyst. Kontorslandskapet har ännu inte vaknat till liv. Veidecs vd Rickard Pålsson tar emot i ett av de större kontoren. Vi har träffats flera gånger då Pålsson tidigare var chef för och stor delägare i racingserien STCC . Bob Huzell, tidigare vd på STCC och nu på Veidec, har arrangerat mötet med orden: "Rickard minns dig från STCC-åren, du var kritisk mot mycket men han tyckte ofta att du hade på fötter, även om han inte höll med så förstod han."

Vi pratar förstås om STCC och situationen i svensk motorsport i dag. Sen blir Rickard Pålsson allvarlig. Under den dryga timmen vi pratar förstår jag varför.

Rickard Pålsson försöker med sitt företag Veidec att tillverka och sälja miljö- och hälsovänliga produkter till bil- och verkstadsindustrin. Det handlar om oljor, lösningsmedel, lim och rengörningsmedel utan farliga gifter. Det är lite som att börja sälja biodrivmedel i Dubai eller Kuwait. Många gillar Veidecs produkter i teorin och i de fina miljöpolicys som finns på de företag som borde jubla över de giftfria alternativen. Men det hjälper inte. Allt som oftast stoppas de produkter som skulle betyda en renare miljö och en mer giftfri arbetsplats.

Rickard Pålsson drivs av att försöka hitta miljövänliga alternativ och flera gånger under samtalet berättar han om hur viktigt det är att skapa en hållbar miljö och ett samhälle som inte förstör. Pålsson pratar om sina barn, om att han vill ge dem en bättre vardag. Han pratar också om släktingar som drabbats av cancer och om allt lidande det skapat.

Bransch som omsätter fem miljarder per år

Rickard Pålsson plockar fram en pärm där han samlat all information om det problem han arbetat med sedan 2013. När jag lyssnar och sätter mig in i problemet faller alla illusioner om en så kallad rak och enkel nyhetsartikel. Det står snabbt klart att det här är mer komplicerat än så. 

Det handlar om något till synes så enkelt som det lim som används för att fästa vindrutan på din bil. 

Byte och reparationer av vindrutor omsätter varje år närmare fem miljarder kronor. Bara tillbehören – limmen – omsätter varje år cirka 150 miljoner kronor.

Allt fler rutor går sönder, rutorna i sig blir större och mer komplicerade och bytet blir dyrare och dyrare. Det finns starka intressen som vill att ett rutbyte ska vara komplicerat och svårt. Det finns också många som vill ta del av de här fem miljarderna.

Lim till vindrutor är en liten, liten detalj som visar hur biltillverkarna försöker ta kontroll över den stora eftermarknaden, hur ett branschförbund försöker skaffa sig ett berättigande, försäkringsbolagens ansvar, verkstadspersonalens utsatthet och hur vi konsumenter tvingas betala för hanteringen. Tyvärr blir också verkstadspersonal sjuka.

Innan du läser vidare behöver du kunna ett ord och två förkortningar. Ordet är isocyanater. Enligt kemikalieinspektionen är isocyanater det här: 

Isocyanater används som råvara vid framställning av polyuretan (PUR) som förekommer i plast och som bindemedel i lim, färg och lack.

Om du googlar på isocyanater så ser du att det här är en mycket farlig ingrediens i många av våra plaster. Det finns starka tecken på att flera omfattande bränder de senaste åren skadat människor på grund av att det varit isocyanater som brunnit. Det finns isocyanater i många av de produkter vi kommer i kontakt med dagligen men det finns också allt fler förbud och restriktioner runt plaster och material som innehåller isocyanater. Men det går långsamt. 

De två förkortningarna du behöver hålla ordning på är PU och MS. Kort sagt innehåller PU-lim isocyanater medan MS-lim inte gör det. Veidec försöker sälja MS-lim.

Det här är de viktiga aktörerna i hanteringen av vindrutebyten och vilka lim som ska användas.

1. Du och jag och reparatören på verkstaden

Det är du och jag som i praktiken betalar alla vindrutebyte och reparationer via vår försäkringspremie. Det är viktigt att komma ihåg längre fram i berättelsen. Blir bytet dyrare blir vår premie dyrare. Det handlar också om personalen på glasmästeriet eller bilverkstaden, de som tvingas hantera de miljö- och hälsofarliga gifter som vissa lim innehåller. När jag besökte ett stort bilglasmästeri i Stockholm fanns varningsskyltar som berättade att obehöriga inte fick gå runt i lokalen eftersom det förekom isocyanater där. Ändå var det inga problem att gå in och se på när verkstaden genomföre ett byte av en vindruta. När PU-limmet sitter på bilen finns det olika teorier om ifall isocyanaterna sprids men det är bevisat att de frigörs vid upphettning, till exempel en brand. 

2. Försäkringsbolagen

Så gott som alla byten och reparationer av vindrutor betalas av försäkringsbolagen. Bolagen har avtal med verkstäder och glasmästerier, där din ruta byts. För att bli en godkänd verkstad måste verkstaden garantera att de utför alla reparationer enligt biltillverkarens rekommendationer. Tillverkaren har tydliga anvisningar om hur en bil ska repareras och vilka material som ska användas. Försäkringsbolagen hänvisar alltid till biltillverkarens rekommendationer. 

Ville Semi, skadespecialist på Länsförsäkringar AB, berättar att antalet byten och reparationer av vindrutor blir fler och fler. Semi säger också att numera kräver de att verkstäder som har avtal med Länsförsäkringar ska kunna kalibrera de kameror som eventuellt sitter i vindrutan, det är ett nytt krav. För att få reparera en försäkringsskada måste verkstaden vara godkänd – så arbetar alla försäkringsbolag. 

Försäkringsbolagen använder både bilglasmästare och vanliga bilverkstäder och de tar hjälp av något som heter Glasbranschföreningen för att veta om en glasmästare kan byta en vindruta.

3. Glasbranschföreningen

En branschförening för cirka 800 glasmästerier i Sverige, däribland de flesta bilglasmästarna. Branschföreningens godkänner bilglasmästare och håller utbildningar för de som jobbar på glasmästerier och de ger också rekommendationer. Föreningen ger bland annat ut skriften "Krav och garantier för bilglasarbeten". Glasbranschföreningens Bernt Jonasson var 2006 inblandad i ett väldigt omtalat test av olika rutlim. Testet genomfördes på uppdrag av glasbranschorganisationer i Norge, Sverige och Danmark. Testet förordade ensidigt ett PU-lim. 

I Norge ifrågasattes testet och efter en tvist i domstol nåddes en förlikning. Testet ansågs riggat för att få ett visst resultat. Trots det förekommer det fortfarande hänvisningar till testet för att visa hur bra PU-lim är jämfört med andra limmer. Bernt Jonasson är i dag konsult, främst i utbildningsfrågor, åt Glasbranschföreningen. Jonasson är en stark förespråkare för PU-lim vilket han visat i flera intervjuer genom åren. Här nedan intervjuas Bernt Jonasson av underleverantören Sika om deras nya PU-lim.

https://www.youtube.com/watch?v=JVYHJbk11FU

Jonassons efterträdare som expert på bilglas i föreningen är Richard Gavaller. Så här sa Richard Gavaller i en intervju för Glasbranschföreningens egen hemsida när han tillträdde tidigare i år:

"I den hårdnande konkurrensen med utmanande märkesverkstäderna gäller det att vi håller ihop branschen och gemensamt ser till att behålla och förstås gärna ökar vår marknadsandel. Vi har ett bra och uppskattat varumärke i auktorisationen, det ska vi värna och stärka ytterligare".

Jag har intervjuat Richard Gavaller där han fick svara på föreningens roll och om de farliga limmen. Gavaller och Glasbranschföreningen hänvisar ensidigt till biltillverkarnas krav. 

4. Biltillverkaren

Volvo har en stark ställning som den stora biltillverkaren i Sverige och en tillverkare med stort fokus på säkerhet. Lennart Edvardsson, vindruteexpert på Volvo, berättar att Volvo genomför egna tester på de lim som får användas vid ett rutbyte. Volvo testar olika lim och förpackar dem till egna verkstäder. 

Övriga verkstäder ska reparera enligt Volvos anvisningar. Lennart Edvardsson säger att Volvo i sina tester inte hittat något annat lim än ett PU-lim som uppfyller kraven. Volvo vill helst att deras egna verkstäder byter vindrutan men EU:s gruppundantag och konkurrenslagar säger att Volvo måste tillhandahålla sina anvisningar till andra verkstäder. Situationen är densamma hos andra tillverkare. 

Volvos egna verkstäder genomför allt fler byten av vindrutor och det tycker Lennart Edvardsson är bra. I en tid då en återförsäljare behöver ha 70-80 procent av sina inkomster från eftermarknad är vindrutebyten en stor och ny inkomstkälla. Biltillverkarna vill alltså att vi ska välja deras egna verkstäder och Lennart Edvardsson framhåller gärna att vindrutebytet är viktigt och komplicerat. Om Edvardsson kan få oss att tro att Volvos eget lim – än så länge ett PU-lim – är väldigt bra ökar chansen att vi väljer att byta rutan på en Volvo-verkstad.

Kan använda MS-lim om det godkänns

Veidecs MS-lim är en relativt ny produkt på marknaden. Limmet används i bussar, i tåg, i stridsflygplan. MS-limmen kan användas utan dyr ventilationsutrustning i glasmästeriet. Ändå vågar branschen inte använda det så länge de inte får okej från biltillverkarna.

– Om en tillverkare godkänner ett MS-lim så är det helt okej för de verkstäder som har avtal med oss att använda det, säger Ville Semi på Länsförsäkringar.

Rickard Pålsson lämnar över pärmen med all bakgrundsinformation. Han har försökt att beskriva situationen där en bransch verkar vägra använda ett giftfritt lim trots att Pålsson har oberoende tester som visar att limmet håller måttet. 

Men om ni får ett okej från en tillverkare så är alla hinder borta, då kan verkstäderna börja använda ert lim?

– Ja, det stämmer. Men enligt tillverkarna är det upp till oss att visa att vår produkt håller måttet och är ett garanterat ersättningslim. Vi har tester som visar att vårt lim är minst lika bra som ett PU-lim, både enskilt och om det används på ett gammalt lim, säger Rickard Pålsson.

– Samma sak säger ATI Glas som arbetar med godkännande och certifiering av verkstäder åt Länsförsäkringar. Det är vi som leverantör som ska stå för att det är ett tillräckligt bra lim. Flera oberoende tester visar att det är det men trots det plockar de inte in limmet på sin lista över godkända limmer.

Limmet plockades bort från listan

ATI Glas är det företag som ett glasmästeri kan vända sig till för att få reparationsanvisningar till bilar. Där fanns Veidecs lim med som ett godkänt rutlim under en kort period. Enligt Rickard Pålsson plockades limmet bort från listan över ersättningsprodukter efter påtryckningar.

Rickard Pålsson tillverkar alltså ett MS-lim som han med oberoende tester har bevisat är minst lika bra som de PU-lim som används i dag. MS-limmet klarar kraven för att få användas i ett stridsflygplan men ingen biltillverkare vill gå först och godkänna limmet.

I brist på ett godkännande kan Glasbranschföreningen och försäkringsbolagen fortsätta att göra det dyrare och mer komplicerat att byta en vindruta. 

Biltillverkarna passar på att försöka ta åt sig en viktig eftermarknad och de som lider är du och jag och reparatören hos glasmästaren. Vi betalar med dyrare försäkringspremier och verkstadspersonalen riskerar sin hälsa. Minns att byten av vindrutor omsätter fem miljarder kronor per år och biltillverkare och bilglasmästerier vill gärna behålla sin marknadsandel. Att göra det enklare, billigare och hälsosammare är inte i deras intresse.

Vindrutan på din och min bil blev plötsligt lite grumligare. Det är nästan så att jag har svårt att se vägen när jag kör hem från Veberöd. 

Läs allt om skandalen med lim till vindrutan

Lars blev sjuk  men försäkringsbolaget vägrade att byta lim 


Volvo genomför egna tester av lim


Veidecs vd kritisk mot Volvo  


Glasbranschföreningen använder biltillverkarnas regler 


JAN-ERIK BERGGREN: Därför tillåts inte de giftfria limmen

Annons:
Annons: