Ny svensk försäkring övervakar hur du kör

Är du bekväm med att vara övervakad? Då kan du sänka din premie.
Foto: Vladimir Jovanovic / Vladimir Jovanovic

Kör inte för fort.

Då kan du sänka premien för din bilförsäkring.

Villkoret är att du installerar en låda i bilen som övervakar din körning.

Andelen fortkörning bland svenska bilförare är 54 procent. Och vi vet alla att fortkörningar kan leda till svåra olyckor.

Startupföretaget Paydrive har utvecklat en metod för att sänka antalet fortkörningar och som morot till de bilister som vill använda den här metoden används sänkt försäkringspremie.

– Jag tror att morot är bättre än piska. Istället för att sätta upp fler dyra hastighetskameror visar detta att fler kan förändra sitt beteende om det är kul och att man kan få något för det. Det ska vara roligt att göra rätt, säger Andreas Broström som ligger bakom Paydrive.

”Jagar poäng som i ett tv-spel”

De analyser som Paydrive gjort visar att deras metod kan sänka andelen fortkörning till 25 procent.

Metoden bygger på att bilägaren installerar en så kallad Bilbox i bilen. Boxen övervakar din körning och ger dig poäng beroende på hur bra och trafiksäkert du kör.

– Du jagar poäng som i dator- och tv-spelsvärlden och blir bättre på att köra säkert, fortsätter Anders Broström.

Paydrive samarbetar med NTF där generalsekreteraren Marie Nordén välkomnar alla initiativ som betyder att hastigheterna sänks.

– Vi tycker att det här är intressant eftersom det resulterar i att farten sänks men också för att det premierar ett gott beteende i trafiken. Det är ofta så att det bara är det dåliga som bestraffas men att det bra beteendet går obemärkt förbi.

Hur har ni resonerat om det att bilisten kan känna sig övervakad?

– Det kan man säkert känna men det är också ett eget val man gör. Jag tror att den som väljer en sån här lösning är en person som inte tycker att det är ett så stort bekymmer. Sen ska inte informationen användas till något annat än att man själv ska kunna se hur man kört och att försäkringsbolaget använder den för att sänka premien.

Fortkörningen minskar med övervakningen

Siffran på 54 procents andel fortkörare kommer från Vägverkets hastighetsundersökning som gjordes 2012. Undersökningen byggde på 1500 mätpunkter. Paydrive har analyserat över 10 000 körda mil och där har andelen fortkörningar minskat till 25 procent.

Tidigare har försäkringsbolaget Moderna Försäkringar lanserat en app där det är telefonen som mäter hur säkert du kör. Där behöver du starta övervakningen i appen vid varje resa. När appen visat att du kör säkert kan du få lägre bilförsäkringspremie.

Försäkringsbolaget If har utvecklat en GPS:app kallad Slo Down som påminner föraren om när bilen kör in i områden där det finns barn.

Funderar du på att sälja bilen? Här kan du se vad du kan få för den

Annons: