Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE
Allt om bilar>Besiktning

Publicerad 29 okt 2015 13:01

Utredning: Inför nya regler för besiktning

Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag för nya regler för besiktning. Klubbas förslaget igenom innebär det långt färre besiktningar för bilägare.

Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag för nya regler för besiktning. Klubbas förslaget igenom innebär det långt färre besiktningar för bilägare.

Foto: Jacob Sjöman

OBS! DENNA ARTIKEL ÄR FRÅN OKTOBER 2015.

 

Transportstyrelsen föreslår omfattande förändringar i reglerna för kontrollbesiktning av fordon.

Bland annat vill man att bilar bara ska behöva besiktigas vart annat år.

– Personbilar har betydligt färre tekniska brister i dag jämfört med för 15 år sedan, säger Mats Hjälm, utredare på Transportstyrelsen.

Näringsdepartementet har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur Sverige ska kunna leva upp till de krav som ställs i ett antal direktiv från EU.

Därför lämnar nu Transportstyrelsen förslag till regeringen på vilka förändringar som behöver göras för Sverige ska kunna leva upp till kraven.

Bland annat vill nu Transportstyrelsen att regeln om kontrollbesiktning varje år slopas. Det räcker med vartannat år är slutsatsen i en utredning som genomförts.

”Allvarliga olyckor beror inte på tekniska brister”

– Många av de problem som fordon har i dag är saker som en fordonsägare ändå ska ha koll på. Det kan vara saker som belysning, vindrutetorkare och däck. Allvarliga trafikolyckor beror inte på att bilar har tekniska brister. Flera av våra närmaste grannländer som Danmark och Norge har längre kontrollbesiktningsintervall än vad Sverige har i dag utan att trafiksäkerheten blivit lidande, säger Mats Hjälm, på Transportstyrelsen.

Nya besiktningsintervaller i Sverige betyder också ta bort systemet med besiktningsperioder som styrs av slutsiffran i registreringsnumret skulle få göras om.

LÄS MER: 10 vanligaste felen på besiktningen

Slopad besiktning av lätta släpvagnar

Transportstyrelsen föreslår också för regeringen att kravet på besiktning av släpvagnar som väger under 750 kilo slopas. Anledningen är att de här släpvagnarna är normalt inte försedda med bromssystem. De detaljer som behöver kontrolleras kan fordonsägarna och ingår i ägarens normala ansvar, anser Transportstyrelsen. Cirka 450 000 släpvagnar berörs av den här regeländringen.

Utredningen fastställer också ett krav på att A-traktorer ska besiktigas. Här ser man en risk för att A-traktorer har försämrats när det gäller trafiksäkerhet och miljökrav under årens lopp och Transportstyrelsen föreslår därför att man ska besikta sin A-traktor vartannat år, precis som en personbil.

Gamla fordon ska slippa besiktning

EU-direktivet ger medlemsländerna möjlighet att undanta historiska fordon som är 30 år eller äldre samt fordon som sällan eller aldrig används i trafik. Transportstyrelsen föreslår därför att fordon som är 40 eller 50 år gamla eller äldre ska slippa regelbundna kontrollbesiktningar.

Transportstyrelsen föreslår att de flesta författningsändringarna i svensk lagstiftning ska träda ikraft den 4 februari 2018. Gruppen med äldre fordon kommer att besikta ytterligare ett år innan de övergår till det nya regelverket.