Så påverkas du av nya reglerna för bilbesiktning

Hur de nya besiktningsreglerna ska fungera i praktiken är ännu inte helt klart.
Foto: ROBIN ARON

De nya besiktningsreglerna innebär bland annat att de fasta besiktningsperioderna avskaffas.

Men mycket är fortfarande oklart.

– Vi kommer att gå ut med information i god tid när allt är klart, säger Patrik Sveder på Transportstyrelsen. 

Att Sverige ändrar lagstiftningen kring bilbesiktning beror på de EU-regler som är gemensamma för alla medlemsländer. De nya besiktningsreglerna trädde i kraft redan den 20 maj 2017, men i praktiken kommer de nya regler att börja gälla först om ett år – den 20 maj 2018.

– Det är allmänt spridd kunskap bland många fordonsägare att förändringarna införs, men kanske inte att det först får någon egentlig påverkan om ett år. Flera detaljer kring förändringarna kvarstår att reda ut, bland annat om det kommer bli aktuellt med övergångsregler. Det innebär att vi i dagsläget inte kan säga exakt hur de nya reglerna kommer påverka ett visst fordon, säger Patrik Sveder, utredare på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Nu ändras regler för bilbesiktning

Enligt Transportstyrelsen innebär de nya reglerna följande förändringar:

• De fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. I stället ska en besiktning göras senast 36, 24 eller 14 månader efter föregående besiktning. (36 månader avser nya bilar.)

• Krav på besiktning införs för A-traktor och traktor B.

• Istället för årsmodell ska fordonsår användas när hobbyfordon och veteranfordon undantas från kravet på besiktning.

• Motorcykel äldre än 40 år och personbil äldre än 50 år undantas från kravet på besiktning, under förutsättning att det finns en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden.

• Tävlingsfordon med orange tävlingsregistreringsskylt, av fordonsslagen motorcykel och personbil, undantas från kravet på besiktning.

• Vissa amatörbyggda fordon måste genomgå en registreringsbesiktning innan de kan undantas från kravet på besiktning.

Transportstyrelsen jobbar nu med att skriva om regelverket och anpassa vägtrafikregistret. Man kan i dagsläget inte svara på frågor om enskilda bilar, utan lovar att återkomma med mer information till alla fordonsägare under hösten.

– I dagsläget återstår många detaljer att reda ut, bland annat hur övergången från det gamla till det nya ska lösas rent praktiskt. Så vårt besked till alla som undrar är att avvakta i nuläget. Vi kommer att gå ut med information i god tid när allt är klart. Dagens nuvarande besiktningsregler gäller tills vidare, säger Patrik Sveder.

LÄS OCKSÅ: Det har blivit dyrare att besikta bilen 

Annons: