Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE
Allt om bilar>Besiktning

Publicerad 16 maj 2017 11:19

Det har blivit dyrare att besikta bilen

En kontrollbesiktning av en personbil har blivit nio procent dyrare sedan avregleringen.

En kontrollbesiktning av en personbil har blivit nio procent dyrare sedan avregleringen.

1/2

Foto: ROBIN ARON

2/2

Foto: LASSE SVENSSON

För sex år sedan avreglerades fordonsbesiktningen i Sverige.

Enligt Transportstyrelsen har en kontrollbesiktning nu blivit nio procent dyrare – vilket är mer än konsumentprisindex.

Varje år kommer Transportstyrelsen med en rapport om läget på besiktningsmarknaden. Nu är datan inne för 2016 och det ska sägas direkt – det är ingen chockläsning.

Marknadskoncentrationen har inte ökat, samtidigt som antalet besiktningsstationer på glesbygden inte har minskat, vilket var en av farhågorna inför avregleringen.

– I dagsläget ser vi inga skäl till oro vad gäller tillgängligheten till besiktning i landets glesbygdsområden. Vi ser därför inga behov av att förändra reglerna eller göra andra ingripanden, utan föreslår att marknaden får fortsätta utvecklas, säger Peter Holmlund, utredare på Transportstyrelsen.

I rapporten, som också är en summering av de sex första åren, bedömer Transportstyrelsen att besiktningsstationernas öppettider motsvarar kundernas behov. Dessutom anses de klagomål från kunder som kommit in handla om specifika bedömningar och kundbemötande – inte saker som kan härledas till själva omregleringen.

Snittpriserna stiger mer än KPI

Något som dock påpekas är att snittpriserna har stigit mer än konsumentprisindex (KPI) och att en kontrollbesiktning av en personbil blivit nio procent dyrare.

Några andra saker Transportstyrelsen konstaterar i rapporten:

* Besiktningsföretaget Clear Car har blivit uppköpt av Besikta.

* Transportstyrelsens kontroller har visat att alla tekniker inte genomför alla kontrollmoment vid alla besiktningar.

* Transportstyrelsen har inte sett någon teknikutveckling inom fordonsbesiktningsbranschen.

* Antalet lördagsöppna stationer har minskat med 28 procent.

* Antalet verksamma besiktningstekniker har ökat något från 1968 stycken år 2015 till 1975 stycken 2016.

* Yrkeskvalifikationsdirektivet har öppnat för besiktningstekniker från EES-länderna och Schweiz som vill arbeta i Sverige.

Transportstyrelsen har bara ett förslag till förändring och det är att besiktningstypen ”mopedbesiktning” slopas. Den används inte men kostar ändå för besiktningsföretagen.

Under 2017 planeras en ny konsumentundersökning för att se hur fordonsägarna upplever besiktningsmarknaden efter omregleringen.

LÄS ÄVEN: Nu ändras reglerna för bilbesiktning