Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Besiktning – okej med dekorbelysning?

Den här gången har vi fått många frågor om hur billjus bedöms.

Bilprovningens rutinerade expert Morgan Isacsson svarar på frågor om bilprovning och bilbesiktning. Vill du själv ställa frågor så kan du mejla till bilprovning@expressen.se vi ser till att Morgan får frågorna.

Får inte blända mötande

Led-lampor och olika dekorbelysning är väldigt vanligt för att stärka designen på bilen. Men hur bedömer ni dem?


MORGAN: Nyare bilar är utrustade med moderna varselljus där det används led­lampor och de kallas dagsljus (day running light).

Dessa varselljus ska på dagen synas minst 300 meter men när man tänder bilens halvljus ska led­lamporna släckas helt eller kraftigt gå ned i ljusstyrka och det kontroller vid en kontrollbesiktning.

Lyser led­lamporna så mycket att de bländar mötande trafikanter så är det ingen godkänd varsellykta utan en otillåten lykta som ska underkännas!

Glas kontrolleras

Tittar ni in i lamporna för att se om lamphu­set är slitet eller trasigt eller är det bara glödlam­porna och om de fungerar eller inte som ni tittar på?

MORGAN: Strålkastarna för hel­ och halvljustrålkast kontrolleras med avseende på funktion, fastsätt­ning, skador, färg, inställning och antal. Det innebär att strålkastarnas glas och reflektorer kontrolleras okulärt och det görs genom att man tittar in i strålkastarna om det är möjligt.

Är strålkastarens glas så skadat att det finns risk att det kommer in fukt i strålkastaren eller så skadat/repigt att det påver­ kar ljusbilden eller ljusstyrka blir det underkänt. Är strålkastarens reflektor så skadad att det påver­ kar ljusbilden eller ljusstyrkan blir den underkänd.

Motorlampan lyser

Jag har en gammal Toyota Aven­sis där motorlampan började att lysa. Verkstaden sa att det inte vara något fel och att det bara var att köra vidare. Hur ställer ni er till om en varnings­lampa för motorn börjar att lysa kon­stant, blir det en anmärkning?

MORGAN: Varningslampan för motor­ elektronik kontrolleras på bilar som omfattas av krav på kontroll av om­bord­diagnossystem (OBD). Det gäller bilar tagna i bruk 2002­01­01 eller senare enligt en särskild krav­lista.

Varnar lampan för fel i det avgasrenande systemet blir bilen underkänd. Mitt råd är att du låter en seriös verkstad undersöka varför varnings­ lampan för motorelektroniken lyser. Både för miljöns skull och för att bilens motor ris­kerar att skadas. Dessutom är det vanligt att bränsleförbruk­ningen ökar när lampan lyser!


QUIZ: Minns du 70-talets folkbilar?

Reflexer viktiga

Hur viktigt är sido­reflexerna på släp­ fordon egentligen, måste de finnas?

MORGAN: Alla reflexer är vik­tiga för att fordonen ska synas och de reflexer som måste finnas på en lätt släpvagn är följande:

Framtill: Vita eller gula som inte är triangulära.

På sidan: Orangegula minst en per sida, fler beroende på släpets längd.

Baktill: Röda som är triangu­lära.

Borde kontrolleras

Många irriterar sig på automatisk avbländning, att den bländar av för sent. Är inte det här något ni borde titta på?

MORGAN: Det kan tyckas att automatisk av­ bländning av helljus borde ingå som en kon­ trollpunkt i kontrollbesiktning, men det gör det inte. Vid kontrollbesiktningen kontrol­leras att hel­ och halvljuset fungerar samt att reglage/omkopplare för hel­ och halvljus fungerar.

Så bedöms lampor

Hur bedömer ni egentligen lampor – vad ger en anmärkning och vad betyder ombesiktning?

MORGAN: På bilar, släpvagnar och motorcyklar kontrollerar vi det så kall­lade kommunikationssystemet där sikthjälp­ medel, markeringar och signaler ingår. Lampor finns exempelvis i halvljusstrålkas­tare (sikthjälpmedel), bakljus (markeringar) och körriktningsvisare (signaler) och kon­ troll och bedömning varierar beroende på hur viktig lampan är för trafiksäkerheten. Bedömningen körförbud (3) finns inte för brister i kommunikationssystemet. Bedömning generellt:

• Vid högst fyrmindre allvarliga fel blir for­donet underkänt men ägaren är ansvarig för att felen åtgärdas snarast. Fordonet behöver inte återkomma till en efterkontroll.

• Ett eller flera allvarliga fel på fordon med­ för att det måste göras en efterkontroll för att säkerställa att fordonet reparerats fackmanna­ mässigt och att inga följdfel uppkommit.

• Är felet på fordonet så allvarligt att det är en uppenbar fara för trafiksäkerheten får for­ donet körförbud vilket normalt betyder att fordonet måste bärgas till en verkstad.

PRENUMERERA PÅ ALLT OM BILAR

Annons: