4 av 10 tunga bussar underkänns hos Bilprovningen

Många tunga bussar blir underkända på besiktningen.
Foto: Thinkstock

Färre tunga bussar underkänns hos Bilprovningen.

Ändå är det fortfarande fyra av tio som inte tar sig igenom, bland annat på grund av bussbolagens bristande brandsäkerhet.

Av de tunga bussarna som rullade in hos Bilprovningen för besiktning under 2014 underkändes fyra av tio. Tre av tio fick krav på efterkontroll, huvudsakligen på grund av brister kopplade till bromssystem (14 procent) och anmärkningar på brandskyddet (13 procent) – som exempelvis kan vara oljeläckage i motorrummet. Enligt Bilprovningens expert Morgan Isacsson finns det mycket att göra på det sistnämnda området.

– Trots att den totala underkännandegraden sjunkit har anmärkningarna som gäller risker för brand i buss inte minskat, utan till och med ökat. Det är ett område där bussbolagen och bussbranschen kan göra mer, både för passagerarnas säkerhet och för att spara de stora kostnader som en bussbrand innebär, säger han.

VIDEO: Här är ”Straffaren” – världens argaste busschaufför

Bilprovningen: "positiv trend"

Ser man på tidigare år är det allt färre tunga bussar som blir underkända. 2013 var det precis som förra året 38 procent som inte gick igenom, medan motsvarande siffra 2012 och 2011 landade på 41 respektive 44 procent.

– Att underkännandefrekvensen sjunkit under de senaste åren beror sannolikt på det målmedvetna kvalitetsarbete som bussbranschen och flera bussföretag driver. Vi ser mycket positivt på utvecklingen, säger Benny Örnerfors, Bilprovningens verkställande direktör.

Högst andel hade Jämtlands län – där hela 70 procent av de tunga bussarna blev underkända under 2014. Bäst var Västra Götalands län med 23 procent.

PRENUMERERA PÅ ALLT OM BILAR

Annons: