Plötslig spädbarnsdöd

Plötslig spädbarnsdöd, PSD, är väldigt ovanligt men är en förekommande dödsorsak bland små barn. I Sverige dör cirka ett barn på 6000 i plötslig spädbarnsdöd och det är vanligast före sex månaders ålder och sker nästan alltid när barnet sover. Det finns ingen fastställd orsak till plötslig spädbarnsdöd. Här kan du läsa Vi Föräldrars artiklar med råd, tips och historier om plötslig spädbarnsdöd.