Gnälliga barn

Barn som gnäller mycket kan vara en påfrestning för föräldrarna. Men det finns alltid en orsak bakom barns gnäll, och - viktigt att veta – även gnälliga barn behöver tröst (även om vi inte alltid förstår orsaken bakom "gnället").