bvc

På barnavårdscentralen undersöks barnets hälsa vid så kallade bvc-kontroller. Det är också på bvc som barnet vaccineras.