Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Ett av tio nyfödda barn i Sverige behöver vårdas på neonatalen – men brist på sjukvårdspersonal gör att för tidigt födda barn ofta flyttas mellan olika sjukhus. Foto: Shutterstock

Platsbrist på neonatalen tvingar nyfödda bebisar att byta sjukhus

Förlossningskrisen slår extra hårt mot barn som behöver neonatalvård. En granskning utförd av SVT:s Aktuellt visar att hela 251 nyfödda barn behövde förflyttas mellan olika sjukhus förr året, på grund av brist på resurser.

På neonatalavdelningar vårdas barn som fötts för tidigt, har andningssvårigheter eller har drabbats av infektioner. Omkring 10 procent av alla nyfödda barn i Sverige behöver vistas på något av landets 37 sjukhus som bedriver neonatalvård.

Under 2021 innebar detta att 1 484 nyfödda barn transporterades mellan sjukhusen. Hela 251 av barnen flyttades enbart på grund av brist på vårdplatser och resurser, visar statistik som Neonatalvårdsregistret (SNQ) har tagit fram för ett reportage i SVT:s Aktuellt.

– Det är inte en platsbrist i egentlig mening, eftersom vi har platser och utrustning, utan det är en brist på utbildad omvårdnadspersonal, säger Lars Navér, verksamhetschef neonatologi på Karolinska universitetssjukhuset, till SVT.

Det finns för få specialistsjuksköterskor inom neonatalvården i dag, vilket gör att prematurbarn ofta behöver förflyttas trots att det finns ledig utrustning. Foto: Shutterstock

Han förklarar att de som jobbar på sjukhuset hela tiden har resursbristhotet hängande över sig, vilket skapar stress för personalen.

– Anledningen till att vi flyttar patienter är ju för att vi bedömer att det skulle medföra en patientrisk att vara kvar. Att flytta patienten blir då ett led i att minska risken för patientskador, säger Lars Navér. 

Platsbristen är störst i storstäderna

Bristen på neonatalplatser råder i hela landet, men är störst i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg. Enligt rekommendationen bör det finnas fyra intensivvårdsplatser per 1  000 födda barn. Men i Region Öst, där Stockholm ingår, finns det till exempel bara 2,57 platser. 

– Oftast är det den sköraste gruppen inom neonatalvården som transporteras, det vill säga de för tidigt födda barnen, säger Mikael Norman, registerhållare SNQ samt professor och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, till SVT.

Förutom att det kan medföra hälsorisker för barnen att förflyttas är detta påfrestande för barnens föräldrar, som redan mår psykiskt dåligt.

– Nästan alla familjer som har ett nyfött barn som behöver sjukhusvård är i någon form av kris. Att i det läget, ofta med kort varsel, behöva byta sjukhus är något som många reagerar väldigt starkt på, berättar Lars Navér.

 

LÄS MER: ”Förlossningskrisen är värre än någonsin”

LÄS MER: Sofi Farhmans son föddes för tidigt: ”Ett trauma”