Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Det är bra för barn att bo växelvis, visar forskning.

Separera när man har små barn – då är växelvis boende bra

När man separerar eller skiljer sig och har barn tillsammans verkar växelvis boende verkar vara det bästa alternativet – om möjligheten finns. Det ­visar en ny svensk studie.

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Separera när man har en gemensam bebis – hur ordnar man det då bäst för barnet? I en ny unik studie med ­nästan 3 700 barn visar forskare att 3-5-åringar i Sverige som bor växelvis hos sina separerade föräldrar verkar må bättre än de som bor mest eller enbart hos en av dem. Tidigare studier har visat att skolbarn och tonåringar mår bäst av att bo hos båda sina föräldrar, men detta tycks alltså även gälla för ­mindre barn.

Så föräldrar som väljer växelvis boende för sina små barn kan känna sig lugnade?

– Ja, det vi ser i den här studien är att inte heller små barn verkar bli stressade eller må dåligt av att bo växelvis, säger Vi Föräldrars barnpsykolog ­Malin Bergström.

Hon är en av forskarna bakom studien, som gjorts vid Centrum för ojämlikhetsforskning, Chess, vid Karolinska institutet och vid ­Uppsala universitet.

– Men vi vet ännu inte vad det beror på. Det kan ju vara så att barn som bara bor med en förälder har en förälder som är sjuk eller av andra skäl inte klarar ett engagerat föräldraskap. Då kan det förklara att de barnen mår sämre. En separation skakar förstås om de flesta barn och föräldrar. Har man dessutom en förälder som mår dåligt eller inte klarar sitt föräldraansvar kan det vara extra jobbigt innan man landat igen, säger hon.

Läs också: Växelvis boende – hur tidigt kan man ha det? Barnpsykologen svarar

Växelvist boende vanligt

Att barn bor omväxlande och ungefär lika mycket hos sina föräldrar har ökat under senare år och är vanligare i Sverige än i något annat land. Tidigare studier har visat att skolbarn och tonåringar mår bra av att bo hos båda sina föräldrar. En del barnexperter har dock tidigare ­varnat för att låta små barn bo ­växelvis eftersom de anses behöva extra mycket stabilitet och kontinuitet i sina föräldrarelationer.

Det har dock funnits få studier av förskolebarn som bor växelvis. ­Resultaten från de studier som förut gjorts på så små barn har varit svåra att översätta till svenska familjer.

– De har, till exempel, handlat om föräldrar med mycket svåra konflikter eller stark social utsatthet, till exempel med besöksförbud hos varandra eller en mycket hög andel föräldrar som suttit i fängelse under barnens förskoletid, säger Malin Bergström.

Läs också: Vi ska skiljas – hur kan vi planera för det barn vi väntar? Barnpsykologen svarar

Bo växelvis bra även för små barn

Med utgångspunkt i vad föräldrar och förskolelärare berättat har forskarna i studien jämfört beteendeproblem och psykiska symtom hos 136 barn i Sverige i växelvis boende, 3 369 i kärnfamilj, 79 som bor mest med en förälder och 72 barn som bor enbart med en förälder. I undersökningsgruppen var växelvis boende alltså betydligt vanligare än att bo enbart eller mest hos en förälder.

De symtom som undersöktes var till exempel om barnen ofta var sorgsna och ängsliga, om de hade problem med kompisarna på ­för­skolan eller om de var mycket trotsiga och bråkiga.

Resultaten visade att såväl ­förskolepersonal som föräldrar ­angav att barnen som bodde mest eller enbart med en förälder hade mer svårigheter än de som bodde växelvis eller i kärnfamilj. I föräldra­skattningarna fanns inga signifikanta skillnader mellan ­barnen i kärnfamilj och växelvis boende medan förskolepersonalen angav färre symtom hos barnen i kärn­familj.

Läs också: Skilsmässa – vid vilken ålder är det bäst för barn?

Tyckte föräldrarna till barnen i ­växelvis boende att de mådde bra men alltså inte personalen på förskolan?

– Både föräldrarna och personalen bedömde att barnen i växelvis boende mådde bra. Men förskolepersonalen angav att barnen med sammanboende föräldrar hade ännu mindre problem, säger Malin ­Bergström.

Vad kan det bero på?

– Det vet vi inte, eftersom vi inte har intervjuat dem utan använt oss av skriftliga enkäter.

Studien är den första i sitt slag som visar hur så här små barn i ­Sverige mår i växelvis boende, ­förklarar ­Malin Bergström. Att även förskolepersonalen, vid sidan av föräldrarna, skattat barnens psykiska välbefinnande är en styrka.

Eftersom studien bara mätt ­barnens välbefinnande vid en viss tidpunkt vet man dock inte vad skillnaderna i mående mellan barn som bor på olika sätt beror på.

– För att bedöma det behöver man veta hur barnen och föräldrarna mådde innan separationen, eller om skillnaderna förklaras av att föräldrarna till barn som bor växelvis hade bättre samarbete och kommunikation än de där barnen bara bor med en förälder. Att ­föräldrarna är nöjda med barnens boendeform och har tillit till den andra föräldern spelar sannolikt också roll, säger Malin Bergström.

Läs också: Skilsmässa eller separation med små barn – så blir barnet tryggt