Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Om man vill vara föräldraledig så länge som möjligt – hur gör man?
Om man vill vara föräldraledig så länge som möjligt – hur gör man?
Om man vill vara föräldraledig så länge som möjligt – hur gör man?
Om man vill vara föräldraledig så länge som möjligt – hur gör man? Foto: Shutterstock

3 sätt att spara föräldradagar

Vill du dra ut på din föräldraledighet? Unna dig och barnet extra långa sommarlov? Vara föräldraledig med din partner? Så här får du ut mer av din pappaledighet eller mammaledighet – och dina föräldradagar.

Anna Matzinger

3 sätt att spara föräldradagar – innehåll:

1. Vara föräldraledig länge

 2. Vara föräldralediga tillsammans – eller samtidigt

 3. Spara föräldradagar för framtiden

1. Vara föräldraledig länge – gör så här!

Det här exemplet bygger på att den ena föräldern överlåter så många dagar som hen kan till den andra.

Föräldraledig utan föräldrapenning

För ett barn kan föräldrarna ta ut 480 dagar – 390 dagar på sjukpenningnivå och 90 dagar på lägstanivå.Under barnets första år får man ta ut så mycket eller lite föräldrapenning man vill utan att ens SGI (sjuk­penninggrundande inkomst) påverkas*. Om ekonomin tillåter kan man alltså i princip helt låta bli att ta ut föräldrapenning det första året för att spara dagar till senare.

Sannolikheten att ekonomin ska klara det är kanske inte så stor, men ta en seriös funderare på hur lite pengar det faktiskt går att leva på. Har man möjlighet att lägga undan pengar innan man går på för­äldraledighet kan man spara många dagar under det första året.

* Försäkringskassan fastställer din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst. SGI används bland annat för att räkna ut hur stor föräldrapenning du har rätt till.

Första året

I vårt exempel har vi utgått från en person som har en årsinkomst på 337 758 kr (vilket är medelinkomsten i Sverige 2018, se faktaruta lite längre ned). Om man då tar tre dagar med föräldrapenning i veckan kommer man att få 6251 kr/månad efter skatt. Då har man förbrukat 156 dagar av totalt 390 på sjukpenningnivå under det första året och har alltså kvar 234 dagar på sjukpenningnivå.

Den totala summan dagar som en förälder kan plocka ut är 390 dagar (om den andra föräldern skänkt allt hen kan). En person kan alltså disponera som mest 300 sjukpenningnivådagar och 90 lägstanivådagar för egen del om föräldrarna har gemensam vårdnad.

Föräldradagar

Så här har vi räknat

Våra räkneexempel baseras på SCB:s statistik över sammanräknad förvärvsinkomst 2018 och en skattesats på 31 procent. Snittet är ett sammanräknat medel för kvinnor och män 20–64 år, utan hänsyn till födelseland. Medelinkomsten är då 337 758 kronor om året, eller 28 147 kronor i månaden. Vi har utgått från att familjen, i de fall man är två föräldrar som ska dela på föräldrapenningen, tar ut 240 dagar var.

Andra året

Om man vill behålla sin SGI måste man från barnets 1-årsdag ta ut föräldrapenning minst fem hela dagar per vecka (om man avstår helt från arbete). Under dessa fem dagar går det bra att varva sjukpenningnivådagar med lägstanivådagar, men det förutsätter att man först har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå. Före dess får man alltså inte röra sina lägstanivådagar. Det innebär att man måste inleda sitt andra år som föräldraledig med att ta ut 24 dagar på sjukpenningnivå. De räcker i nästan fem veckor, och under den tiden får man en inkomst på 10557 kr/månad efter skatt. Efter de fem veckorna kan man börja ta ut exempelvis tre dagar i veckan på sjukpenningnivå och två dagar på lägstanivå, vilket ger 7245 kr/månad efter skatt. Efter 40 veckor är lägstanivådagarna slut, men man har fortfarande 10 dagar på sjukpenningnivå kvar. Detta ger en total ledighet på ett år och nio månader.

• Tänk på att om en förälder är hemma länge med låg ersättning kan det få ekonomiska konsekvenser även längre fram. Bland annat kan löneutveckling, pension och karriärmöjligheter påverkas.

Läs också: 44 skäl att dela på föräldraledigheten – men finns det inga nackdelar?

2. Föräldralediga tillsammans – eller samtidigt

Kanske vill man vara föräldralediga så mycket som möjligt tillsammans. Foto: Shutterstock

Enligt föräldraledighetslagen har båda föräldrarna rätt att vara lediga tills barnet är 1,5 år – oavsett om de tar ut föräldrapenning eller inte.

Förutom tio dagar med tillfällig föräldrapenning i samband med barnets födsel finns det ytterligare en möjlighet för båda föräldrarna att vara lediga samtidigt med föräldrapenning: de så kallade dubbeldagarna.

Om man är två föräldrar har båda möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt i högst 30 dagar under ­barnets första levnadsår. De dagarna kallas för dubbeldagar. Utöver de 30 dubbel­dagarna finns flera alternativ, beroende på om det viktiga är att kunna vara lediga tillsammans (kanske för att kunna resa under föräldraledigheten) eller om målet är att turas om att vara föräldralediga under samma period.

Turas om att vara föräldraledig

Båda tar ut halvdagar med föräldrapenning och jobbar resten av tiden (men är inte lediga tillsammans).

 Lediga tillsammans, samtidigt (alternativ 1)

Båda tar ut varsin halvdag (men obs att det inte får vara samma halvdag; om den ena föräldern tar ut föräldrapenning för förmiddagen måste den andra ta/begära för eftermiddagen). Om båda föräldrarna tar ut en halv dag var räknas en hel dag bort från de totalt 480 dagar som föräldrarna har sammanlagt. Detta exempel innebär alltså att man måste kunna klara att leva på en föräldrapenning.

Lediga tillsammans, samtidigt (alternativ 2)

Föräldrar som har flera barn kan ta ut föräldrapenning för varsitt barn och på så sätt vara lediga samtidigt.

Första året

Om man tar ut totalt fem dagar i veckan på sjukpenningnivå har man 130 dagar på sjukpenningnivå kvar att ta ut när barnet fyller 1 år. Har man dessutom utnyttjat rätten att vara lediga samtidigt i 30 dagar (de så kallade dubbeldagarna) har ytterligare 30 dagar förbrukats. Då har man 100 dagar kvar när barnet är 1 år.

Andra året

Turas om att vara föräldraledig: Om man vill fortsätta att dela på föräldraledigheten genom att ta varsin halvdag och varva med jobb kan man göra det i ytterligare 26 veckor, eller drygt sex månader och få ut 10557 kr i månaden efter skatt i föräldrapenning (räknat på 21 dagar/månad). Då är man dock inte lediga samtidigt.

Lediga tillsammans, samtidigt: Om båda föräldrarna vill vara lediga samtidigt är detta möjligt tills barnet blir 1,5 år, oavsett om man tar ut föräldrapenning eller ej och om båda vill ta ut halva dagar. Det som är viktigt att känna till är att om man är hemma med sitt barn efter 1-årsdagen men inte tar ut föräldrapenning fem eller fler dagar i veckan så blir ens SGI* nollad. Det vill säga, om man själv blir sjuk får man ingen sjukersättning från Försäkringskassan.

Enda möjligheten att vara lediga tillsammans efter att barnet har fyllt 1,5 år är om man har två (eller flera) barn och har sparat dagar, så att man kan ta ut ledighet för varsitt barn.

Vill man till exempel resa tillsammans under föräldraledigheten kan man använda sparade lägstanivådagar för det första barnet samtidigt som man tar ut full föräldrapenning för det andra. Beräknat på medelinkomsten ger det, enligt vårt räkneexempel, 10557 kr/månaden efter skatt vid motsvarande heltidsuttag (räknat på 21 dagar/månad). Då har man förbrukat 260 dagar efter första året.

3. Spara föräldradagar för framtiden – gör så här!

Spara föräldradagar för extra långa sommarlov – så här kan man göra. Foto: Shutterstock



Första året

Vet du att …

… föräldra­penn­ing­dagar kan plockas ut som halvdagar, trefjärdedelsdagar, fjärde­delsdagar eller ­åttondelsdagar?

Sparade föräldradagar kan användas för att låta barnet ha kortare dagar på förskolan eller för att vara lediga tillsammans vid till exempel storhelger eller skollov.

Om man har en årsinkomst på 337 758 kr (vilket är medelinkomsten i Sverige 2018) och tar ut fem dagar i veckan av dagarna på sjukpenningnivå ger det 10557 kr/månad efter skatt. Om barnet börjar förskolan när det är 1 år innebär det att man då har använt 260 dagar det första året och 130 dagar med sjukpenningnivå kvar.

Andra året (och framåt)**

De sparade 130 dagarna innebär lite drygt 18 lediga veckor (om man tar ut sju dagars ersättning per vecka). De kan till exempel användas till en månads extra sommarlov i fyra år framöver (med en ersättning på 14863 kr/månaden). Eller till lediga fredagar i 2,5 år. Eller till att förkorta arbetstiden med en timme om dagen i fyra år. Dessutom har man 90 lägstanivådagar som också berättigar till ledighet från jobbet. Ersättningen för dessa är dock bara 180 kronor om dagen, vilket kan göra de här dagarna mer lämpliga att plocka ut i små doser, kanske som klämdagar i samband med helger.

** Observera att om man har barn som är födda eller adopterade 2014 eller senare kan man, när barnet fyllt 4 år bara spara 96 dagar av sina föräldrapenningdagar. Men man kan ta ut föräldrapenningdagar tills barnet är 12 år.

Föräldraledig med tvillingar

Som förälder till tvillingar har man rätt till 480 dagar på sjukpenningnivå och 180 dagar på lägstanivå. Man har alltså 180 dagar extra att fördela. Den eventuella partnern får också dubbelt så många dagar i anslutning till förlossningen: 20 istället för 10. När man har tvillingar har man också rätt till 60 dubbeldagar (30 för varje barn). Men eftersom man kan välja att ta ut föräldraledighet för varsitt barn, betyder det att man kan välja att vara hemma tillsammans med tvillingarna längre, om man är två föräldrar.

 

Viktigt att veta: Olika sätt att beräkna ersättning

Ersättningen från Försäkringskassan är ”kalenderdagsberäknad” medan lönen vanligtvis är dagberäknad (cirka 22 dagar per månad beroende på antal vardagar). Det innebär – lite grovt räknat – att ersättningen från Försäkringskassan varje månad baseras på uträkningen ”årsinkomst/365 dagar” medan arbetsgivaren räknar på ”årsinkomst/260 dagar”. Om man tar en fredag ledig för att vara hemma med sitt barn innebär det att man får ersättning från Försäkringskassan som baserar sig på 1/365- del, men arbetsgivaren gör ett avdrag på lönen som baserar sig på 1/260-del. Det finns arbetsgivare som räknar om löneavdraget till ett kalenderdagsberäknat löneavdrag, men det är inte så vanligt.

Räkneexempel

En person som tjänar 30000 kr per månad före skatt får en föräldrapenning per dag på 765 kr vilket ger ett löneavdrag på ca 1364 kr varje arbetsdag. Det innebär att ersättningen från Försäkringskassan bara täcker 56 procent av inkomsten den dagen.

Är man föräldraledig på heltid kompenseras denna effekt om man tar ut föräldrapenning även på helgen. Sju dagars föräldrapenning ger personen i exemplet en ersättning på 5355 kr från Försäkringskassan och ett löneavdrag på 6820 kr. Det innebär en ersättning som motsvarar 79 procent av inkomsten.

Vid kortare ledighetsperioder är det därför bra att känna till hur ersättningen beräknas.

Här har Försäkringskassan ett verktyg där du kan räkna ut din exakta ersättning.