Så får du bra flyt på pengarna

Bolån, sparande, pension – vad ska man tänka på när det gäller familjeekonomin? Ylva Yngveson, privatekonom på Swedbank, svarar på våra vanligaste frågor och ger sina bästa tips.

Ska jag binda mina bolån?  Svar: Binder du dina bolån får du idag visserligen betala en högre ränta än en rörlig, men får samtidigt en trygghet i att veta hur stora dina bolånekostnader blir under den tid du väljer att binda på. Har du snäva marginaler kan det vara ett alternativ att binda hela eller delar av ditt lån. För dig med spardisciplin är ett annat alternativ att ha rörlig ränta, men samtidigt själv spara skillnaden mellan den räntan du betalar idag och upp till 6-7 procent av lånesumman som en buffert att ta av när den rörliga räntan stiger. Samtidigt vänjer du redan nu din ekonomi vid en högre räntenivå.

Är det bäst att amortera eller spara i höst?  Svar: Båda sätten är bra men beroende på din ekonomi kan det ena vara att föredra framför det andra. Se till att amortera bort konsumtionslån med hög ränta så fort som möjligt. Se därefter till att du sparar ihop till en väl tilltagen buffert för oplanerade utgifter. I tredje hand amortera på dina bolån så att de högst är 75 procent av marknadsvärdet på din bostad för att ta ner din risk om priserna skulle falla och du måste sälja. Bygg därefter upp ett sparkapital för ett sparande på längre sikt, till en större investering eller för din framtida pension.

Hur sparar jag smartast till mina barn? Svar:  Enkelt är att ha ett regelbundet sparande med automatisk överföring varje månad. Om pappa, mamma, farmor och mormor sparar 100 kronor per månad var åt ett barn blir det 4 800 kronor på ett år. Placeras dessa pengar på ett bra sätt kan slutsumman bli hög. Börsen svänger upp och ner, men på lång sikt kan aktiesparande ge bättre avkastning än räntesparande. För sparande på bortåt 20 år har några få procents bättre avkastning stor betydelse. Det är bra att minska riskerna genom att spara i flera fonder och kanske hos olika förvaltare. För den som inte själv är insatt i aktiemarknaden kan det vara lämpligt att i första hand välja globala aktiefonder som placerar i företag i många länder och branscher.

Barn äger själva det de fått eller vunnit. Öppnas kontot eller fonden i barnets namn är det också barnets pengar. Till dess att barnet fyller 18 år är det du eller ni som föräldrar som är förvaltare av pengarna. Den dagen ett barn fyller 18 år är det inte säkert att pengarna används till det som du eller annan givare hade tänkt sig. Oftast ser man sparandet som en hjälp till studietiden eller första bostaden. Det kan vara annat som hägrar för en gymnasist.Då kan det vara lämpligt att dela upp sparandet i två delar. En som står i barnets namn, därför att det är roligt att se sina sparpengar, och en som står i ditt eget namn, så att du kan styra över när du lämnar över pengarna. En härlig gåva att få vid rätt tillfälle! I och med att arvs- och gåvoskatten är slopad kan du ge bort hur mycket du vill utan att behöva betala skatt. Det kan också bli mer rättvist mellan barnen, om du har flera barn, så att inte slutresultatet blir väldigt olika bara för att sparperioderna har olika utveckling.

Du kan även spara i en kapitalförsäkring med barnet eller barnen som förmånstagare. Då kan du också styra över att ge barnet summan när du vill och till och med om du vill. Du väljer själv vilka placeringar du vill ha och kan byta dessa när du vill. En kapitalförsäkring har ofta avgifter, utöver fondförvaltningsavgiften, som du behöver ta reda på.

Tänk på att vara uppmärksam på placeringarna när barnet börjar komma upp i 15-16-årsåldern. Återstående spartid är nu kortare och det kan vara smart att sälja av i god tid, när det gått bra, kunna säkra en värdestegring och flytta över till räntesparande som har låg risk. På samma sätt som det är bra att spara regelbundet kan det vara en bra strategi att sälja av vid flera tillfällen.

Borde jag (frånskild mamma med två barn) teckna en privat pensionsförsäkring? Svar: Frågor om sparande (och även lån) handlar i grunden om hur man ska fördela sina inkomster över livet. När behöver du dem bäst? Vad behöver du avstå från för att möjliggöra ett sparande? Klarar din ekonomi att ha både ett buffertsparande, som alla behöver ha, ett sparande för semester och utbyte av kapitalvaror och nästa bilköp (om du har bil) så kan du visst fundera över pensionssparande. Många kommer förmodligen att behöva ett eget sparande till pensionstiden. Speciellt om man jobbat deltid i ett antal år, inte har eller har haft tjänstepension i anställning eller om man har eget företag.

Hur du ska spara till din pension är en annan fråga. Det bästa är att du fördelar ditt sparande på olika former så att du inte satsar allt på en häst. Regler ändras, livssituationen ändras och då kan det vara bra att ha spritt risken.

Avdragsgillt pensionssparande har fördelen att skatten på avkastning är lägre än vanlig kapitalskatt. Avdragsrätten är dock knepig då förändringar av skatteregler och kommunalskatt stökar till det. Dagens jobbskatteavdrag har gjort sparformen mindre lönsam än den var tidigare. Mest fördelaktig är det för den som har hög lön och kommer över gränsen för statlig skatt. Men ju längre tid du sparar på desto större är möjligheten att det avdragsgilla sparandet ska falla bättre ut än annat sparande, oavsett vilken inkomst du har idag. Det är också så att med hänsyn till ränta-på-ränta-effekten är det bra att starta detta långsiktiga sparande tidigt.

Två sparformer med avdragsrätt som du kan välja mellan är traditionell pensionsförsäkring, där du inte själv styr över/behöver bry dig om placeringarna, och Individuellt pensionssparande i bank, IPS, där du själv väljer vad du sparar i. Om du till exempel är road av placeringar i fonder och aktier och vill byta då och då kan ett IPS vara en kul sparform och du dessutom slipper deklarera och skatta för försäljningar.

Barnens pappa har blivit uppsagd. Vad är det viktigaste att tänka på ekonomiskt? Svar: Eftersom arbetslöshet ofta leder till en väsentlig inkomstminskning för hushållet är det bra att göra en uppställning av inkomster och utgifter för att se hur man klarar ekonomin. Många har möjlighet att få extra ersättning vid arbetslöshet via avtalsförsäkringar utöver a-kassa. Ibland krävs det att man ansöker om avtalsersättningen själv. Se även över vad som gäller om du har tecknat en egen inkomstförsäkring.

- Betala räkningar i tid. Betalningspåminnelser och förseningsavgifter riskerar att leda till en negativ spiral. Boende och el är de kostnader som först ska betalas.

- Behöver ni papperstidning? Finns det möjligheter att minska antalet tv-kanaler i ert tv-abonnemang? Kan ni sänka hastigheten på bredbandet?  Försök minska utgifterna genom att se över telefonabonnemang, tidning, tv, bredband, el etc

- Om ni har en buffert och sparar månatligen kan ni tillfälligt upphöra med sparandet.

- Dra tillfälligt ned på eventuella amorteringar om det är möjligt. Ta så snabbt som möjligt kontakt med långivare för att höra vad som är möjligt.

- Skulle ekonomin drastiskt försämras kan ni behöva se över boendet och behovet av eventuell bil.

 Vad är ditt bästa ekonomiska råd till mammor med barn under 6 år? Svar: När barnen kommer ökar utgifterna. Samtidigt blir de vuxnas inkomster ännu viktigare för att kunna försörja familjen. Dessutom minskar ofta inkomsterna under föräldraledighet, vård av sjuka barn och eventuell deltid.

Det är därför viktigt att ni tecknar försäkringar för olika händelser. Det kan vara allt ifrån arbetslöshet, sjukdom, eller dödsfall, till olycksfallsförsäkringar för er och barnen. Och med tanke på arvsreglerna så bör ni gifta er om ni verkligen vill skydda varandra ekonomiskt. Som gifta ärver ni varandra men det gör ni inte om ni är sambor.

Se också till att ha koll på ekonomin och att ni båda vuxna är delaktiga i familjens ekonomiska beslut.

 Hur skyddar man sig som mamma mot eventuell framtida separation?  Svar: Försök att vara så ekonomiskt jämställda som möjligt redan nu. Dela på föräldraledighet, och eventuell deltid. Den som arbetar deltid tappar inte bara lön, utan även avsättningar till pensionen. Så om det bara är du som arbetar/har arbetat deltid för familjens skull bör ni sätta av ett extra pensionssparande till dig. För den allmänna pensionen finns ett bra skydd för den som har barn. Så länge det yngsta barnet inte har fyllt fyra år så får man ett tillskott. Men arbetar man deltid därefter så tappar man allmän pension. Även tjänstepension tappar man i de flesta fall.

Om du t.ex. tjänar 25 000 kronor i lön per månad och går ner till att arbeta 75 procent, så tappar du drygt 1 400 kronor i sammanlagd avsättning till allmän pension och tjänstepension varje månad efter att det yngsta barnet har fyllt fyra.

Är det värt att ta en försäkring på sitt bolån om man skulle bli ensam?  Svar:  Om ni har stora lån på huset kan det vara värt att minska risken i hushållsekonomin, i händelse av att man skulle bli ensam, genom att teckna en försäkring. Det kan vara avgörande för möjligheten att kunna bo kvar och för att både den efterlevande och barnen ska slippa att byta miljö. Det finns några olika alternativ på försäkringar, exempelvis grupplivförsäkring, bolån med livskydd eller vanlig livförsäkring. Samtidigt är efterlevandeskyddet till barnfamiljer från det offentliga tillsammans med olika avtalsförsäkringar omfattande. Ta först reda på vad ni omfattas av för att se vad som ni behöver komplettera med.

Tänk på att det är extra viktigt att ha egna livförsäkringar om ni är gifta och det är någon eller båda av er som har barn som inte är gemensamma. Detta gäller även dem som är sambo och har barn, vare sig de är gemensamma eller inte. Det är då möjligt att med hjälp av livförsäkringen att lösa ut de barn som ärver sin förälder direkt.

Vad är den största smällen om man skiljer sig eller separerar från barnens pappa?  Svar:  Nu ska din inkomst ensam klara av utgifterna för ett helt hem. Framför allt är det utgiften för boendet som ökar vid en separation. Men också kostnaden för övriga utgifter som försäkringar, tv, dagstidning och liknande ökar eftersom du måste stå för räkningarna helt själv nu. Kanske har du inte längre råd med en bil. En bil kostar ofta drygt 5 000 kronor per månad med bensin, service, reparationer och annat inräknat.

Lika lönsamt som det är att flytta ihop och dela på fasta utgifter, minst lika olönsamt blir det att flytta isär igen. Ofta har utgifterna blivit både högre och fler under tiden med familj.

Räkna på hur din budget kan se ut som ensamstående och dra ned på förväntningar i början så att du inte tar i för mycket och binder upp dig med fasta utgifter. Se till att alltid ha byggt upp en sparbuffert så att du har svängrum för oförutsedda händelser och saker du vill göra.

Är det någon skillnad mellan att vara gift och sambo, ekonomiskt? Svar: Ja, det är skillnad på att vara gift och sambo. Gifta är skyldiga enligt lag att dels dela med sig ekonomiskt så att man får sina personliga behov tillgodosedda, dels tala om hur den egna ekonomin se ut så att båda kan fatta välgrundade, ekonomiska beslut. Man brukar säga att makar ska kunna leva på ungefär samma standard.

Sambor har ingen sådan skyldighet enligt lag.

Därutöver finns egentligen ingen skillnad på att vara gift eller sambo så länge man bor tillsammans. Var och en svarar för sina skulder och förvaltar sina tillgångar. För permanentbostaden ställs det ungefär samma krav på partnerns godkännande vid försäljning och pantsättning.

Det är först vid separation som skillnaderna blir som mest tydliga. Den som är sambo kan bara begära bodelning av gemensam bostad och bohag (alltså det som är införskaffat för att man ska använda tillsammans, inte det som köpts innan). Alla andra tillgångar behåller den som står som ägare till det, t.ex. sparande, bil och båt. Det är ett skydd för den sambo som har stora tillgångar med sig in i förhållandet.

Gifta ska dela på allt som inte är enskild egendom. Det kan vara både bostad, fonder, bil och till och med privat pensionssparande och pensionsförsäkringar. Vill man skydda varandra så mycket som möjligt ger äktenskapet ett mycket bra skydd.

Vid dödsfall ger samboförhållandet ett svagt skydd. Sambor ärver nämligen inte varandra. Det är barnen som ärver värdet av halva gemensamma bostaden och bohaget samt övriga tillgångar som stod i den avlidnes namn. Finns inga barn är det föräldrar eller syskon som ärver. Gifta ärver varandra framför gemensamma barn. Om man har skrivit äktenskapsförord för att man ska kunna behålla viss egendom själv vid skilsmässa så ärver make ändå sådana tillgångar.

Aktuellt just nu