Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Att barnet har en god relation till dig som förälder – det är det viktigaste för att barnet ska klara av livet utan att krokna av de svårigheter som kan dyka upp.
Att barnet har en god relation till dig som förälder – det är det viktigaste för att barnet ska klara av livet utan att krokna av de svårigheter som kan dyka upp.
Att barnet har en god relation till dig som förälder – det är det viktigaste för att barnet ska klara av livet utan att krokna av de svårigheter som kan dyka upp.
Att barnet har en god relation till dig som förälder – det är det viktigaste för att barnet ska klara av livet utan att krokna av de svårigheter som kan dyka upp. Foto: Egidijus Bielskis/Unsplash

Det HÄR är allra viktigast för ditt barn

Forskare är överens: Det finns EN sak som skyddar barn från livets påfrestningar allra mest – och det har med barnets relation till dig som förälder att göra. 

Detta är en artikel från Vi Föräldrar.

Det är klart att man önskar sitt barn allt gott: Fina och nära relationer, bra kompisar, en skolgång som stimulerar alldeles lagom, lika mycket upplevelser på semestern som ”alla andra” …

Allt det och mer därtill önskar man sitt barn – eller åtminstone att de problem och besvikelser som trots allt uppstår inte ska vara oöverstigliga. Att de inte ska knäcka barnet, inte leda till dåligt självförtroende eller ohälsa.

Så. Oavsett om man har en nyfödd liten bebis eller ett större barn: Kan man öka chansen för att ens barn ska få ett bra liv? I så fall hur?

Bra relation till föräldrarna

Det finns faktiskt en jätteviktig sak: Att barnet har en god relation till sina föräldrar. Det är den mest betydelsefulla skyddsfaktorn för barn, enligt många forskare i världen.

Maria Lalouni, psykolog, forskare och författare. Foto: Martin Hammar

– En god relation till föräldrarna skapar motståndskraft hos barnet, till exempel för sådant som att växa upp i en familj med ekonomiska svårigheter eller dåligt umgänge. Allt sådant spelar mindre roll om det samtidigt finns en god relation till föräldern, säger Maria Lalouni, psykolog och forskare vid Karolinska institutet i Stockholm.

Påfrestningar kommer man inte undan. Även om de sällan är rättvist fördelade hör de livet till. Men vi som är föräldrar har stora möjligheter att stärka våra barn och på så sätt ge dem resurser att klara av de påfrestningar de utsätts för.

Frågan är hur man gör. Och vad som egentligen menas med begreppet ”en god relation till föräldern”.

– En god relation kan innebära många olika saker, säger Maria Lalouni. Det behöver inte se likadant ut för alla, men några saker är särskilt viktiga. Som att det finns värme i relationen mellan förälder och barn. Och som att barnet litar på att föräldern finns där för stöd, hjälp och tröst.

Värme i relationen kan uttryckas på olika sätt.

– I vissa familjer kanske föräldrar och barn säger ”Jag älskar dig” flera gånger om dagen. Det kan vara jättehärligt, men det är ingen förutsättning. Värme kan visas på andra sätt också, till exempel genom kramar, eller genom att vi föräldrar lyssnar när vårt barn kommer och har något att berätta. Och, förstås: att vi är lyhörda för barnens behov; att vi tar emot signalerna på att ”Nu vill jag vara nära” eller ”Nu är jag hungrig” – eller vad det kan vara.

Barnstyrd tid

Att bara finnas tillgänglig för sitt barn – det är ett sätt att stärka relationen. Foto: Shutterstock

Hur gör man för att barnet ska få en god relation till en som förälder?

– Vi åstadkommer en god relation genom det vi gör, säger Maria Lalouni. Och en sak som är jättebra är det som kallas barnstyrd tid; att som förälder under korta stunder vara helt närvarande i relationen till sitt barn, och att då låta barnet styra helt. Det är ett sätt att stärka relationen mellan förälder och barn som fungerar väldigt bra.

Vi kan också stärka relationen genom att bara finnas tillgängliga för våra barn: vara känslomässigt närvarande, lyssna på barnets signaler. Men det betyder inte att man alltid måste finnas till hands och svara på barnets signaler, påpekar hon.

– Ibland behöver vi göra annat. Men kanske kan vi åtminstone några gånger per dag fånga tillfället, lägga undan disktrasan och verkligen lyssna precis där och då, när barnet vill berätta något.

Lyft fram det positiva

Maria Lalouni tror att vi föräldrar kan behöva träna oss på att lyfta fram det som barn gör bra.

– Även riktigt små barn får väldigt många tillsägelser av sina föräldrar, har man sett i forskning: ”Nej nej”, ”Gör inte så”, ”Aja baja” … Sådant är vanligt även när barn är under året – och samtidigt kan man som förälder missa alla bra saker som barnet gör.

I någon mening är det förmodligen lättare att uppmärksamma det som är bra hos ett litet barn, funderar hon, framför allt när det gäller barnets fysiska utveckling.

– Då kanske man spontant och glatt uppmärksammar: ”Titta, nu kan du sitta!” eller ”Oj, du går!”.

Att uppmärksamma annat känns kanske inte alltid lika självklart.

– Men om barnet är lite större är det jättebra att till exempel säga ”Vad fint att du gav henne spaden”, eller ”Vad bra att du klappade kompisen på kinden (istället för att slå)”eller ”Vad bra att du klappar katten (istället för att dra den i svansen)”. Det är lätt att bara luta sig tillbaka och ta sådant för givet, tänka att det är självklart, men när det händer är det bra att uppmärksamma det.

Bortsett från att barnet då lär sig bra saker så stärker det också relationen mellan barnet och dig som förälder. Och barn fortsätter ju att göra en massa bra saker hela tiden, saker som de kan behöva få uppmuntran för, tycker Maria Lalouni.

– Man kan göra en jämförelse med relationen till ens partner: Att få en massa tillsägelser och påpekanden är inte en jättebra relationsboost, men det kan det däremot vara att bli sedd och uppmärksammad, inte minst när man gör något bra.

Svara på barnets signaler

Hur tidigt kan man börja boosta relationen till sitt barn? 

– Det kan vi göra direkt. Med det lilla, lilla nyfödda barnet börjar vi med att svara på barnets signaler och på så sätt stärka barnets anknytning till oss som föräldrar. Vi tröstar om barnet är ledset, bär om barnet vill vara nära, ammar eller flaskmatar om barnet är hungrigt – och sådant gör vi ju, på en gång.

Maria Lalouni tror att man också, redan väldigt tidigt, kan notera olika saker som barnet gör.

– Det lilla barnet kanske ännu inte förstår ordens betydelse, men det märker ändå känslan hos föräldern som uppskattande säger ”Jamen titta, du tog tag i den där leksaken!”. Jag tror att det är viktigt att öva på sådant; sätta grunden, för det kan vara svårt att få till det.

Vi människor har ett nedärvt felsökande i oss som har varit viktigt för vår överlevnad, menar hon.

– Det är därför vi ofta har de här lite negativa glasögonen som vi tolkar världen med. Men gentemot andra människor, och framför allt gentemot våra barn, är det viktigt att vi får på oss mer positiva glasögon. Och faktiskt behöver man inte säga alla de där negativa sakerna som man kanske gör: ”Spring inte omkring så där!”, ”Gå inte dit!”, ”Gör inte så!”, ”Stå inte upp i stolen!”, ”Ta inte den!” … Det blir för mycket för ett litet barn.

Istället kan vi sålla bland tillsägelserna och försöka ge barnet bättre vägledning, tycker Maria Lalouni.

– Pröva till exempel att säga ”Kom och sätt dig här hos mig”, eller ”Ta mig i handen”. Kanske kan en del tillsägelser uttryckas så i stället?

Bråk och tjat i perioder

"Känner jag värme och kärlek när jag tänker på mitt barn?" Svaret på den frågan kan ge en fingervisning om hur relationen mellan barn och förälder är just nu. Foto: Mat Reding/Unsplash

Hur märker jag om barnets relation till mig som förälder är god eller dålig?

– Det är en bra fråga, men också lite vansklig att svara på. Barn är ju så olika. Det som kan vara tecken på en dålig relation för ett barn-föräldrapar kan hos ett annat barn-föräldrapar mycket väl bara vara ett uttryck för barnets – och förälderns – personlighet. Men man kan tänka lite på hur man själv känner inför barnet: Känner jag mig nära mitt barn, eller känner jag att jag liksom inte når fram? Och känner jag värme och kärlek när jag tänker på mitt barn?

Ibland är kanske inte värmen och kärleken det som ligger närmast till hands i tankarna.

– Man kanske har det stressigt på jobbet, man kanske är sjuk eller av något annat skäl har hamnat i en ond cirkel av tjat, gnat, skrik och bråk. Då är det inte så lätt att känna ”Gud vilken varm och fin relation vi har”.

De tjatiga, gnatiga och bråkiga perioderna kan komma lite när som helst, och ibland när man minst anar det.

– Man kan känna ”Vi som hade det så lugnt och skönt, och så kommer det en sådan här jättejobbig period …”

Vad kan man göra när det känns så?

– Dels får man som förälder ha lite acceptans för att det kommer sådana perioder ibland – det ingår i barns utveckling att utmana och ifrågasätta. Dels kan man försöka ha lite mer tålamod. Man kan försöka vara uppmärksam på att inte ge barnet extra många tillsägelser utan istället försöka ge barnet positiv uppmärksamhet – att se barnet och att ha barnstyrd tid även i de här svåra perioderna. Då kanske man kan dämpa vågorna lite, istället för att blåsa upp dem ännu mer.

Forskning visar att positiva föräldrastrategier (som att det finns värme i relationen, att föräldern uppmärksammar bra saker som barnet gör och att föräldern sållar bland tillsägelser) leder till mindre bråk mellan föräldrar och barn.

– Och när bråken minskar leder till ännu fler positiva föräldrastrategier. Det går alltså att komma in i goda cirklar på det här sättet, säger Maria Lalouni.

Att orka vara den förälder man vill vara

Om man är orolig för att relationen till ens barn inte är så bra som den borde vara – kan man göra något mer?

– Ja, man kan också behöva tänka lite mer på sig själv. Som förälder behöver man få input någonstans ifrån för att orka vara den förälder man vill vara.

Hur?

– Det kan handla om att träffa vänner, att träna eller – vad som helst, men att göra något utöver att vara förälder; något som ger en kraft och energi. Vad det kan handla om är olika för olika människor.

– Sömn, sociala relationer och att röra på sig ger återhämtning för många, har man sett i studier, men det kan också vara något annat som gör att man orkar finnas där för sitt barn.

Så skapar du en bra relation till ditt barn

• Tid tillsammans. Umgås, eller bara var tillsammans med ditt barn utan att ni behöver göra något särskilt.

• Barnstyrd tid. Skapa korta stunder några gånger i veckan där du låter barnet styra helt.

• Känslomässig närvaro. Var känslomässigt närvarande, uppmärksamma barnets signaler och svara på dem (när det är möjligt.)

• Se det positiva. Uppmärksamma när barnet gör något bra.

• Välj dina strider. Är alla tillsägelser nödvändiga? Och kan de uttryckas på annat sätt än med ett ”Nej!” , ”Sluta!”eller ”Gör inte så!”?

• Acceptans. En del perioder är svårare än andra. Så är det bara. Du kan ha gjort allt i din makt för att skapa en god relation, men det kommer ändå inte att göra tillvaron konfliktfri.

• Tänk på dig själv. Glöm inte bort dig själv, gör vad DU behöver för att få återhämtning och för att orka vara den förälder du vill vara.

Källa: Maria Lalouni och boken Vad alla föräldrar borde få veta

Om Maria Lalouni

Maria Lalouni är psykolog, medicine doktor och forskar vid Karolinska institutet i Solna. Hon arbetar också med psykologisk behandling för barn och ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Tillsammans med kollegan Kajsa Lönn Rhodin har hon skrivit den nyligen utkomna boken Vad alla föräldrar borde få veta. De båda har tidigare, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, utvecklat föräldraträffarna ABC (Alla barn i centrum) för föräldrar med barn mellan 2 och 12 år.

Läs också:

3 saker föräldrar behöver veta när det är trots och bråk

Hur är man en bra förälder? 5 kloka råd

Barnstyrd tid – mirakelmedicinen när allt bara krånglar